Hałas. Usługi doradcze. Skuteczna i kompleksowa walka z hałasem

Jeżeli:
  • Od lat walczysz z hałasem środowiskowym.
  • Hałas jest uciążliwy na Twoim stanowisku pracy. 
  • Podejmujesz różne działania i ciągle nie dotrzymujesz wymaganych prawem poziomów emisji hałasu. 
Jesteśmy w stanie Ci pomóc:
  • Dokładnie zidentyfikujemy Twoje źródła hałasu
  • Kompleksowo przeprowadzimy szczegółową analizę uciążliwości akustycznej hałasu emitowanego do środowiska przez źródła zlokalizowane na terenie zakładu,
  • Zaprojektujemy zabezpieczenia akustyczne umożliwiające redukcję ponadnormatywnego hałasu do poziomu wymaganego prawem
  • Wykonamy zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne
  • Uzyskamy zakładany efekt.
Hałas
W przypadkach skomplikowanych…
  • Zidentyfikujemy źródła emisji hałasu metodą „Beamforming”. Metoda ta to przełom w walce z hałasem. Pokażemy Ci to co do tej pory było tylko słychać…

 

Korzyści wynikające z zastosowania kamery akustycznej:
 

Zdjęcie natężenia dźwięku

Zobrazowanie hałasu w postaci zdjęcia izolinii natężenia dźwięku w określonym przedziale częstotliwości na tle fotografowanego urządzenia, instalacji czy też budynku.

 

Określanie źródeł hałasu

Precyzyjne określanie źródeł hałasu. Za pomocą zdjęć „map akustycznych” identyfikujemy pojedynczo i punktowo istniejące źródła hałasu. Podajemy rozkład natężenia dźwięku dla różnych przedziałów częstotliwości.

 

Zastosowanie urządzeń tłumiących

Skuteczne i ekonomiczne zastosowanie urządzeń tłumiących poprzez dokładną analizę źródeł hałasu, ich poziomów dźwięku przy danym zakresie częstotliwości. Hałas hałas

 

Sprawdź inne usługi doradcze:  LaboratoriumOchrona środowiska  

Sprawdź nasze profile na Social Media: