Wyszukaj szkolenie

LIPIEC 2020
SIERPIEń 2020
WRZESIEń 2020
10
21
22
23
10
11
18
26
8
9
lipiec 2020
10 pią
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Webinar
10.07.2020 - 10.07.2020
ONLINE/IM/6/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 wto
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/ES/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 śro
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
22.07.2020 - 22.07.2020
ONLINE/AB/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
23 czw
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06.
Webinar
23.07.2020 - 23.07.2020
ONLINE/IM/4/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
sierpień 2020
10 pon
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06.
Webinar
10.08.2020 - 10.08.2020
ONLINE/IM/7/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 wto
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
11.08.2020 - 11.08.2020
ONLINE/AB/08/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Webinar
11.08.2020 - 11.08.2020
ONLINE/IM/2/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 wto
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
18.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/IM/5/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/IM/6/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
wrzesień 2020
8 wto
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Poznań
08.09.2020 - 08.09.2020
LP1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Zapisz się do newslettera