Wyszukaj szkolenie

SIERPIEń 2020
WRZESIEń 2020
PAźDZIERNIK 2020
LISTOPAD 2020
GRUDZIEń 2020
18
19
20
24
25
26
7
8
9
10
14
15
16
17
23
24
30
5
6
7
8
9
13
14
19
21
22
23
26
28
4
5
18
25
2
9
15
16
sierpień 2020
18 wto
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Webinarium
18.08.2020 - 18.08.2020
ONLINE/ŁS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 śro
Realizacja wymagań normy PN-EN 17025-2018-02 w codziennej praktyce laboratorium badawczego
Webinar
19.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/ES/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 czw
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Webinar
20.08.2020 - 20.08.2020
ONLINE/MS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 pon
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
24.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/IM/5/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 wto
Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych.
Webinar
25.08.2020 - 26.08.2020
ONLINE/SZ/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.
Webinar
25.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/HW/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/IM/6/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/AS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
wrzesień 2020
7 pon
Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska XRF- specyfika metody
Webinar
07.09.2020 - 07.09.2020
ONLINE/IMN/1/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 wto
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Poznań
08.09.2020 - 08.09.2020
LP1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w obiektach oraz na terenach z odpadami – obowiązujące wymagania prawne.
Webinarium
09.09.2020 - 09.09.2020
ONLINE/JKL/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/PK/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/MZ/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 czw
Chromatografia jonowa w praktyce w laboratorium akredytowanym- rozwiązywanie problemów, prezentacja wyników analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
Webinar
10.09.2020 - 11.09.2020
ONLINE/RMI/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 pon
Technika optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w iskrze: spark-OES - specyfika metody
Webinar
14.09.2020 - 14.09.2020
ONLINE/IMN/2/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wto
Nowelizacja dokumentów PCA- DA-05 oraz DA-06
Kraków
15.09.2020 - 16.09.2020
LK2/IM/1/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 śro
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Kraków
16.09.2020 - 17.09.2020
LK2/ES/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
Kraków
16.09.2020 - 17.09.2020
LK2/PK/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.
Kraków
16.09.2020 - 17.09.2020
LK2/PKK/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r.
Kraków
16.09.2020 - 16.09.2020
OK1/APK/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
17 czw
Ocena zgodności z wymaganiami oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Kraków
17.09.2020 - 18.09.2020
LK2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Niepewność pomiaru w akustyce.
Kraków
17.09.2020 - 17.09.2020
LK1/MK/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 śro
BDO dla „ZIELONYCH” - Wdrożenie BDO w firmach nieposiadających działu ochrony środowiska – małe i średnie podmioty.
Webinar
23.09.2020 - 23.09.2020
OL1/AL/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Decyzje środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko - warsztaty dla inwestorów,
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
OW2/JKo/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR- specyfika metody.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/JD/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/BP/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizykochemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/AB/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Stwierdzenie zgodności i zasada podejmowania decyzji w praktyce laboratoryjnej.
Warszawa
23.09.2020 - 23.09.2020
LW1/MZ/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP).
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/JS/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
OW2/WS/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
System zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/WP/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 czw
Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy.
Warszawa
24.09.2020 - 24.09.2020
LW1/GJ/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów.
Warszawa
24.09.2020 - 24.09.2020
LW1/WKO/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Hałas przemysłowy oraz komunikacyjny - wymagania/wyjaśnienia metodyk referencyjnych.
Warszawa
24.09.2020 - 24.09.2020
OW1/GU/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
30 śro
Badania i interpretacja wyników analiz próbek wody z pływalni na przykładzie oznaczania azotanów
Webinar
30.09.2020 - 30.09.2020
ONLINE/RMI/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej - omówienie metodyki oznaczeń
Webinar
30.09.2020 - 30.09.2020
ONLINE/IMN/3/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
październik 2020
5 pon
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Warszawa
05.10.2020 - 06.10.2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Warszawa
05.10.2020 - 06.10.2020
LW2/MIM/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-10.
Warszawa
05.10.2020 - 05.10.2020
LW1/IM/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
6 wto
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.
Warszawa
06.10.2020 - 07.10.2020
OW2/JG/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 śro
Potwierdzenie (walidacja/sprawdzenie) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technik
Warszawa
07.10.2020 - 07.10.2020
LW1/HW/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Decyzje środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko - warsztaty dla administracji.
Warszawa
07.10.2020 - 08.10.2020
OW2/JKo/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analizy chemiczne pH, konduktometryczne, grawimetryczne i wolumetryczne. Szacowanie niepewności, zapewnienie metrologicznej spójności pomiarowej i aspekty praktyczne ww. analiz.
Warszawa
07.10.2020 - 08.10.2020
LW2/WKO/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne
Warszawa
07.10.2020 - 07.10.2020
LW1/EG/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.
Warszawa
07.10.2020 - 08.10.2020
LW2/SZ/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Zintegrowane systemy zarządzania. Razem czy oddzielnie ? ISO 14001 / ISO 50001 /EMAS
Warszawa
07.10.2020 - 08.10.2020
OW2/SK/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 czw
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Warszawa
08.10.2020 - 08.10.2020
LW1/MS/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)
Warszawa
08.10.2020 - 08.10.2020
LW1/DK/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza sensoryczna wody w odniesieniu do aktualnych norm
Warszawa
08.10.2020 - 08.10.2020
LW1/AO/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Warszawa
08.10.2020 - 09.10.2020
LW2/IM/1/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Warszawa
08.10.2020 - 09.10.2020
LW2/AS/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 pią
Szacowanie niepewności dla mikrobiologicznych metod ilościowych wg wymagań PN-EN ISO 19036:2020-04 z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji wg ILAC G8:09/2019.
Warszawa
09.10.2020 - 09.10.2020
LW1/MT/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 wto
Akademia Prawa Ochrony Środowiska - najistotniejsze zmiany.
Zakopane
13.10.2020 - 16.10.2020
OZ4/POS/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 śro
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka
Zakopane
14.10.2020 - 16.10.2020
LZ3/IJ/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Realizacja pomiarów strumienia objętości gazów emisyjnych w świetle wymagań normy PN-EN ISO 16911-1 oraz dokumentów z nią powiązanych.
Webinarium
14.10.2020 - 15.10.2020
ONLINE/TH/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Zakopane
14.10.2020 - 16.10.2020
LZ3/PK/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. Wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych wg norm PN i norm serii ISO
Zakopane
14.10.2020 - 16.10.2020
LZ3/BPP/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe.
Zakopane
14.10.2020 - 16.10.2020
OZ3/ZS/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kompendium wiedzy - Porozmawiajmy o emisji w 2020 r. - nowelizacja PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Poradnik pomiarowca (na podstawie poradnika M2 MONITORING OF STACK EMISSIONS TO AIR).
Zakopane
14.10.2020 - 16.10.2020
OZ3/GU/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 pon
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Kraków
19.10.2020 - 20.10.2020
LK2/IM/1/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Praktyczne podejście do oceny ryzyka w zarządzaniu laboratorium – Warsztaty.
Kraków
19.10.2020 - 20.10.2020
LK2/IM/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 śro
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP
Kraków
21.10.2020 - 21.10.2020
LK1/PD/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
LK2/PB/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
LK2/WP/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
LK2/GML/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza śladu węglowego.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
OK2/MGG/10/2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 czw
Podstawy chromatografii gazowej- kurs dla początkujących
Webinar
22.10.2020 - 22.10.2020
ON-LINE/TG/1/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 pią
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu.
Webinar
23.10.2020 - 23.10.2020
ON-LINE/TG/2/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 pon
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.
Wrocław
26.10.2020 - 27.10.2020
LD2/IM/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 śro
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6
Wrocław
28.10.2020 - 29.10.2020
LD2/JK/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wrocław
28.10.2020 - 29.10.2020
LD2/AB/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Wrocław
28.10.2020 - 29.10.2020
LD2/PK/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
listopad 2020
4 śro
XII Warsztaty Emisyjne pod Patronatem PSLE.
Zakopane
04.11.2020 - 06.11.2020
PSLE/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/GJ/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wykrywanie GMO w żywności i paszach – wymagania prawne i metody badań
Warszawa
04.11.2020 - 04.11.2020
LW1/HW/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - analiza trendów, karty kontrolne, interpretacja wyników programów PT/ILC
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/IM/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Podstawy teoretyczne i praktyczne wskazówki zastosowania - spektrometrii mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
Warszawa
04.11.2020 - 04.11.2020
LW1/ARU/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Laboratorium analityczne - badania preformulacyjne w rozwoju produktu leczniczego. Rola analityków w rozwoju nowego produktu w Laboratorium farmaceutycznym.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/AA/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Klasyczne metody pomiarowe w laboratorium fizykochemicznym, - zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy)
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/AB/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Poradnik pomiarowca - na podstawie poradnika M2 Monitoring of stack emissions to air
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
OW2/GU/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - wymagania REACH, CLP, akty krajowe.
Warszawa
04.11.2020 - 04.11.2020
OW1/GML/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/MZ/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/PK/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
OW2/ŁS/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/JKK/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 czw
Wpływ Konkluzji BAT na krajowe regulacje z zakresu ochrony środowiska – wymagania emisyjne i pomiarowe.
Warszawa
05.11.2020 - 05.11.2020
OW1/MW/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody
Warszawa
05.11.2020 - 05.11.2020
LW1/EP/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody – podstawy teoretyczne i realizacja metod badawczych
Warszawa
05.11.2020 - 05.11.2020
LW1/AO/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 śro
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki.
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
OZ3/PB/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Przegląd wymagań emisyjnych dla dużych i średnich źródeł spalania oraz dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymagań zawartych w Konkluzjach BAT
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
OZ3/MW/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
LZ3/IM/1/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
LZ3/JK/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego. Warsztaty pomiarowe.
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
OZ3/ZS/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
LZ3/IM/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Zakopane
18.11.2020 - 20.11.2020
LZ3/AU/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 śro
EU ETS. Regulacje prawne w 3 i 4 fazie. Przydziały, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
OZ3/SK/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Obowiązki użytkownika systemu monitoringu ciągłego wynikające z normy PN-EN 14181:2015.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
ZO3/QAL3/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
LZ3/AS/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. Wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych wg norm PN i norm serii ISO
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
LZ3/BPP/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
LZ3/MIM/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
LZ3/GiK/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Zakopane
25.11.2020 - 27.11.2020
LZ3/AB/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
grudzień 2020
2 śro
Praktyczne podejście do oceny ryzyka w zarządzaniu laboratorium – Warsztaty
Wrocław
02.12.2020 - 03.12.2020
LD2/IM/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.
Wrocław
02.12.2020 - 03.12.2020
LW2/IM1/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Laboratoryjne wyznaczanie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego
Warszawa
02.12.2020 - 03.12.2020
LW2/PB/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/IJ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Dobra Praktyka Laboratoryjna w Wytwórni Farmaceutycznej
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/JK/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
Warszawa
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/GJ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/PKK/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/BPP/12/19
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/IM/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
Warszawa
09.12.2020 - 10.12.2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
OK2/ŁS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
OK2/WS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wto
Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/MZZ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.
Warszawa
15.12.2020 - 15.12.2020
LW1/HW/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza sensoryczna żywności – od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji
Warszawa
15.12.2020 - 15.12.2020
LW1/BP/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych. Warsztaty komputerowe.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/SZ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/WP/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/MZ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/PK/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/GML/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP).
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/JS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
OW2/GU/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty przygotowania projektu inwestycyjnego - studium wykonalności.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
OW2/MKi/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie wodami z uwzględnieniem nowelizacji prawa wodnego. Aktualizacje 2020 r.
Warszawa
15.12.2020 - 15.12.2020
OW1/APK/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
OW2/JG/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
EU ETS. Regulacje prawne w 3 i 4 fazie. Przydziały, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
OW2/SK/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 śro
Transport odpadów niebezpiecznych.
Warszawa
16.12.2020 - 16.12.2020
OW1/12/WS/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wymagania dotyczące pomiarów poziomu hałasu oraz dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach.
Warszawa
16.12.2020 - 16.12.2020
LW1/MK/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera