Wyszukaj szkolenie

MAJ 2024
16
maj 2024
16 czw
Celem warsztatów eksperckich jest doskonalenie kompetencji kierowników technicznych w zakresie ustalenia i utrzymywania zakresów akredytacji, wykorzystania wyników badań biegłości w praktyce laboratoryjnej, nadzoru nad wyposażeniem, wykorzystania danych walidacyjnych do potwierdzenia ważności wyników oraz zakupu wyrobów i usług w laboratorium.
Celem warsztatów eksperckich jest doskonalenie kompetencji kierowników ds. jakości w zakresie zarządzania laboratoriów w tym: omówienie znowelizowanej normy ISO/IEC 17043:2023, roli analizy ryzyka w działaniach poauditowych, zarządzania elastycznym zakresem akredytacji, pracy niezgodnej z wymaganiami oraz nadzorowaniem i monitorowaniem kompetencji personelu.
Formularz kontaktu

Zainteresowany szkoleniem wewnętrznym? Wyślij wiadomość, na pewno odpowiemy!