Lp.ZamawiającyRodzaj opracowania
1.Nordzucker Polska S.A. Zakład w ChełmżyWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
2.Nordzucker Polska S.A. Zakład w OpalenicyWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
3.Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia GostyńWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
4.Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia GosławiceWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
5.Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Środa WielkopolskaWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
6.Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Miejska GórkaWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
7.Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Góra ŚląskaWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
8.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia MalborkWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
9.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia DobrzelinWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
10.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we WłocławkuWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
11.Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w PoniatowejWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
12.Constantia Teich Poland Sp. z o. o.Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
13.Constantia Teich Poland Sp. z o. o.Raport Oddziaływania na Środowisko
14.Ardagh GlassWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowane, dokumentacja inwestycyjna, inne dokumentacje środowiskowe, obsługa kompleksowa oś dla 3 hut szkła od 2009r.
15.Sabat Sp z o. o. w LublinieWniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
16.Rigips Polska - Stawiany Sp z o. o.Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
17.Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w WarszawiePomiary i wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
18.Supon - Lublin Sp z o. o.Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
19.Prescott w ChełmieWniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
20.Plastform Sp. z o.o. w LublinieWniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
21.Robinson Packaging InnovationZarządzanie ochroną środowiska (sprawdzenie obliczeń opłaty produktowej, naliczenie opłaty, uregulowanie gospodarki odpadami, bieżąca obsługa firmy w zakresie oś, wniosek o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów)
22.Wiedemann Poska Sp. z o. o.Wykonanie koncepcji projektowej gospodarki wodno- ściekowej dla Cukrowni Malbork i Nowy Staw
23.Mondi Packaging Solec Sp. z o. o.Opracowanie dokumentacji uzupełniającej wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (w części dot. powietrza)
24.BSO Polska S. A.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
25.Spółdzielnia POLFRAMETOpracowanie wniosku o pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza
26.PPHU Winyl-Pol Wybacz Sp. J.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
27.Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
28.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we WłocławkuOpracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego
29.Mondi Packaging Solec Sp. z o. o.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
30.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w LublinieWykonanie dokumentacji technicznej na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność woj. lubelskiego
31.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział Cukrownia KrasnystawWykonanie wniosku wraz z karta informacyjną na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji „Budowa linii do produkcji biogazu”
32.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział Cukrownia KrasnystawRealizacja projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie Biogazowni w Oddziale KSC S.A. – Cukrowni Krasnystaw.
33.Gospodarstwo Szklarniowe LEONÓW Sp. z o.o. w LeonowieWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
34.Cemex Polska Sp. z o.o.Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
35.Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska
36.Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Wykonanie zgłoszenia instalacji emitującej zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do środowiska
37.Krajowa Spółka Cukrowa - Oddział Cukrownia MalborkWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Cukrownia Malbork
38.Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu woj. lubelskiego na lata 2009-2032”.
39.Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia GostyńWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
40.Grupa Ożarów-Zakład Cementownia RejowiecWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
41.Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
42.Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. .Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
43.Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
44.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia MalborkWykonanie opracowania bilansu wodno-ściekowego
45.Gospodarstwo Szklarniowe w LeonowieWykonanie operatu ochrony powietrza
46.Pamapol S.A.Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
47.Südzucker Polska S.A.-Cukrownia CerekiewWykonanie przeglądu środowiskowego w aspekcie obecnych i projektowanych wymagań prawnych
48.Europoles Sp.z o.o.Wykonanie opracowania obliczeń śladu węglowego
49.Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.Wykonanie koncepcji projektowej dostosowania systemów kanalizacji: deszczowej, przemysłowej i sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków do obecnych warunków i wymagań prawnych
50.Grupa Ożarów S.A.Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami
51.Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w PoniatowejWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
52.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Sp.z o.o. we WłocławkuWykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami
53.GDF SUEZ Energia Polska S.A.Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
54.GDF SUEZ Energia Polska S.A.Wykonanie wniosku o pozwolenie zintegrowane
55.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Wykonanie analizy obiegu rtęci w instalacjach energetycznego spalania paliw
56.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Kompleksowe i jednolite rozwiązania raportowania do PRTR dla wszystkich oddziałów PGE GiEK S.A.
57.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Opracowanie raportów początkowych dla 16 instalacji IPPC
58.Cemex Polska Sp z. o.o.Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko dla odwodnienia kopalni
59.Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko
60.Pfeifer&Langen S.A. Wszystkie OddziałyOpracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko i aktualizacje pozwoleń zintegrowanych
61.Dyckerhoff Polska Sp z o.o.Opracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
62.Lafarge Cement S.A.Opracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
63.Grupa Ożarów S.A. Cementownia w KarsachOpracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
64.Grupa Ożarów S.A. Cementownia w RejowcuOpracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
65.P.W. GalwanexOpracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
66.Cemex Polska Sp z o.o.Opracowanie 3 operatów wodnoprawnych
67.Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Analiza prawna sytuacji pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska posiadanej dokumentacji inwestycyjnej.
68.Südzucker Polska S.A.Opracowanie raportów początkowych dla 5 Oddziałów Cukrowni Suedzucker Polska S.A.
69.Südzuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Cerekiew”Opracowanie modelowania rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego przez przebudowana stację pras wysłodkowych w Suedzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew
70.Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Cerekiew”Analiza akustyczna dotycząca oceny zagrożenia hałasem w środowisku, w wyniku oddziaływania źródeł zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjnego Cukrownia Cerekiew
71.Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia GostyńOpracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego
72.CEMEX Polska Sp. z o.o.Opracowanie Karty Informacyjnej dla instalacji do produkcji mieszanek-popiołowo-kruszywowych zlokalizowanej na terenie kopalni Rostki-Borowce
73.WSK “PZL-Świdnik”S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego i wniosku na pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków komunalnych
74.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia OpoleOpracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów paleniskowych „Groszowice” zgodnie z dotychczasową technologią.
75.Grupa Ożarów S.A. Cementownia w Rejowcu i Cementownia w KarsachOpracowanie uzasadnienia odstępstw od konkluzji BAT w zakresie SO2 dla dwóch Cementowni Grupy Ożarów S.A.
76.Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Opracowanie Karty informacyjnej o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie bloku gazowo-parowego
77.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna OdraPrzeprowadzenie kontrolnych badań i opracowanie raportu z badań powierzchni ziemi na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra
78.Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Strzelin” I “Cukrownia ŚwidnicaPrzeprowadzenie kontrolnych badań i opracowanie raportu z badań powierzchni ziemi na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Świdnica” i „Cukrownia Strzelin”
79.Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia GlinojeckOpracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla suszarni wysłodków
80.Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie bloku gazowo-parowego w budowie Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
81.Hanke Tissue Sp. z o.o.Opracowanie I i II Etapu analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC Hanke Tissue Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą
82.Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Miejska GórkaOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego i uzyskanie pozwolenia sektorowego na emisję gazów i pyłów do powietrza dla Cukrowni Miejska Górka
83.Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji bloku gazowo-parowego
84.Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Raport początkowy dla instalacji IPPC (blok gazowo-parowy)
85.Südzucker Polska S.A.Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni przemysłowych cukrowni Strzelin, Świdnica, Cerekiew i Strzyżów
86.Südzucker Polska S.A.Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji cukru dla oddziałów Świdnica, Strzelin, Cerekiew i Strzyżów
87.Arctic Paper Kostrzyn S.A.Opracowanie I i II etapu raportu początkowego dla instalacji IPPC do produkcji papieru
88.Pfeifer & Langen Polska S.A.Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych 4 Oddziałów Cukrowni
89.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia MalborkOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla Oddziału „Cukrownia Malbork”.
90.Lafarge Cement S.A.Opracowanie raportów początkowych dla oddziałów Cementowni Małogoszcz i „Kujawy”
91.Grupa Ożarów S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego
92.P.W. GalwanexOpracowanie operatu wodnoprawnego
93.Südzucker Polska S.AOpracowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla oczyszczalni ścieków dla 4 oddziałów: Cukrownia Świdnica, Cukrownia Strzelin, Cukrownia Cerekiew ,Cukrownia Strzyżów
94.Pfeifer & Langen Polska S.A.Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków
95.Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Opracowanie raportu początkowego dla odlewni
96.Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Opracowanie raportu początkowego dla zakładu w Antoninku
97.Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Opracowanie operatu wodnoprawnego dla Cementowni Małogoszcz.
98.Krajowa Spółka Cukrowa S.AOpracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (raport początkowy)
99.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla Oddziału „Cukrownia Malbork”.
100.Constantia Teich Poland Sp. z o. o.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji materiałów opakowaniowych.
101.Nordzucker Polska S.A.Opracowanie zmiany wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji cukru, pieca wapiennego i energetyki
102.Nordzucker Polska S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego
103.Nordzucker Polska S.A.Włączenie do pozwolenia zintegrowanego nowego pieca wapiennego Cukrownia Chełmża
104.Nordzucker Polska S.A.Opracowanie zmiany wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji cukru, do produkcji wapna i elektrociepłowni oraz włączenia do pozwolenia instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
105.Pfeifer & Langen Polska S.A.Wykonanie modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza dla nowego silosu w cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. „Cukrownia Środa”
106.ICT Poland Sp zo.o.Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska glebowo-wodnego
107.Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Opracowanie wniosku i operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przenoska dla kajaków.
108.Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Cementownia NowinyOpracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC
109.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o.Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (Ciepłownia Miejska)
110.Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia budowy kotła parowego oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
111.Pfeifer & Langen Polska S.A.Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni „Środa”. Karta informacyjna
112.Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z zatoki ujęciowej oraz sporządzenie instrukcji korzystania z zasobów wodnych.
113.Pfeifer & Langen Polska S.A.Wykonanie ekspertyzy określającej wysokość planowanego komina
114.Pfeifer & Langen Polska S.A.Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
115.Pfeifer & Langen Polska S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji elektrociepłowni oraz instalacji do produkcji cukru oraz wniosek o uchylenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
116.Grupa Ożarów S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru i cementu zgodnie z wymaganiami urzędu w zakresie dostosowania do konkluzji BAT.
117.Solbet Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z istniejącej kotłowni zakładowej.
118.Solbet Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z istniejącej kotłowni zakładowej.
119.Constantia Teich PolandOpracowanie dokumentacji do zgłoszenia czterech kotłów gazowych.
120.Victaulic Polska Sp. z o.o.Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie Wydziału Uszczelek o nowe wtryskarki i piec wulkanizacyjny.
121.Grupa Ożarów S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do kanału „Ożarów-Wisła
122.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC
123.CEMEX Sp. z o.o.Opracowanie raportu początkowego dla Cementowni Chełm.
124.CEMEX Sp. z o.o.Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia posadowienia 3 zbiorników z gazem do opalania kotłów.
125.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Biała PodlaskaOpracowanie analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko na terenie instalacji IPPC.
126.Veolia Industry Polska Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji spalania paliw oraz zgłoszenie wydzielonej instalacji kotłów wodnych w Wąbrzeźnie.
127.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie analizy akustycznej oraz opracowanie koncepcji redukcji hałasu dla źródeł zlokalizowanych na terenie Cukrowni Malbork
128.Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie S.A.Ocena zasadności realizacji inwestycji w aspekcie Prawa ochrony środowiska - ocena modernizacji lub budowy kotłowni
129.LEK S.A.Ocena zgodności działania LEK S.A. w Strykowie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska
130.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego – dostosowanego do derogacji.
131.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we WłocławkuOpracowanie raportu początkowego
132.Lafarge Cement S.A.Opracowanie opinii eksperckiej w zakresie oceny treści pozwolenia zintegrowanego dla Cementowni Kujawy.
133.Grupa Ożarów S.A.Przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dokumentacji do audytu weryfikującego roczny raport emisji CO2 za 2015 r.
134.LIBER DEVELOPMENT Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza dla instalacji z kotłowni zakładowej
135.MPEC SPÓŁKA z o.o. WŁOCŁAWEKSprawozdanie bazowe dotyczące skażenia gleb, ziemi i wód podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie na terenie instalacji (źródła) IPPC
136.Cemex Sp z o.o. Cementownia RudnikiOpracowania karty informacyjnej dla inwestycji budowy nowego komina o wysokości 76 m dla młynów surowca
137.Grupa Ożarów S.A.Przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dokumentacji do audytu weryfikującego roczny raport emisji CO2 za 2015 r. z instalacji
138.Grupa Ożarów S.A.Opracowania analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (sprawozdanie bazowe tzw. raport początkowy).
139.LIBER DEVELOPMENT Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza dla instalacji z kotłowni zakładowej zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym Rurka 4 gmina Goleniów
140.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we WłocławkuWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku.
141.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we WłocławkuWewnętrzna instrukcja gospodarki odpadami
142.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we WłocławkuProjekt jednolitego tekstu decyzji administracyjnej uwzględniający wszystkie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
143.CEMEX Polska Sp. z o.o.Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla instalacji wspomagającej proces spalania klinkieru przy użyciu pre RDF z jednoczesnym odzyskiem energii
144.CEMEX Polska Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
145.ABB Sp. z o.o.Analiza aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących SME (CEM)
146.Arcelor Mittal Poland S.A.Badanie rynku – unieszkodliwianie odpadów
147.Liber Development Sp zo.o.Opracowania karty informacyjnej dla inwestycji budowy przedsięwzięcia
148.Liber Development Sp zo.o.Opracowania Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowy przedsięwzięcia
149.Pfeifer & Langen Cukrownia w GlinojeckuPrzygotowanie dokumentacji środowiskowej dla suszarni. Ekspertyza komina
150.Nordzucker Polska S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Państwa Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Chełmża
151.P.W. Galwanex S.C.Opracowanie operatu ochrony powietrza w celu uzyskania decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
152.PKN Orlen S.A.Analiza i identyfikacja źródeł substancji złowonnych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku wraz z modelowaniem dyspersji emitowanych substancji zapachowych z Zakładu Produkcyjnego w Płocku„ Raport badawczy”
153.KSC S.A. w ToruniuPobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
154.Oddział Cukrownia MalborkPobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
155.AGRO-POLIS Sp zo.o.Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisje do powietrza dla zakładu w Stróży
156.Neuca S.A.Karta informacyjna dla planowanej inwestycji pn. „Budowa magazynu centralnego w Toruniu”
157.KSC S.A. w ToruniuPobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
158.Oddział Cukrownia MalborkPobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
159.Gospodarstwo Szklarniowe Leonów Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji do zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami EU ETS, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223)
160.Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenie zintegrowanego dla suszarni wysłotków w Cukrowni Glinojeck
161.KSC S.A. w ToruniuOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla oddziału „Cukrowania Malbork”
162.Oddział Cukrownia MalborkOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla oddziału „Cukrowania Malbork”
163.LOB S.A.Wykonanie poboru i analizy próbek gruntu
164.Ciech S.A – Vitrosilokon S.A.Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla spółki CIECH Vitrosilicon S.A. Zakład Produkcyjny w Iłowej wraz z niezbędną dokumentacją
165.METALPLAST-LOB S.A. w LesznieRaport z wykonania badań powierzchni ziemi na terenie METALPLAST-LOB S.A. w Lesznie
166.Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji elektrociepłowni i instalacji do produkcji cukru w Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Glinojeck”
167.KSC w Toruniu ,,Oddział Cukrownia Dobrzelin” w DobrzelinieOpracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przebudowy budynku kotłowni polegającej na jego podwyższeniu i zmianie konstrukcji dachu
168.Grupa Ożarów S.A. dla Zakładu Cementownia RejowiecAudyt w zakresie obecności i oceny stanu wyrobów azbestowych w urządzeniach, instalacjach i drogach
169.Veolia WschódZamian pozwoleń zintegrowanych dla trzech Oddziałów: Zamość, Kraśnik, Świdnik
170.Suedzucker Polska S.A. Cukrownia RopczyceAnaliza akustyczna i koncepcja projektowa wyciszenia zakładu
171.Black, Red WhiteDoradztwo energetyczne
172.Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczZmian Pozwolenia zintegrowanego
173.Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczDoradztwo w zakresie zmiany statusu odpadów
174.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckAnaliza akustyczna i koncepcja projektowa wyciszenia zakładu.
175.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckKarta informacyjna przedsięwzięcia budowy komina
176.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckZmian pozwolenia zintegrowanego I operatów wodno-prawnych dla 5 Cukrowni.
177.KSC-Polski Cukier S.A. Cukrownia MalborkOpracowanie wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza.
178.KSC-Polski Cukier S.A. Cukrownia MalborkZmiana Pozwolenia zintegrowanego
179.Trzuskawica S.A.Raport początkowy stanu środowiska gruntowo-wodnego
180.Ciech Vitrosilikon S.A.Zmian Pozwolenia zintegrowanego, odstępstwa od Konkluzji BAT
181.Dyckerhoff Polska Sp z o.o.Analiza akustyczna i wykonanie zabezpieczeń wygłuszających zakład.
182.Grupa Ożarów S.A. Cementownia RejowiecDoradztwo i przygotowanie dokumentacji na wyjście z ETS
183.Veolia WschódOpracowanie projektowe i wykonanie obniżenia mocy 4 kotłów w dwóch zakładach: Zamość i Świdnik
184.Lafarge Cement S.A.Opracowanie Raportu początkowego stanu środowiska gruntowo-wodnego
185.Ciech Sarzyna S.A.Model remediacji środowiska gruntowo-wodnego
186.KSC-Polski Cukier S.A.Doradztwo w zakresie opłaty produktowej w Rumunii
187.Suedzucker Polska S.A. Cukrownia RopczyceZabezpieczenia akustyczna zakładu
188.Suedzucker Polska S.A. Cukrownia StrzelinAnaliza akustyczna i koncepcja projektowa
189.Gospodarstwo Ogrodnicze OsiekOpracowanie wniosku do pozwolenia na emisje do gazów i pyłów do powietrza
190.Veolia PołudnieZmian Pozwoleń zintegrowanych dla dwóch kotłowni miejskich: Chrzanów i Tarnowskie Góry
191.Veolia PołudnieOpracowanie projektowe i wykonanie obniżenia mocy kotłów w dwóch zakładach: Chrzanów i Tarnowskie Góry
192.Ciech Sarzyna S.A.Opracowanie 3 operatów wodno-prawnych
193.Cemex Sp. z o.o Cementownia ChełmOpracowanie raportu Oddziaływania na Środowisko dla Elektrowni na paliwa preRDF i Zmian Pozwolenia zintegrowanego
194.MPEC Włocławek Sp. z o.o.Zmiana Pozwolenia zintegrowanego
195.Cemex Sp. z o.o Cementownia ChełmOpracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
196.Gospodarstwo Szklarniowe LeonówOpracowanie operatu ochrony powietrza i wniosku o wyjście z ETS.
197.Veolia WarszawaZmiana Pozwolenia zintegrowanego
198.Ciech S.A.Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami
199.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckAudit środowiskowy w zakresie oddziaływanie substancji zapachowo czynnych.
200.Veolia PołudnieOgraniczenie mocy kotłów – projekty – uzgodnienia z UDT
201.PHU KolmetDoradztwo w zakresie gospodarki odpadami
202.Hanyang ŚwidnikOpracowanie operatu ochrony powietrza
203.Arctic Paper S.A.Zmian i opracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
204.Kopalnia Dolomitu LafargeOperat ochrony powietrza
205.MPEC Włocławek Sp zo.o.Odstępstwo od konkluzji BAT i zmiana pozwolenia zintegrowanego
206.Larfage Cementownia MałogoszczZmiana pozwolenia zintegrowanego
207.Larfage Cementownia MałogoszczOpracowanie 3 operatów wodnoprawnych
208.Veolia ŁódźOpracowanie dowodu stabilności emisji rtęci.
209.Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji
210.KSC Polski CukierPrzegląd instalacji energetycznego spalania paliw w aspekcie obniżenia mocy kotłów. Doradztwo.
211.Pfeifer& Langen Cukrownia GlinojeckOpracowania operatu wodnoprawnego
212.Cemex Polska Sp. z o.o.Opracowanie generatora do kalkulacji opłat za zmniejszoną retencję.
213.Suedzucker Cukrownia RopczyceZabezpieczenia akustyczne – projekt i montaż.
214.Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie operatu ochrony powietrza
215.Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie programu gospodarki odpadami
216.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Konsultacje w zakresie możliwych do wykonania zmian technicznych i organizacji instalacji elektrociepłowni w obiektach, pozwalających na zmianę ich kwalifikacji
217.Arctic Paper Kostrzyn S.A.Przygotowanie operatu PPOŻ
218.Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.Wykonanie operatu PPOŻ dla instalacji wytwarzania odpadów
219.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
220.Ganrat Energia Sp. z o.o. Ciepłownia Gamrat Energia JasłoOpracowanie wniosku o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
221.Ciech Vitrosilikon S.A.Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do nowych wymagań ustawy o odpadach dla Iłowa i Żary.
222.Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie operatu PPOŹ
223.Cement Ożarów S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego
224.Cemex Polska S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń do powietrza
225.Veolia Industry Polska Sp. z o.o.Opracowanie wniosku na zgłoszenie emisji do powietrza
226.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Przygotowanie operatu PPOŻ.
227.Südzucker Polska S.A.Opracowanie raportu końcowego w zakresie ochrony powierzchni ziemi
228.Cemex Polska Sp. z o.o.Opracowanie zmiany pozwolenia na odzysk odpadów w wyrobisku zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi
229.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie opinii w sprawie kwalifikacji osadów ściekowych w rozumieniu przepisów o odpadach
230.Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie S.A.Wykonanie auditu akustycznego
231.Celsa Group Huta OstrowiecOpracowanie raportu Due diligence w zakresie środowiskowym.
232.Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie wniosku na zbieranie odpadów
233.Veolia Wschód Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
234.Ciech S.A.Sporządzenie opinii dotyczącej możliwości zagospodarowania wapna posodowego w sposób zgodny z obecnymi przepisami prawa ochrony środowiska.
235.Zakład Handlowo Usługowy „LUMET”Przygotowanie operatu PPOŻ
236.Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz zgłoszenie nowych kotłów i pomp Diesel P.POŻ
237.SOLBET Sp. z o.o.Wykonanie operatu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z nowo projektowanej kotłowni gazowej.
238.Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – prawnej dla instalacji – agregat prądotwórczy – generator z silnikiem diesla
239.Ciech Sarzyna S.A.Konsultacje dot. wód podziemnych
240.Cement Ożarów S.A.Konsultacje dt. Transgranicznego przemieszczania odpadów
241.CIECH Sarzyna S.A.Wykonanie projektu planu remediacji dla terenów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego spółki
242.CIECH Sarzyna S.A.Wykonanie projektu planu remediacji dla terenów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego spółki
243.Lafarge Cement S.A.Weryfikacja Pozwolenia zintegrowanego
244.GRUPA AWW Sp. z o.o., Sp. k.Wykonanie operatu wodnoprawnego
245.Veolia wschód Sp. z o.o. Ciepłownia Międzyrzec PodlaskiWniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
246.Cemex Polska Sp.zo.o. Cementownia ChełmOperat wodnoprawny.
247.Nordzucker Polska S.A.Zmiana pozwolenia zintegrowanego oraz operat PPOŻ
248.Towarzystwo Gospodarcze Polskie ElektrownieRekomendacje w zakresie niepewności pomiarowych przy ocenie dotrzymania górniczych wielkości emisji
249.Cemex Polska Sp.z o.o. Cementownia RudnikiStudium wykonalności w zakresie oddziaływania na środowisko inwestycji
250.SOLBET Sp. z o.o.Obliczenie wysokości komina
251.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia BorowiczkiDoradztwo w zakresie przetwarzania odpadów
252.Ergo SystemPrzeprowadzenia identyfikacji źródeł emisji hałasu metoda beamforming.
253.Südzucker Polska S.A. Cukrownia CerekiewOpracowanie kompleksowej dokumentacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
254.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia Miejska GórkaZmiana pozwolenia zintegrowanego
255.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia KruszwicaZmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie odstępstw i dostosowania do konkluzji BAT
256.PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we WrocławiuWykonanie wniosków na zbieranie i wytwarzanie odpadów.
257.PIEŃSKIE HUTY SZKŁA "ŁUŻYCE" Spółka z o.o.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów od powietrza z instalacji produkcyjnej.
258.Dyckerhoff Polska Sp z o.o.Przygotowanie wniosku o zmianę planu monitorowania emisji CO2
259.Veolia wschód Sp. z o.o. Ciepłownia w ZamościuZmiana pozwolenia zintegrowanego
260.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia DobrzelinZmiana pozwolenia zintegrowanego
261.Pfeifer&Langen S.A.Obliczenie śladu węglowego dla 4 Cukrowni
262.PKN ORLEN S.A. w PłockuDoradztwo w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
263.Cement Ożarów S.A. Cementownia RejowiecWniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
264.Cement Ożarów S.A. Cementownia RejowiecOperat wodnoprawny.
265.CIECH Sarzyna S.A.Konsultacje w zakresie hydrogeologii
266.Südzucker Polska S.A. Cukrownia CerekiewAudit w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
267.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia ŚrodaZmiana pozwolenia zintegrowanego
268.Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia Miejska GórkaRaport Oddziaływania na Środowisko
269.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia w MalborkuZmiana pozwolenia zintegrowanego
270.Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia w KruszwicyRaport Oddziaływania na Środowisko
271.Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczRaport Oddziaływania na Środowisko
272.EuroEko Sp.zo.o.Operat PPOŻ
273.CEMEX Sp z o.o.Operat PPOŻ zmiana
274.Pfeifer&LangenPozwolenie na przetwarzanie odpadów
275.KSC S.A Cukrownia MalborkZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
276.KSC S.A Cukrownia MalborkZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
277.Pfeifer&LangenKarta Informacyjna Przedsięwzięcia Cukrownia Środa
278.Pfeifer&LangenKarta Informacyjna Przedsięwzięcia Cukrownia Gostyń
279.Pfeifer&LangenKarta Informacyjna Przedsięwzięcia Cukrownia Miejska Górka
280.Lubelski Węgiel BogdankaOperat PPOŻ
281.EC Stalowa Wola s.A.Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego
282.Glassolution Saint-GobainPozwolenie na emisję do powietrza
283.KSC S.A. Cukrownia NakłoOgraniczenie mocy kotłowni i zmiana Pozwolenia Zintegrowanego
284.Pfeifer&Langen GlinojeckZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
285.Veolia PołudnieZmiana Pozwolenia Zintegrowanego do obniżenia mocy
286.Lafarge Cement S.A.Piechcin – operat wodnoprawny
287.Cemex Sp. z o.o. ChełmOperat odpadowy
288.Südzucker Polska S.A.Cukrownia Strzelin – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
289.PGE GIEK S.A. BełchatówPozwolenie na emisję LZO do powietrza
290.PGE EC S.A.Raport Oddziaływania na Środowisko dla Elektrowni na RDF
291.PGE GIEK S.A. BełchatówPozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
292.Pfeifer&Langen ŚrodaZmiana Pozwolenia Zintegrowanego dostosowanie do BAT
293.Pfeifer&Langen GostyńZmiana Pozwolenia Zintegrowanego dostosowanie do BAT
294.Ciech Vitrosilicon S.A. ŻaryNowe Pozwolenia Zintegrowanego
295.BiotechnikaKonsultacje OŚ
296.KSC S.A. Cukrownia KruszwicaKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla kotłów gazowych
297.Südzucker Polska CerekiewZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
298.Lafarge Cement S.A. MałogoszczOdpady jako produkt uboczny
299.Pfeifer&Langen GlinojeckKarta Informacyjna Przedsięwzięcia
300.MPL Balice KrakówGospodarka odpadami - dokumentacja
301.Veolia Wschód KraśnikOgraniczenie mocy kotłów i dok. środowiskowa
302.Pfeifer&Langen GlinojeckZmiana Pozwolenia Zintegrowanego – oczyszczalnia, BAT
303.Suezucker Polska CerekiewZmiana Pozwolenia Zintegrowanego – oczyszczalnia, BAT
304.Pfeifer&Langen M. GórkaPozwolenie wodnoprawne dla zbiornika Balaton
305.Gospodarstwo Szklarniowe LeonówPozwolenie na Emisję zanieczyszczeń o powietrza
306.Ciech Vitrosilicon S.A. ŻaryOperat PPOŻ
307.Cemex Sp. z o.o. ChełmZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
308.Pfeifer&Langen M. GórkaKarta Informacyjna Przedsięwzięcia – infrastruktura silosu
309.Dyckerhoff S.A.Doradztwo w zakresie EUETS
310.Megtem EC Sp. zo.o.Zmiana Pozwolenia zintegrowanego
311.Pfeifer&Langen GlinojeckAnaliza akustyczna
312.Veolia Wschód KraśnikKarta Informacyjna Przedsięwzięcia
313.Veolia Wschód KraśnikZmiana Pozwolenia zintegrowanego
314.Pfeifer&Langen ŚrodaRaport Oddziaływania na Środowisko
315.Lafarge Cement S.A. MałogoszczOperat wodnoprawny
316.WIOŚ BydgoszczOpracowanie dotyczące pomiarów ciągłych
317.Pfeifer&Langen M. GórkaRaport Oddziaływania na środowisko
318.Pfeifer&LangenOpracowanie dokumentacji do liczenia śladu węglowego
319.Nordzucker S.A.Opracowanie Operatu PPOŻ
320.Cement Ożarów S.A.Opracowanie Operatu wodnoprawnego
321.Arctic Kostrzyn Paper S.A.Analiza akustyczna
322.Cemex Polska Sp. z o.o.Operat wodnoprawny
323.Pfeifer&LangenOpracowanie dokumentacji do liczenia śladu węglowego dla plantacji buraka
324.Veolia Wschód MiędzyrzecPozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.
325.Lafarge Cement S.A. MałogoszczZmiana Pozwolenia zintegrowanego
326.Pfeifer&LangenOpracowanie dokumentacji do liczenia śladu węglowego dla wysłodków
327.Pfeifer&Langen ŚrodaKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla wylotu ścieków
328.Pfeifer&Langen GostyńKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla EC
329.Pfeifer&LangenKarta Informacyjna Przedsięwzięcia Dla EC
330.Südzucker Polska S.A. StrzelinZmiana Pozwolenia zintegrowanego
331.Südzucker Polska S.A. ŚwidnicaZmiana Pozwolenia zintegrowanego i Operat PPOŻ
332.Veolia Południe Tarnowskie GóryZmiana Pozwolenia zintegrowanego
333.Tokai Cobex Nowy SączDoradztwo EUETS
334.Tokai Cobex RacibórzDoradztwo EUETS
335.Megatem EC Sp z o.oZmiana Pozwolenia zintegrowanego
336.Pfeifer&Langen GlinojeckKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla silnika Diesla
337.Pfeifer&Langen GlinojeckPozwolenie na przetwarzanie odpadów
338.Pfeifer&Langen GostyńZmiana Pozwolenia zintegrowanego
339.KSC Cukrownia MalborkKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla oczyszczalni ścieków
340.Cemex Sp. z o.o. ChełmZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
341.Suezucker Polska S.A.Doradztwo w zakresie doboru urządzeń do odsiarczania
342.Arctic Paper KostrzynDoradztwo w zakresie odpadów
343.Solbet Sp. z o.o.Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
344.Veolia Wschód KraśnikPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
345.KGS Cukrownia KruszwicaDerogacja dla EC
346.KGS Cukrownia MalborkOperat wodnoprawny
347.Arctic Paper KostrzynDoradztwo w zakresie RDF
348.Pfeifer&Langen GlinojeckAnaliza akustyczna
349.KGS Cukrownia MalborkAnaliza akustyczna
350.ArrivaPozwolenie i zezwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
351.Pfeifer&Langen ŚrodaRaport Oddziaływania na środowisko
352.Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaOpracowanie wytycznych do wyznaczania poziomów stabilnych emisji zanieczyszczeń w konkluzjach BAT
353.Solbet Sp. z o.o.Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - zmiana
354.KGS Cukrownia MalborkOperat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków
355.Pfeifer&Langen ŚrodaOperat wodnoprawny dla wylot ścieków
356.Pfeifer&LangenPozwolenie na emisję dla Biogazowni
357.Südzucker Polska S.A. StrzelinBeamforming – kamera akustyczna – identyfikacja źródeł hałasu.
358.KGS Cukrownia MalborkZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
359.Enea Ciepło Sp z o.o. BiałystokUtrata Statusu Odpadów
360.Lafarge Cement MałogoszczRaport oddziaływania na środowisko dla nowego pieca obrotowego
361.Pfeifer&Langen Miejska GórkaZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
362.Veolia Wschód ZamośćPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - zmiana
363.MPO ŁódźPozwolenie na wytwarzanie odpadów
364.ZM DobrosławówDoradztwo, audit OŚ
365.Lafarge Cement MałogoszczUtrata statusu odpadów
366.Lafarge Cement MałogoszczOperat wodnoprawny dla odwodnienia kopalni
367.Lubelski Węgiel BogdankaPozwolenia i zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - zmiana
368.Cemex Polska ChełmOpinia PPOŻ
369.KGS S.A. KruszwicaDerogacje
370.KGS S.A. KruszwicaKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla kotłów wodnych
371.Südzucker Polska S.A. CerekiewZmiana Pozwolenia Zintegrowanego, weryfikacja Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
372.Pfeifer&Langen ŚrodaZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
373.Lubelski Węgiel BogdankaOperat PPOŻ
374.GeocycleZmiana Pozwolenia Zintegrowanego
375.Energi SolutionPozwolenie Zintegrowane – dla PEC Sieradz
376.Arctic Paper KostrzynZmiana Pozwolenia Zintegrowanego – konkluzje BAT
377.Lafarge Cement S.A.Raport początkowy – lokalizacja Szczecin
378.WIOŚ BydgoszczWsparcie eksperckie w zakresie pięcioletniego programu działań na terenach górniczych i poeksploatacyjnych
379.Pfeifer&Langen GlonojeckKarta Informacyjna Przedsięwzięcia
380.Geocykle Polska Sp z o.o.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
381.Südzucker Polska S.A. ŚwidnicaKarta Informacyjna Przedsięwzięcia dla kotłów wodnych