Wyszukaj szkolenie

LIPIEC 2020
SIERPIEń 2020
WRZESIEń 2020
PAźDZIERNIK 2020
LISTOPAD 2020
GRUDZIEń 2020
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
28
29
3
5
6
10
11
12
13
14
18
19
25
26
8
9
15
23
24
6
21
4
9
15
16
17
lipiec 2020
10 pią
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Webinar
10.07.2020 - 10.07.2020
ONLINE/IM/6/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 pon
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów.
Webinar
13.07.2020 - 14.07.2020
ONLINE/MZ/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 wto
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
14.07.2020 - 15.07.2020
ONLINE/IM/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Transport odpadów niebezpiecznych.
Webinarium
14.07.2020 - 14.07.2020
ONLINE/WS/2/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 śro
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne.
Webinarium
15.07.2020 - 15.07.2020
ONLINE/WS/1/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 czw
Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach badających środowisko pracy.
Webinar
16.07.2020 - 16.07.2020
ONLINE/GJ/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
Zasada podejmowania decyzji w kontekście stwierdzenia zgodności z wymaganiami - wybór, dokumentowanie, metodologia postępowania
Webinar
16.07.2020 - 16.07.2020
ONLINE/IM/1/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
17 pią
Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
17.07.2020 - 17.07.2020
ONLINE/IM/2/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
20 pon
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.
Webinar
20.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/IM/5/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 wto
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/ES/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-10.
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/IM/3/07/20
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Webinar
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/MS/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 śro
Szacowanie niepewności dla mikrobiologicznych metod ilościowych wg wymagań PN-EN ISO 19036:2020-04 z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji wg ILAC G8:09/2019.
Webinar
22.07.2020 - 22.07.2020
ONLINE/MT/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
22.07.2020 - 22.07.2020
ONLINE/AB/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
23 czw
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06.
Webinar
23.07.2020 - 23.07.2020
ONLINE/IM/4/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.
Webinar
23.07.2020 - 24.07.2020
ONLINE/BPP/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 wto
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Webinar
28.07.2020 - 28.07.2020
ONLINE/WS/3/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 śro
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
29.07.2020 - 30.07.2020
ONLINE/AS/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
sierpień 2020
3 pon
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
Webinar
03.08.2020 - 04.08.2020
ONLINE/IM/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 śro
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse
Webinar
05.08.2020 - 06.08.2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse
Webinar
05.08.2020 - 06.08.2020
ONLINE/WP/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
6 czw
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Webinar
06.08.2020 - 07.08.2020
ONLINE/GJ/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
06.08.2020 - 07.08.2020
ONLINE/IM/1/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 pon
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06.
Webinar
10.08.2020 - 10.08.2020
ONLINE/IM/7/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 wto
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Webinar
11.08.2020 - 12.08.2020
ONLINE/MIM/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
11.08.2020 - 11.08.2020
ONLINE/AB/08/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Webinar
11.08.2020 - 11.08.2020
ONLINE/IM/2/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 śro
Chromatografia jonowa w praktyce w laboratorium akredytowanym- rozwiązywanie problemów, prezentacja wyników analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
Webinar
12.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/RMI/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 czw
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.
Webinar
13.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/MZ/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Świadectwa wzorcowania – zawartość, analiza i wykorzystanie w codziennej pracy laboratorium badawczego
Webinar
13.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/IM/3/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Webinar
13.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/WS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 pią
Jak dobrze zaplanować proces oceny ryzyka w laboratorium badawczym.
Webinar
14.08.2020 - 14.08.2020
ONLINE/IM/4/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 wto
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
18.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/IM/5/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Webinarium
18.08.2020 - 18.08.2020
ONLINE/ŁS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 śro
Realizacja wymagań normy PN-EN 17025-2018-02 w codziennej praktyce laboratorium badawczego
Webinar
19.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/ES/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 wto
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.
Webinar
25.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/HW/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/IM/6/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
wrzesień 2020
8 wto
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Poznań
08.09.2020 - 08.09.2020
LP1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wto
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Kraków
15.09.2020 - 15.09.2020
LK1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 śro
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
System zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/WP/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
OW2/WS/09/20`
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 czw
Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy.
Warszawa
24.09.2020 - 24.09.2020
LW1/GJ/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
październik 2020
6 wto
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.
Warszawa
06.10.2020 - 07.10.2020
OW2/JG/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 śro
Analiza śladu węglowego.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
OK2/MGG/10/2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
LK2/WP/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
listopad 2020
4 śro
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/GJ/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
OW2/ŁS/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
grudzień 2020
9 śro
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
OK2/ŁS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
Warszawa
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/GJ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
OK2/WS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wto
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.
Kraków
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/WP/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
OW2/JG/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 śro
Transport odpadów niebezpiecznych.
Warszawa
16.12.2020 - 16.12.2020
OW1/12/WS/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
17 czw
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne.
Warszawa
17.12.2020 - 17.12.2020
OW1/1/WS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera