Pracodawco! Jeśli Twoja firma zalicza się do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i pragniesz stale podnosić kompetencje Swoje oraz Twoich pracowników, możesz ubiegać się o dofinansowanie do usług szkoleniowych oraz doradczych z bazy CE2 Centrum Edukacji w ramach dwóch programów:

 

Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych

WAŻNE INFORMACJE:

Programem objęte są wszystkie województwa z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorstwo musi zostać zakwalifikowane do danej grupy (mikro, małe i średnie) na podstawie liczby zatrudnionych osób oraz rocznego obrotu. 

Można ubiegać się o dofinansowanie jednego szkolenia lub kilku szkoleń jednocześnie. 

Zasady i kryteria dofinansowania mogą różnić się w poszczególnych województwach. Sprawdź je dla swojego województwa:

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo łódzkie
Województwo lubuskie
Województwo małopolskie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko – mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

 

Aby skorzystać z poszczególnych szkoleń zamieszczonych w BUR należy założyć profil swojej firmy (Uczestnik Instytucjonalny) oraz profile dla każdego delegowanego do szkolenia pracownika (Uczestnik indywidualny)

Jakie usługi rozwojowe mogą być objęte dofinansowaniem?

Wsparcie można uzyskać na wszelkie usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Wyróżnia się dwa rodzaje usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia (otwarte i zamknięte), e-learning
  • usługi doradcze – doradztwo

Uzyskanie środków nie dotyczy szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa (np. szkolenia przeciwpożarowe, BHP).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej jest zależny od wielkości przedsiębiorstw:

50% – dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,

70% – dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,

80% – dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

WAŻNE INFORMACJE:

  • Warunkiem koniecznym, aby uzyskać dofinansowanie jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu (czas trwania umowy nie ma znaczenia).
  • Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
  • Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

 

Dlaczego my?

 

Zawodowi trenerzy, konsultanci, eksperci

Do prowadzenia szkoleń i doradztwa zatrudniamy najlepszych Ekspertów, których wiedza i doświadczenie jest ceniona przez naszych Klientów. Nasi Eksperci odpowiedzą na Twoje pytania nawet do 14 dni po zrealizowanym szkoleniu.*

* Szczegóły w regulaminie.

 

Bogata oferta szkoleń

To dzięki naszym klientom i poznawaniu ich potrzeb, mogliśmy stworzyć najbogatszą na rynku ofertę szkoleń dla branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Czas i miejsce szkolenia dostosowujemy do potrzeb rynku. Jesteśmy elastyczni i jako pierwsi w branży, w czasie pandemii zaproponowaliśmy szkolenia On-line.

 

Kompleksowe usługi doradcze

Wraz ze szkoleniami, w tych samych obszarach rozwijamy również działalność doradczą. Zależy nam mając na kompleksowej obsłudze laboratoriów i przemysłu w zakresie ochrony środowiska. Dzięki takiemu działaniu, coraz lepiej poznajemy potrzeby naszych Klientów i świadczymy usługi odpowiadające ich oczekiwaniom.

 

 

Sprawdzić nasze aktualne szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte 

Sprawdź nasze profile na Social Media: