SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Wyszukaj szkolenie

LISTOPAD 2023
GRUDZIEń 2023
STYCZEń 2024
LUTY 2024
MARZEC 2024
KWIECIEń 2024
MAJ 2024
CZERWIEC 2024
28
29
30
1
5
6
7
8
11
12
13
14
18
19
20
26
30
1
6
7
12
15
20
22
27
5
6
8
12
13
21
26
4
9
11
12
17
18
25
7
9
15
16
22
11
12
13
26
listopad 2023
28 wto
ONLINE
28.11.2023 - 29.11.2023
23/11/L/O2/LM
Jeśli zajmujesz się sprzedażą usług laboratoryjnych dzięki szkoleniu nauczysz się przedstawiać oferty za pomocą języka korzyści dla klienta.
Szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, na którym dowiesz się jakie są wymagania na każdym z etapów pracy laboratorium (Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji DA-02, DA-06, DAB-07, Wytyczne EA zawarte w dokumencie EA-04/16).
29 śro
Szkolenie dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz aktualnymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
30 czw
Szkolenie dla osób pracujących w laboratorium, przygotowujących się do wykonywania badań w analizach klasycznych w tym metodami spektrofotometrycznymi.
Szkolenie dla pracowników Laboratorium, dzięki któremu poznasz podstawowe pojęcia dotyczące badań spektrofotometrycznych, pehametrycznych , konduktometrycznych oraz masy.
Jeśli jesteś pracownikiem laboratorium mikrobiologicznego po szkoleniu właściwie wybierzesz, przygotujesz lub pozyskasz pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium.
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Jeśli szukasz sposobów na wyróżnienie się spośród konkurencji i promowanie własnych usług, na szkleniu dowiesz się o najnowszych trendach w marketingu.
grudzień 2023
1 pią
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie w laboratorium, dzięki któremu poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności w ww. zakresie.
Webinar 2h (09:00 - 11:00)
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05.
Webinar 2h (12:00 - 14:00)
5 wto
Szkolenie 4h (9:00 - 13:00)
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w zakładzie przemysłowym, na którym poznasz obowiązki w zakresie sprawozdawczości.
6 śro
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Jeśli pracujesz w Laboratorium, w którym pobiera się próbki wody, ścieków na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN ISO 5667-1:2022-07 w tym zakresie.
Szkolenie dla osób zajmujących się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za bhp w laboratorium na szkoleniu dowiesz się jak zarządzać chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych.
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2022-07 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
Jeśli wykonujesz badania z zakresu analiz wody i ścieków, oraz innych materiałów (np. żywności, powietrza, gleb, próbek klinicznych i farmaceutycznych) na szkoleniu dowiesz się o postępach w chromatografii jonowej i innych technikach separacyjnych.
7 czw
Szkolenie, na którym uzyskasz praktyczną wiedzę jak wykorzystać wytyczne normy ISO 19011 oraz PN-EN ISO 17025: 2018-02 na potrzeby prowadzenia audytów wewnętrznych w laboratorium.
Szkolenie dla pracowników laboratorium, na którym uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Szkolenie dla osób pracujących w różnych branżach, przed którymi stoją wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz przygotowujących projekty, w których jednym z wymaganych elementów jest analiza śladu węglowego.
8 pią
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, dzięki któremu poznasz obowiązki w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.
11 pon
Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, na którym dowiesz się m. in. jakie zgody wodnoprawne powinieneś uzyskać.
Jeśli pełnisz funkcje kierownicze w laboratoriach, planujesz dalszy rozwój, na szkoleniu dowiesz się jakie są techniki asertywności pomocne w pracy zespołowej.
12 wto
Webinar 2h (09:00 - 11:00)
Na szkoleniu dowiesz się o aktualnych wymaganiach stawianych osobom wykonującym czynności pobierania próbek, co w znacznym stopniu podwyższy twoje bezpieczeństwo podczas pracy.
Szkolenie dla osób wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń, na którym poznasz m.in. sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych wraz z niepewnością.
Na szkoleniu dowiesz się jak skutecznie przygotować i przeprowadzić przegląd zarządzania w laboratorium.
09:00
ONLINE
12.12.2023 - 15.12.2023
23/PRZ/Kierownik/ESI/III
Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 9 dni (łącznie 72 h dydaktyczne).
09:00
ONLINE
12.12.2023 - 18.12.2023
23/PRZ/Walidacja/IM II-III
Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
13 śro
Jeśli pracujesz w laboratorium, wykonujesz badania i pomiary, po ukończeniu szkolenia poznasz najczęściej stwierdzane niezgodności występujące podczas audytów.
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, na którym zdobędziesz umiejętności umożliwiające przeprowadzenie procesu walidacji oraz sterowanie jakością badań molekularnych.
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod GC.
14 czw
Szkolenie dla osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi, dzięki któremu dowiesz się jak regulowana jest obecnie gospodarka odpadami w Polsce.
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 pon
Szkolenie dla pracowników akredytowanego laboratorium badawczego, na którym poznasz zagadnienia związane z organizmami testowymi i spójnością pomiarową.
Szkolenie dla pracowników laboratorium, dzięki któremu zyskasz niezbędną wiedzę z zakresu statystyki i metrologii.
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 wto
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza.
09:00
Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
20 śro
Szkolenie dla osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi, dzięki któremu dowiesz się jak regulowana jest obecnie, na skutek zmiany przepisów, gospodarka odpadami w Polsce.
styczeń 2024
26 pią
ONLINE
26.01.2024
24/01/O/O1/JKO
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za postępowania administracyjne w sprawach związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
30 wto
Świadectwo wzorcowania jest jednym z podstawowych dokumentów umożliwiających zachowanie spójności pomiarowej. Jeśli pracujesz w laboratorium badawczym na naszym szkoleniu dowiesz się więcej o zawartości i odpowiedniej interpretacji świadectw wzorcowania w codziennej pracy laboratoryjnej.
luty 2024
1 czw
Jeśli pracujesz w akredytowanym laboratorium, na szkoleniu dowiesz się jak spełnić wymagania normy PN-EN ISO/IEC w codziennej pracy, aby uniknąć niezgodności.
6 wto
Na szkoleniu dowiesz się m.in. jakie czynniki wpływają na wynik analizy sensorycznej, dzięki czemu będziesz poprawnie wykonywać badania i unikniesz powszechnych błędów.
7 śro
Na szkoleniu dowiesz się jak skutecznie przygotować i przeprowadzić przegląd zarządzania w laboratorium.
12 pon
Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne aspekty wybranych metod analizy ryzyka, co ułatwi Ci prowadzenie analizy w Twoim laboratorium i pozwoli uniknąć popełniania pospolitych błędów.
15 czw
Szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, na którym zapoznasz się z podstawami metod statystycznych i nauczysz się stosować techniki statystyczne, dzięki czemu będziesz sprawnie dokonywać walidacji metod pomiarowych, sporządzać budżet niepewności i wyznaczać krzywe kalibracyjne.
20 wto
Jeśli pracujesz w Laboratorium, w którym pobiera się próbki wody, ścieków na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 w tym zakresie.
Podczas szkolenia poznasz ustalenie algorytmu postępowania przy sprawdzaniu i potwierdzaniu prawidłowości realizacji metod w warunkach laboratorium.
Jeżeli nie możesz znaleźć organizatora badań biegłości a chcesz przejąć rolę organizatora zobacz co należy do Twoich obowiązków. Podczas szkolenia zapoznasz się z aktualnymi wymaganiami jednostki akredytującej w zakresie uczestnictwa i wykorzystania wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.
22 czw
Szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, na którym dowiesz się jakie są wymagania na każdym z etapów pracy laboratorium (Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji DA-02, DA-06, DAB-07, Wytyczne EA zawarte w dokumencie EA-04/16).
27 wto
Szkolenie dla osób nadzorujących pracą Laboratorium, na którym omówione zostaną nowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące stwierdzeń zgodności z wymaganiem/specyfikacją.
marzec 2024
5 wto
Na szkoleniu dowiesz się, w jakich sytuacjach warto posiadać akredytację w elastycznym zakresie oraz jakie są zasady jej udzielania.
6 śro
Zajmujesz się techniką PCR i real-time PCR? Sprawdź jakie błędy są najczęściej popełniane i jak ich uniknąć.
Szkolenie dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz aktualnymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
8 pią
ONLINE
08.03.2024
24/03/L/O1/LM
Jeśli zajmujesz się sprzedażą usług laboratoryjnych dzięki szkoleniu nauczysz się przedstawiać oferty za pomocą języka korzyści dla klienta.
12 wto
Na szkoleniu poznasz praktyczne aspekty wybranych metod analizy ryzyka, co ułatwi Ci prowadzenie analizy w Twoim laboratorium i pozwoli uniknąć popełniania pospolitych błędów.
Jeśli zajmujesz się oceną jakości węgla kamiennego i brunatnego, na szkoleniu zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań wg norm PN i ISO.
13 śro
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
21 czw
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
26 wto
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, personelu kierowniczego laboratorium mikrobiologicznego, zajmujących się potwierdzaniem ważności wyników metod mikrobiologicznych.
kwiecień 2024
4 czw
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza.
9 wto
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 czw
12 pią
Szkolenie dla pracowników akredytowanego laboratorium badawczego, na którym poznasz zagadnienia związane z organizmami testowymi i spójnością pomiarową.
17 śro
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Jeśli jesteś osobą realizującą działania laboratorium po ukończeniu szkolenia dowiesz się jakie są wymagania dotyczące dokumentacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
18 czw
Szkolenie dla pracowników laboratorium, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe.
25 czw
Szkolenie dla pracowników laboratorium fizykochemicznego, na którym dowiesz się jak dobrać odpowiednią metodę badań wody i ścieków.
maj 2024
7 wto
Jeśli jesteś pracownikiem laboratoriów wykonujących badania mikrobiologiczne wody biorąc udział w szkoleniu dowiesz się jak interpretować wyniki badań w kontekście wymagań prawnych.
9 czw
Zapisz się na szkolenie jeśli jesteś pracownikiem laboratorium badawczego i chcesz postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze badań molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz GMO.
Szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, na którym dowiesz się jakie są wymagania na każdym z etapów pracy laboratorium (Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji DA-02, DA-06, DAB-07, Wytyczne EA zawarte w dokumencie EA-04/16).
15 śro
Szkolenie, na którym uzyskasz praktyczną wiedzę jak wykorzystać wytyczne normy ISO 19011 oraz PN-EN ISO 17025: 2018-02 na potrzeby prowadzenia audytów wewnętrznych w laboratorium.
16 czw
Szkolenie dla osób zajmujących się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym.
22 śro
Jeśli jesteś odpowiedzialny za działalność techniczną w laboratorium, na szkoleniu dowiesz się jak nadzorować wyposażenie, ustalać terminy wzorcowań i sprawdzeń, zachowywać spójność pomiarową oraz jak zamawiać/ specyfikować wzorce, odczynniki, usługi wzorcowania oraz pozostałe usługi wsparcia.
czerwiec 2024
11 wto
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
12 śro
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 czw
Audit wewnętrzny systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Na kursie dowiesz się jak wykorzystać wytyczne normy ISO 19011 oraz PN-EN ISO 17025: 2018-02 na potrzeby prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratorium.
26 śro
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!