Dokumentacje Środowiskowe, Pozwolenia Zintegrowane i inne Opracowania Środowiskowe

 

Opracowujemy wnioski o wydanie:

 1. Pozwoleń zintegrowanych (IPPC) - czytaj więcej, zapytaj o wycenę
 • Dostosowanie do Konkluzji BAT
 • Wnioski o uzyskanie odstępstwa od Konkluzji BAT
 1. Pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 2. Decyzji środowiskowych – Raportu Oddziaływania na Środowisko ROŚ, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP)
 3. Pozwoleń wodnoprawnych w tym: na zrzut ścieków oraz pobór wód
 4. Projekty i instalacja automatyki w celu obniżania mocy kotłów
 5. Pozwoleń w gospodarce odpadami: 
 6. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 7. Pozwolenia na przetwarzanie odpadów
 8. Pozwolenia na zbieranie odpadów
 9. Pozwolenia na przewóz odpadów z i za granicy
 10. Operat PPOŻ
 11. Zmiana statusu odpadów

Wykonujemy:

 1. Operaty PPOŻ
 2. Ocena ryzyka dla ujęć wody
 3. Dokumentację do legalizacji urządzeń wodnych
 4. Raport początkowy i Raport końcowy lub analizę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 5. Opracowania hydrogeologiczne na potrzeby poboru wód podziemnych
 6. Programy gospodarki odpadami
 7. Audity ekologiczne
 8. Opinie i koncepcje dotyczące odpadów przemysłowych
 9. Zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami
 10. Przeglądy ekologiczny
 11. Doradztwo w związku z wystąpieniem szkód w środowisku
 12. Wykonujemy ocena stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego również na potrzeby kupna/ sprzedaży gruntów – terenów inwestycyjnych

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Opracowujemy:

 • Wnioski o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
 • Plany monitorowania i Plany metodyki monitorowania
 • Wnioski do KPRU dla nowych instalacji
 • Dokumentację do wyjścia firmy z systemu ETS

Wykonujemy:

 • Audyty wewnętrzne (sprawdzające) przygotowujące do weryfikacji w systemie EUETS

Mediacje i negocjacje ze społeczeństwem, instytucjami, firmami w sprawach ochrony środowiska.

 • Pomagamy skutecznie w rozwiązywaniu konfliktów społecznościowych wokół różnego rodzaju zagadnień związanych z życiem, zdrowiem człowieka oraz środowiskiem naturalnym.
 • Przygotowujemy i prowadzimy negocjacje i mediacje, skutecznie doprowadzamy do rozwiązania zawiłych konfliktów i podpisania ugody.
 • Reprezentujemy firmy przed instytucjami w ważnych rozstrzygnięciach środowiskowych

Obliczanie śladu węglowego i śladu wodnego (carbon-footprint, water-footprint).

 • Obliczamy ślad węglowego dla procesu, produktu firmy i jednostek administracyjnych. Ślad węglowy to popularny wskaźnik mierzący obciążenie atmosfery. Jest on całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Miarą śladu węglowego jest CO2 – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali.
 • Obliczanie śladu wodnego dla procesu, produktu firmy i jednostek. Dla konsumentów i wielu organizacji międzynarodowych coraz większego znaczenia nabiera ślad wodny przedsiębiorstw, czyli ilość wody zużywanej przez nie bezpośrednio lub pośrednio, jak również wpływ przedsiębiorstw na stan wód.

Zapytaj o cenę

Zainteresowany usługami doradzczymi? Wyślij wiadomość, na pewno odpowiemy!

Sprawdź najbliższe szkolenia otwarte z Ochrony Środowiska:

Nasze usługi Doradcze: LaboratoriumHałas

Sprawdź nasze profile na Social Media: