Wyszukaj szkolenie

SIERPIEń 2020
WRZESIEń 2020
PAźDZIERNIK 2020
LISTOPAD 2020
24
26
8
9
16
23
24
7
19
28
4
18
25
sierpień 2020
24 pon
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
24.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/IM/5/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/IM/6/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
wrzesień 2020
8 wto
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Poznań
08.09.2020 - 08.09.2020
LP1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 śro
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Kraków
16.09.2020 - 17.09.2020
LK2/ES/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 śro
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizykochemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/AB/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 czw
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów.
Warszawa
24.09.2020 - 24.09.2020
LW1/WKO/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
październik 2020
7 śro
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz.
Warszawa
07.10.2020 - 08.10.2020
LW2/WKO/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 pon
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Kraków
19.10.2020 - 20.10.2020
LK2/IM/1/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 śro
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wrocław
28.10.2020 - 29.10.2020
LD2/AB/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
listopad 2020
4 śro
Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - analiza trendów, karty kontrolne, interpretacja wyników programów PT/ILC
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/IM/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Klasyczne metody pomiarowe w laboratorium fizykochemicznym, - zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy)
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/AB/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 śro
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki.
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
OZ3/PB/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 śro
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
LZ3/AB/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Zapisz się do newslettera