Twoja wiedza,
nasza pasja

To hasło towarzyszy nam od początku powstania firmy, czyli od 01.01.2003 r.

Naszą pasją jest wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych naszych Klientów. Realizujemy to poprzez bardzo dobrą znajomość potrzeb branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Nieustannie poznajemy potrzeby naszych Partnerów, aby spełniać ich oczekiwania. Szkolimy i doradzamy. Do współpracy zapraszamy pasjonatów, czyli Ekspertów i Trenerów, którzy kochają swoją pracę, oraz chętnie dzielą się swoją wiedzą, i doświadczeniem.
Wspólnie z nami uczestniczą w rozwoju kompetencji i wsparciu zawodowym naszych Klientów. To co cenimy najbardziej to kompetencje, rzetelność, lojalność i partnerstwo w biznesie. 

icon

60000

Przeszkolonych osób

icon

5300

Współpracujących firm

obraz1

SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
287 GRUPA AWW Sp. z o.o., Sp. k.  Wykonanie operatu wodnoprawnego 
286 Veolia wschód Sp. z o.o. Ciepłownia Międzyrzec Podlaski Wniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
285 Cemex Polska Sp.zo.o. Cementownia Chełm Operat wodnoprawny.
284 Nordzucker Polska S.A. Zmina pozwolenia zintegrowanego oraz operat PPOŻ
283 Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie Rekomendacje w zakresie niepewnosći pomiarowych przy ocenie dotrzymania grnicznych wielkości emisji
282 Cemex Polska Sp.zo.o.  Cementownia Rudniki Studium wykonalnosci w zakresie oddziaływania na środowisko inwestycji
281 SOLBET Sp. z o.o. Obliczenie wysokości komina
280 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Borowiczki Doradztwo w zakresie przetwarzania odpadów
279 Ergo System  Przeprowadzenia identyfikacji źródeł emisji hałasu metoda beamforming.
278 Südzucker Polska S.A. Cukrownia Cerekiew Opracowanie komplesowej dokumetacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
277 Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia Miejska Górka Zmiana pozwolenia zintegrowanego
276 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Kruszwica Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie odstępstw i dostosowania do konkluzji BAT
275 PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu Wykonanie wniosków na zbieranie i wytwarzanie odpadów.
274 PIEŃSKIE HUTY SZKŁA "ŁUŻYCE" Spółka z o.o. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów od powietrza z instalacji produkcyjnej.
273 Dyckerhoff Polska Sp z o.o. Przygotowanie wniosku o zmiane planu monitorowania emisji CO2
272 Veolia wschód Sp. z o.o. Ciepłownia w Zamościu Zmiana pozowlenia zintegrowanego
271 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia Dobrzelin Zmiana pozwolenia zintegrowanego
270 Pfeifer&Langen S.A. Obliczenie śladu węglowego dla 4 Cukrowni
269 PKN ORLEN S.A. w Płocku Doradztwo w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
268 Cement Ożarów S.A. Cementownia Rejowiec Wniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
267 Cement Ożarów S.A. Cementownia Rejowiec Operat wodnoprawny.
266 CIECH Sarzyna S.A. Konsultacje w zakresie hydrogeologii
265 Südzucker Polska S.A. Cukrownia  Cerekiew Audit w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
264 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Środa Zmiana pozwolenia zintegrowanego
263 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Miejska Górka Raport Oddziaływania na Środowisko
262 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia w Malborku Zmiana pozwolenia zintegowanego
261 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia w Kruszwicy Raport Oddziaływania na Środowisko
260 Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz Raport Oddziaływania na Środowisko
257 EuroEko Sp.zo.o.  Operat PPOŻ
256 Cement Ożarów S.A. 3 wnioski o wydanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza dla składów producenta w Gdańsku, Białymstoku oraz w Łodzi
255 Cement Ożarów S.A. Opinia eksperdzka w zakresie przewozu materiałów z zagranicy
254 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork Sporządzenie opinii  eksperdzkiej w zakresie wykorzystania osadów ściekowych
253 Cemex Polska Sp.zo.o.  Sporządzenie opinii eksperdzkiej w zakresie gosopodarowania odpadami 
252 Südzucker Polska S.A. Cukrownia Strzyżów  Raport końcowy.
251 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Nakło Automatyczne obniżenie mocy kotłów.
250 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Nakło Zmiana pozwolenia zintegrowanego
249 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork Zmiana pozwolenia zintegrowanego
248 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Kruszwica Zmiana pozwolenia zintegrowanego
247 Südzucker Polska S.A. Cukrownia Cerekiew Zmiana pozwolenia zintegrowanego.
246 Südzucker Polska S.A. Cukrownia Świdnica Zmiana pozwolenia zintegrowanego.
245 Südzucker Polska S.A. Cukrownia Stzrelin Zmiana pozwolenia zintegrowanego.
244 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia  Środa Zmiana pozwolenia zintegrowanego.
243 Cemex Polska Sp.zo.o. Cementownia Chełm Zmiana pozwolenia zintegorwanego oraz operat PPOŻ
242 Ciech Vitrosilikon S.A. Zmian pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do nowych wymagań ustawy o odpadach dla Zakładu produkcyjnego w Żarach
241 Ciech Vitrosilikon S.A. Opracowanie operatu PPOŻ dla Zakładu produkcyjnego w Żarach.
240 Gamrat Energia Sp. z o. o. Ciepłownia Gamrat Energia w Jaśle. Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
239 Celsa Group Huta Ostrowiec Sp.zo.o. w Bodzechowie  Zmiana pozwolenia zintegrowanego
238 Celsa Group Huta Ostrowiec Zmiana pozwolenia zintegrowanego
237 Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz Zmiana pozwolenia zintegoranego
236 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Konsultacje w zakresie obniżeni mocy kotłów.
235 Ciech Vitrosilikon S.A. Raport Oddziaływania na Środowisko
234 CIECH Sarzyna S.A. Wykonanie projektu planu remediacji dla terenów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego spółki
233 Cement Ożarów S.A. Konsultacje dt. Transgranicznego przemieszczania odpadów
232 Ciech Sarzyna S.A. Konsultacje dot. wód podziemnych
231 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Zmiana pozwolenia zintegrowanego
230 SOLBET Sp. z o.o. Wykonanie operatu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z nowo projektowanej kotłowni gazowej.
229 Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz zgłoszenie nowych kotłów i pomp Diesel  P.POŻ
228 Zakład Handlowo Usługowy „LUMET” Przygotowanie operatu PPOŻ 
227 Ciech S.A. Sporządzenie opinii dotyczącej możliwości zagospodarowania wapna posodowego w sposób zgodny z obecnymi przepisami prawa ochrony środowiska.
226 Veolia Wschód Sp. z o.o. Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
225 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Opracowanaie wniosku na zbieranie odpadów 
224 Celsa Group Huta Ostrowiec Opracowanie raportu Due diligence w zakresie środowiskowym.
223 Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie S.A. Wykonanie auditu akustycznego
222 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Opracowanie opinii w sprawie kwalifikacji osadów ściekowych w rozumieniu przepisów o odpadach
221 Cemex Polska Sp. z o.o. Opracowanie zmiany pozwolenia na odzysk odpadów w wyrobisku zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi
220 Südzucker Polska S.A. Opracowanie raportu końcowego w zakresie ochrony powierzchni ziemi 
219 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Przygotowanie operatu PPOŻ.
218 Veolia Industry Polska Sp. z o.o. Opracowanie wniosku na zgłoszenie emisji do powietrza
217 Cemex Polska S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń do powietrza
216 Cement Ożarów S.A. Opracowanie operatu wodnoprawnego
215 Ciech Vitrosilikon S.A. Opracowanie operatu PPOŹ 
214 Ciech Vitrosilikon S.A. Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do nowych wymagań ustawy o odpadach
213 Ganrat Energia Sp. z o.o. Ciepłownia Gamrat Energia w Jaśle Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
212 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Glinojeck Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
211 Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Wykonanie operatu PPOŻ dla instalacji wytwarzania odpadów
210 Arctic Paper Kostrzyn S.A. Przygotowanie operatu PPOŻ 
209 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Konsultacje w zakresie możliwych do wykonania zmian technicznych i organizacji instalacji elektrociepłowni w obiektach, pozwalających na zmianę ich kwalifikacji ze względu na moc zainstalowaną.
208 Ciech Vitrosilikon S.A. Opracowanie programu gospodarki odpadami
207 Ciech Vitrosilikon S.A. Opracowanie operatu ochrony powietrza 
206 Suedzucker Cukrownia Ropczyce Zabezpieczenia akustyczne – projekt i montaż.
205 Cemex Polska Sp. z o.o. Opracowanie generatora do kalkulacji opłat za zmniejszoną retencję.
204 Pfeifer& Langen Cukrownia Glinojeck Opracowania operatu wodnoprawnego
203 KSC Polski Cukier Przegląd instalacji energetycznego spalania paliw w aspekcie obniżenia mocy kotłów. Doradztwo.
202 Ciech Vitrosilikon S.A. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji
201 Veolia Łódź Opracowanie dowodu stabilności emisji rtęci.
200 Larfage Cementownia Małogoszcz Opracowanie 3 operatów wodnoprawnych
199 Larfage Cementownia Małogoszcz Zmiana pozwolenia zintegrowanego
198 MPEC Włocławek Sp zo.o. Odstępstwo od konkluzji BAT i zmiana pozwolenia zintegrowanego
197 Kopalnia Dolomitu Lafarge Operat ochrony powietrza
196 Arctic Paper S.A. Zmian i opracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
195 Hanyang Świdnik Opracowanie operatu ochrony powietrza
194 PHU Kolmet  Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami
193 Veolia Południe Ograniczenie mocy kotłów – projekty – uzgodnienia z UDT
192 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Glinojeck Audit środowiskowy w zakresie oddziaływanie substancji zapachowo czynnych.
191 Ciech S.A. Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami
190 Veolia Warszawa Zmiana Pozwolenia zintegrowanego
189 Gospodarstwo Szklarniowe Leonów Opracowanie operatu ochrony powietrza i wniosku o wyjście z ETS.
188 Cemex Sp. z o.o Cementownia Chełm Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
187 MPEC Włocławek Sp. z o.o. Zmiana Pozwolenia zintegrowanego
186 Cemex Sp. z o.o Cementownia Chełm Opracowanie raportu Oddziaływania na Środowisko dla Elektrowni na paliwa preRDF i Zmian Pozwolenia zintegrowanego
185 Ciech Sarzyna S.A. Opracowanie 3 operatów wodno-prawnych
184 Veolia Południe Opracowanie projektowe i wykonanie obniżenia mocy  kotłów w dwóch zakładach: Chrzanów i Tarnowskie Góry
183 Veolia Południe Zmian Pozwoleń zintegrowanych dla dwóch kotłowni miejskich: Chrzanów i Tarnowskie Góry
182 Gospodarstwo Ogrodnicze Osiek Opracowanie wniosku do pozwolenia na emisje do gazów i pyłów do powietrza
181 Suedzucker Polska S.A. Cukrownia Strzelin Analiza akustyczna i koncepcja projektowa
180 Suedzucker Polska S.A. Cukrownia Ropczyce Zabezpieczenia akustyczna zakładu
179 KSC-Polski Cukier S.A.   Doradztwo w zakresie opłaty produktowej w Rumunii
178 Ciech Sarzyna S.A. Model remediacji środowiska gruntowo-wodnego
177 Lafarge Cement S.A. Opracowanie Raportu początkowego stanu środowiska gruntowo-wodnego
176 Veolia Wschód Opracowanie projektowe i wykonanie obniżenia mocy v
175 Grupa Ożarów S.A. Cementownia Rejowiec Doradztwo i przygotowanie dokumentacji na wyjście z ETS
174 Dyckerhoff Polska Sp z o.o. Analiza akustyczna i wykonanie zabezpieczeń wygłuszających zakład.
173 Ciech Vitrosilikon S.A. Zmian Pozwolenia zintegrowanego, odstępstwa od Konkluzji BAT
172 Trzuskawica S.A. Raport początkowy stanu środowiska gruntowo-wodnego
171 KSC-Polski Cukier S.A. Cukrownia Malbork Zmiana Pozwolenia zintegrowanego
170 KSC-Polski Cukier S.A. Cukrownia Malbork Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza.
169 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Glinojeck Zmian pozwolenia zintegrowanego I operatów wodno-prawnych dla 5 Cukrowni.
168 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Glinojeck Karta informacyjna przedsięwzięcia budowy komina
167 Pfeifer&Langen S.A.  Cukrownia Glinojeck Analiza akustyczna i koncepcja projektowa wyciszenia zakładu.
166 Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz Doradztwo w zakresie zmiany statusu odpadów
165 Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz Zmian Pozwolenia zintegrowanego
164 Black, Red White Doradztwo energetyczne
163 Suedzucker Polska S.A. Cukrownia Ropczyce Analiza akustyczna i koncepcja projektowa wyciszenia zakładu
162 Veolia Wschód Zamian pozwoleń zintegrowanych dla trzech Oddziałów: Zamość, Kraśnik, Świdnik
161 Grupa Ożarów S.A. dla Zakładu Cementownia Rejowiec Audyt w zakresie obecności i oceny stanu wyrobów azbestowych w urządzeniach, instalacjach i drogach
160 KSC w Toruniu ,,Oddział Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przebudowy budynku kotłowni polegającej na jego podwyższeniu i zmianie konstrukcji dachu
159 Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji elektrociepłowni  i instalacji do produkcji cukru w Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Glinojeck”
158 METALPLAST-LOB S.A. w Lesznie Raport z wykonania badań powierzchni ziemi na terenie METALPLAST-LOB S.A. w Lesznie
157 Ciech S.A – Vitrosilokon S.A. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla spółki CIECH Vitrosilicon S.A. Zakład Produkcyjny w Iłowej wraz z niezbędną dokumentacją
156 LOB S.A. Wykonanie poboru i analizy próbek gruntu
155 KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Malbork Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla oddziału „Cukrowania Malbork”
154 Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenie zintegrowanego dla suszarni wysłotków w Cukrowni Glinojeck
153 Gospodarstwo Szklarniowe Leonów Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji do zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami EU ETS, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223)
152 KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Malbork Pobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
151 Neuca S.A. Karta informacyjna dla planowanej inwestycji pn. „Budowa magazynu centralnego w Toruniu”
150 AGRO-POLIS Sp zo.o. Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisje do powietrza dla zakładu w Stróży
149 KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Malbork Pobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
148   Analiza i identyfikacja źródeł substancji złowonnych na terenie Zakładu Produkcyjnego. w Płocku wraz z modelowaniem dyspersji emitowanych substancji zapachowych z Zakładu Produkcyjnego w Płocku„ Raport badawczy”
147 P.W. Galwanex S.C. Opracowanie operatu ochrony powietrza w celu uzyskania decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
146 Nordzucker Polska S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Państwa Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Chełmża
145 Pfeifer & Langen  Cukrownia w Glinojecku Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla suszarni. Ekspertyza komina
144 Liber Development Sp zo.o. Opracowania Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowy przedsięwzięcia
143 Liber Development Sp zo.o. Opracowania karty informacyjnej dla inwestycji budowy przedsięwzięcia
142 Arcelor Mittal Poland S.A. Badanie rynku – unieszkodliwianie odpadów
141 ABB Sp. z o.o. Analiza aktualnych i planowanych  regulacji prawnych dotyczących SME (CEM)
140 CEMEX Polska Sp. z o.o. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
139 CEMEX Polska Sp. z o.o. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko  dla instalacji wspomagającej proces spalania klinkieru przy użyciu pre RDF z jednoczesnym odzyskiem energii
138 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Projekt jednolitego tekstu decyzji administracyjnej uwzględniający wszystkie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
137 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Wewnętrzna instrukcja gospodarki odpadami
136 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o. we Włocławku.
135 LIBER DEVELOPMENT Sp. z o.o. Opracowanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza dla instalacji z kotłowni zakładowej zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym Rurka 4 gmina Goleniów
134 Grupa Ożarów S.A. Cementownia Karsy Opracowania analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (sprawozdanie bazowe tzw. raport początkowy).
133 Grupa Ożarów S.A.  Cementownia w Karsach Przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dokumentacji do audytu weryfikującego roczny raport emisji CO2 za 2015 r. z instalacji
132 Cemex Sp z o.o. Cementownia Rudniki Opracowania karty informacyjnej dla inwestycji budowy nowego komina o wysokości 76 m dla młynów surowca
131 MPEC SPÓŁKA z o.o. WŁOCŁAWEK Sprawozdanie bazowe dotyczące skażenia gleb, ziemi i wód podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie na terenie instalacji (źródła) IPPC
130 LIBER DEVELOPMENT Sp. z o.o. Opracowanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza dla instalacji z kotłowni zakładowej
129 Grupa Ożarów S.A. Przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dokumentacji do audytu weryfikującego roczny raport emisji CO2 za 2015 r.
128 Lafarge Cement S.A. Opracowanie opinii eksperckiej w zakresie oceny treści pozwolenia zintegrowanego dla Cementowni Kujawy.
127 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  we Włocławku Opracowanie raportu początkowego
126 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego – dostosowanego do derogacji.
125 LEK S.A. Ocena zgodności działania LEK S.A. w Strykowie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska
124 Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie S.A. Ocena zasadności realizacji inwestycji w aspekcie Prawa ochrony środowiska  - ocena modernizacji lub budowy kotłowni
123 Krajowa Spółka Cukrowa S.A.  Opracowanie analizy akustycznej oraz opracowanie koncepcji redukcji hałasu dla źródeł zlokalizowanych na terenie Cukrowni Malbork
122 Veolia Industry Polska Sp. z o.o. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji spalania paliw oraz zgłoszenie wydzielonej instalacji kotłów wodnych w Wąbrzeźnie.
121 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Biała Podlaska Opracowanie analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko na terenie instalacji IPPC.
120 CEMEX Sp. z o.o. Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia posadowienia 3 zbiorników z gazem do opalania kotłów.
119 CEMEX Sp. z o.o. Opracowanie raportu początkowego dla Cementowni Chełm.
118 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC
117 Grupa Ożarów S.A. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do kanału „Ożarów-Wisła"
116 Victaulic Polska Sp. z o.o. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie Wydziału Uszczelek o nowe wtryskarki i piec wulkanizacyjny.
115 Constantia Teich Poland Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia czterech kotłów gazowych.
114 Solbet Sp. z o.o. Opracowanie operatu do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z istniejącej kotłowni zakładowej.
113 Grupa Ożarów S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru i cementu zgodnie z wymaganiami urzędu w zakresie dostosowania do konkluzji BAT.
112 Pfeifer & Langen Polska S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji elektrociepłowni oraz instalacji do produkcji cukru oraz wniosek o uchylenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
111 Pfeifer & Langen Polska S.A. Wykonanie ekspertyzy określającej wysokość planowanego komina. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
110 Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna. Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z zatoki ujęciowej oraz sporządzenie instrukcji korzystania z zasobów wodnych.
109 Pfeifer & Langen Polska S.A. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni „Środa”. Karta informacyjna
108 Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia budowy kotła parowego oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
107 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (Ciepłownia Miejska)
106 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Cementownia Nowiny Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC
105 Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna. Opracowanie wniosku i operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przenoska dla kajaków.
104 ICT Poland Sp zo.o. Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska glebowo-wodnego
103 Pfeifer & Langen Polska S.A. Wykonanie modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza dla nowego silosu w cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. „Cukrownia Środa”
102 Nordzucker Polska S.A. Opracowanie zmiany wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji cukru, do produkcji wapna i elektrociepłowni oraz włączenia do pozwolenia instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
101 Nordzucker Polska S.A. Opracowanie zmiany wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji cukru, pieca wapiennego i energetyki Opracowanie operatu wodnoprawnego Włączenie do pozwolenia zintegrowanego nowego pieca wapiennego Cukrownia Chełmża
100 Constantia Teich Poland Sp. z o. o. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji materiałów opakowaniowych.
99 Krajowa Spółka Cukrowa S.A.  Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla Oddziału „Cukrownia Malbork”.
98 Krajowa Spółka Cukrowa S.A Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (raport początkowy)
97 Lafarge Cement S.A. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla Cementowni Małogoszcz.
96 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Opracowanie raportu początkowego dla zakładu w Antoninku
95 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Opracowanie raportu początkowego dla odlewni
94 Pfeifer & Langen Polska S.A.  Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków 
93 Südzucker Polska S.A Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla oczyszczalni ścieków dla 4 oddziałów: Cukrownia Świdnica, Cukrownia Strzelin, Cukrownia Cerekiew ,Cukrownia Strzyżów
92 P.W. Galwanex Opracowanie operatu wodnoprawnego
91 Grupa Ożarów S.A. Opracowanie operatu wodnoprawnego
90 Lafarge Cement S.A. Opracowanie raportów początkowych dla oddziałów Cementowni Małogoszcz i „Kujawy”
89 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla Oddziału „Cukrownia Malbork”.
88 Pfeifer & Langen Polska S.A. Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych 4 Oddziałów Cukrowni 
87 Arctic Paper Kostrzyn S.A. Opracowanie I i II etapu raportu początkowego dla instalacji IPPC do produkcji papieru
86 Südzucker Polska S.A. Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji cukru dla oddziałów Świdnica, Strzelin, Cerekiew i Strzyżów
85 Südzucker Polska S.A. Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni przemysłowych cukrowni Strzelin, Świdnica, Cerekiew i Strzyżów
84 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Raport początkowy dla instalacji IPPC (blok gazowo-parowy)
83 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji bloku gazowo-parowego
82 Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Miejska Górka Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego i uzyskanie pozwolenia sektorowego na emisję gazów i pyłów do powietrza dla Cukrowni Miejska Górka
81 Hanke Tissue Sp. z o.o. Opracowanie I i II Etapu analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC Hanke Tissue Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą
80 Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie bloku gazowo-parowego w budowie Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
79 Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Glinojeck Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla suszarni wysłodków 
78 Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Strzelin” I “Cukrownia Świdnica Przeprowadzenie kontrolnych badań i opracowanie raportu z badań powierzchni ziemi na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Świdnica” i „Cukrownia Strzelin”
77 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Przeprowadzenie kontrolnych badań i opracowanie raportu z badań powierzchni ziemi na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra
76 Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna. Opracowanie Karty informacyjnej o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie bloku gazowo-parowego
75 Grupa Ożarów S.A. Cementownia w Rejowcu i Cementownia w Karsach Opracowanie uzasadnienia odstępstw od konkluzji BAT w zakresie SO2dla dwóch Cementowni Grupy Ożarów S.A.
74 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole Opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów paleniskowych „Groszowice” zgodnie z dotychczasową technologią.
73 WSK “PZL-Świdnik”S.A. Opracowanie operatu wodnoprawnego i wniosku na pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków komunalnych
72 CEMEX Polska Sp. z o.o. Opracowanie Karty Informacyjnej dla instalacji do produkcji mieszanek-popiołowo-kruszywowych zlokalizowanej na terenie kopalni Rostki-Borowce
71 Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Gostyń Opracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego
70 Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Cerekiew” Analiza akustyczna dotycząca oceny zagrożenia hałasem w środowisku, w wyniku oddziaływania źródeł zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjnego Cukrownia Cerekiew
69 Südzuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Cerekiew” Opracowanie modelowania rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego przez przebudowana stację pras wysłodkowych w Suedzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew
68 Südzucker Polska S.A. Opracowanie raportów początkowych dla 5 Oddziałów Cukrowni Suedzucker Polska S.A.
67 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Analiza prawna sytuacji pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska posiadanej dokumentacji inwestycyjnej.
66 Cemex Polska Sp z o.o. Opracowanie 3 operatów wodnoprawnych
65 P.W. Galwanex Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
64 Grupa Ożarów S.A. Cementownia w Rejowcu Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
63 Grupa Ożarów S.A. Cementownia w Karsach Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
62 Lafarge Cement S.A. Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
61 Dyckerhoff Polska Sp z o.o. Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
60 Pfeifer&Langen S.A. Wszystkie Oddziały Opracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko i aktualizacje pozwoleń zintegrowanych
59 Constantia Teich Poland Sp. z o.o.  Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko
58 Cemex Polska Sp z. o.o. Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko dla odwodnienia kopalni
57 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Opracowanie raportów początkowych dla 16 instalacji IPPC
56 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Kompleksowe i jednolite rozwiązania raportowania do PRTR dla wszystkich oddziałów PGE GiEK S.A.
55 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Wykonanie analizy obiegu rtęci w instalacjach energetycznego spalania paliw
54 GDF SUEZ Energia Polska S.A. Wykonanie wniosku o pozwolenie zintegrowane
53 GDF SUEZ Energia Polska S.A. Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
52 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Sp.z o.o. we Włocławku  Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami
51 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
50 Grupa Ożarów S.A. Cementownia Ożarów  Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami
49 Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. Wykonanie koncepcji projektowej dostosowania systemów kanalizacji: deszczowej, przemysłowej i sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków do obecnych warunków i wymagań prawnych
48 Europoles Sp.z o.o.  Wykonanie opracowania obliczeń śladu węglowego
47 Südzucker Polska S.A.-Cukrownia Cerekiew Wykonanie przeglądu środowiskowego w aspekcie obecnych i projektowanych wymagań prawnych
46 Pamapol S.A.  Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
45 Gospodarstwo Szklarniowe w Leonowie  Wykonanie operatu ochrony powietrza
44 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork  Wykonanie opracowania bilansu wodno-ściekowego
43 Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.  Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
42 Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. .  Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
41 Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.  Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
40 Grupa Ożarów-Zakład Cementownia Rejowiec  Wykonanie Wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
39 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gostyń   Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
38 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu woj. lubelskiego na lata 2009-2032”.
37 Krajowa Spółka Cukrowa - Oddział Cukrownia Malbork Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Cukrownia Malbork
36 Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Wykonanie zgłoszenia instalacji emitującej zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do środowiska
35 Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska
34 Cemex Polska Sp. z o.o. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
33 Gospodarstwo Szklarniowe LEONÓW Sp. z o.o. w Leonowie Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
32 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Realizacja projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie Biogazowni w Oddziale KSC S.A. – Cukrowni Krasnystaw.
31 Krajowa Spółka Cukrowa S.A.  w Toruniu, Oddział Cukrownia Krasnystaw Wykonanie wniosku wraz z karta informacyjną na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji „Budowa linii do produkcji biogazu”
30 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wykonanie dokumentacji technicznej na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność woj. lubelskiego
29 Mondi Packaging Solec Sp. z o. o. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
28 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego
27 Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
26 PPHU Winyl-Pol Wybacz Sp. J. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
25 Spółdzielnia POLFRAMET Opracowanie wniosku o pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza
24 BSO Polska S. A.  Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
23 Mondi Packaging Solec Opracowanie dokumentacji uzupełniającej wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (w części dot. powietrza) 
22 Wiedemann Poska Sp. z o. o.  Wykonanie koncepcji projektowej gospodarki wodno- ściekowej dla Cukrowni Malbork i Nowy Staw 
21 Robinson Packaging Innovation  Zarządzanie ochroną środowiska (sprawdzenie obliczeń opłaty produktowej, naliczenie opłaty, uregulowanie gospodarki odpadami, bieżąca obsługa firmy w zakresie oś, wniosek o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów) 
20 Plastform Sp. z o.o. w Lublinie Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza 
19 Prescott w Chełmie Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza 
18 Supon - Lublin Sp z o. o. Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów pfei pyłów do powietrza
17 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Pomiary i wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
16 Rigips Polska - Stawiany Sp. z o. o. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
15 Sabat Sp z o. o. w Lublinie Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
14 Ardagh Glass Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowane, dokumentacja inwestycyjna, inne dokumentacje środowiskowe, obsługa kompleksowa oś dla 3 hut szkła od 2009r.
13 Constantia Teich Poland Sp. z o. o. Raport Oddziaływania na Środowisko
12 Constantia Teich Poland Sp. z o. o. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
11 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
10 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  we Włocławku Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
9 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Dobrzelin Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
8 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
7 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Góra Śląska Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
6 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Miejska Górka Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
5 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Środa Wielkopolska Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
4 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gosławice Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
3 Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gostyń  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
2 Nordzucker Polska S.A. Zakład Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
1 Nordzucker Polska S.A. Zakład w Chełmży  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

mzienczuk

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!

Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy
...Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników (...)
Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o.
(...) Szkolenie zostało przygotowane z dużym zaangażowaniem, tym bardziej, że trudno było znaleźć prowadzących. (...) Szkolenie poprowadzili (...) - osoby bardzo komunikatywne, z ogromną wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. Temat nie był łatwy, ale przedstawiony został w sposób przystępny dla uczestników, na wysokim poziomie merytorycznym. Widać, że prowadzący to praktycy. Wiele wątpliwości zostało wyjaśnionych, uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania związane z omawianym zagadnieniem, ale wciąż nasuwają się kolejne pytania, które będzie można konsultować. W imieniu swoim i uczestników składam serdeczne podziękowania wykładowcom oraz pracownikom firmy szkoleniowej CE2 Centrum Edukacji za rzetelne przygotowanie szkolenia zamkniętego, które spełniło nasze oczekiwania. Z wielką przyjemnością rekomenduję firmę CE2 Centrum Edukacji jako kompetentnego Partnera w zakresie organizacji szkoleń.
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum i.Ludwika Rydygiera
(...) CE2 Centrum Edukacji wykazało się ze swojej strony dużym zaangażowaniem w przebieg szkolenia, począwszy od znalezienia trenera o kompetencjach z zakresu tematyki metod badań stosowanych w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej, po realizację kolejnych etapów. Z przyjemnością mogę polecić CE2 Centrum Edukacji jako rzetelną i kompetentną jednostkę realizującą szkolenia.
PKP CARGO S.A.
(...) Firma CE2 Centrum Edukacji została wybrana po szczegółowej analizie ofert. Zarówno program, jak i warunki finansowe szkolenia przedstawiały się najbardziej korzystnie. I rzeczywiści, z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż CE2 Centrum Edukacji sprostało naszym wysokim oczekiwaniom....Podsumowując dotychczasową współpracę możemy polecić firmę CE2 Centrum Edukacji jako zaangażowanych profesjonalistów i godnych zaufania partnerów.
Umicire Autocat Poland Sp. z o.o.
(...) Bardzo cenimy wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia oraz zaangażowanie trenera. .. Osoby biorące udział w szkoleniu wysoko oceniły zarówno treść i zakres szkolenia, jak również wiedzę i umiejętności dydaktyczne osoby prowadzącej. Z przyjemnością rekomendujemy firmę CE2 Centrum Edukacji jako rzetelnego wykonawcę szkoleń. Doskonale wykonywana praca zgodnie ze zleceniem oraz profesjonalne podejście do uczestników pozwala na bardzo pozytywną ocenę dotychczasowej współpracy.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
(...) Jestem przekonana, że wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleń znajdzie zastosowanie w praktyce, co podniesie efektywność pracy uczestników szkolenia, a co za tym idzie - zadowolenie Klientów tut. Urzędu. Wysoki poziom wiedzy i kompetencji trenerów oraz profesjonalizm w podejściu do odbiorców cyklu szkoleń sprawia, że z przyjemnością polecam firmę CE2 Centrum Edukacji, jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
IBSS BIOMED S.A.
(...) Godnym podkreślenia jest wysoki profesjonalizm i kompetencje Wykładowcy zarówno w aspektach teoretycznych jak i praktycznych. Atmosfera szkolenia sprzyjała przyswajaniu wiedzy oraz wspólnej wymianie doświadczeń. (...) Uważam, iż przeprowadzone przez firmę CE2 szkolenie jest dobrą inwestycją w rozwój kadry pracowniczej.
Inspekcja Weterynaryjna Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
(....) Szkolenie było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący wykazał doskonałą znajomość tematu, a przygotowane dla słuchaczy materiały stanowią cenne wskazówki do dalszego doskonalenia systemu zarządzania.
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska
(...) Szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników, a ich najmocniejszą stroną byli wykładowcy i trenerzy.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i.prof.Wacława Dąbrowskiego
(...) W ankietach po szkoleniowych uczestnicy kursu ocenili bardzo wysoko szczególnie postawę i kompetencje trenera: znajomość prezentowanego tematu, umiejętności przekazywania wiedzy, przyjazną atmosferę i pozytywne nastawienie oraz umiejętności pracy z grupą. Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom, została zrealizowana zgodnie z ofertą Wszystkie zagadnienia omówiono zrozumiale i interesująco. (...) Podsumowując pragniemy wyróżnić i polecić Państwu firmę CE2 Centrum Edukacji jako solidnego i doświadczonego dostawcę usług szkoleniowych.
Rejonowe Laboratorium MPS Dębogórze
(...) Warsztaty zostały przeprowadzone w bardzo rzetelny sposób. Wszyscy uczestnicy podkreślali profesjonalizm przeprowadzającej szkolenie oraz możliwość bezpośredniej dyskusji z trenerem prowadzącym. Ciekawa forma warsztatów, dużo przykładów przydatnych w codziennej pracy. Twórcze podejście do tematyki. Usługa została wykonana z należytą starannością i bez zastrzeżeń.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
(...) Prowadzący szkolenie trener w pełni wywiązał się z powierzonego zadania wykazując się kompetencjami, doświadczeniem i wiedzą, którą starał się przekazać w sposób przystępny, dostosowując obszerny zakres materiału do potrzeb uczestników szkolenia. Zachęcał do aktywności, chętnie i wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania. Podczas szkolenia wykazał się zaangażowaniem i elastycznym dostosowaniem do potrzeb grupy, co pomogło efektywnie przekazać wiedzę.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
(...) Cel i zakres szkolenia został w całości zrealizowany. Przekazane materiały szkoleniowe przygotowane były czytelnie i przejrzyście. Sposób prowadzenia szkolenia wskazywał na dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie prowadzącego szkolenie. Ważnym elementem szkolenia były warsztaty, oparte na przykładach różnych sytuacji auditowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno wiedzę prowadzącego jak również sposób prowadzenia szkolenia. Ciągły, interaktywny kontakt prowadzącego z grupą pozwolił na osiągnięcie założonych celów i pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w obszarze auditów wewnętrznych.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie
(...) Prowadzący w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił temety, a przedstawione przykłady pozwoliły na łatwiejsze zrozumienie omawianej treści. Szkolenia organizowano zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami, a przekazane materiały szkoleniowe zawierały wszystkie zagadnienia wraz z materiałami ćwiczeniowymi. Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny oraz dostosowany do specyfiki naszego Laboratorium, tym samym spełiając nasze cele i oczekiwania. Polecamy firmę CE2 Centrum Edukacji jako organizatora szkoleń dedykowanych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
(...) Prowadzący szkolenie w sposób profesjonalny i przystępny omówił na przykładach stosowanego w naszym laboratorium wyposażenia, proces sprawdzenia okresowego oraz interpretację świadectw wzorcowania. W trakcie szkolenia uczestniczyliśmy w ciekawej dyskusji i uzyskaliśmy pomoc w rozwiązaniu naszych problemów. Firma CE2 Centrum Edukacji jest solidnym, doświadczonym dostawcą usług szkoleniowych.
Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA
(...) W imieniu Instytutu Badań Inżynierskich LABOR AQUILA rekomendację firmy CE2 Centrum Edukacji jako solidnego i profesjonalnego organizatora szkoleń dotyczących działalności systemowej i technicznej laboratoriów badawczych.
OPEC-INEKO Sp. z oo.o.
(...) Jednocześnie chcemy podziękować za przeprowadzone szkolenie i podkreślić, że podczas jego realizacji Trenerka wykazała się ogromną wiedzą oraz przygotowaniem merytorycznym, a także rzetelnością, starannością i doskonałą organizacją, co znalazło swój oddźwięk w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia. Szkolenie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy uczestników, co z pewnością przekładać się będzie na lepszą efektywność w pracy.
SUDZUCKER POLSKA S.A.
(...) Trener w profesjonalny sposób przekazał uczestnikom szkolenia swoją bogatą wiedzę w tematyce aspektów gospodarki odpadami, co znalazło potwierdzenie w wysokiej ocenie szkolenia. (...)
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
(...) Zakres tematyczny oraz forma szkoleń prowadzona przez CE2 Centrum Edukacji była dostosowana w stopniu najwyższym do potzreb zgłaszanych przez Kierownictwo Laboratorium oraz jego pracowników. Przygotowane materiały szkoleniowe oraz treść wykładów były przekazane w sposób zrozumiały i interesujący. Wszystkie zagadnienia poparto przykładami. Podczas szkoleń istniała możliwość indywidualnych konsultacji, podczas których uczestnicy poruszali problematykę nie tylko związaną z tematyką przeprowadzonych szkoleń, ale również inna, z jaką spotykają się na co dzień w pracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanej usługi i z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę CE2 Centrum Edukacji, każdej firmie dbającej o rozwój zawodowy pracowników oraz o podnoszenie ich kwalifikacji.
Inspekcja Weterynaryjna
(...) Szkolenie było bardzo pomocne i wyjaśniło wiele zapytań auditorów wewnętrznych, jak i osób objętych systemem zarządzania. Osoba szkoląca była bardzo dobrze przygotowana. Zagadnienia wyjaśniane - co bardzo ważne - na przykładach i dokładnie omawiane. W trakcie szkolenia bardzo częste dyskusje. Szkolenie bardzo pomocne i efektywne.