Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2024
WRZESIEń 2024
PAźDZIERNIK 2024
LISTOPAD 2024
GRUDZIEń 2024
7
11
20
27
5
18
2
10
16
24
28
29
6
14
4
5
czerwiec 2024
11 wto
Jeśli pracujesz w Laboratorium, w którym pobiera się próbki wody, ścieków na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 w tym zakresie.
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
20 czw
Szkolenie dla pracowników laboratoriów emisyjnych oraz autoryzujących sprawozdania, którzy chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym.
27 czw
Szkolenie dla osób zajmujących się emisją, przede wszystkim dla nowo zatrudnionego personelu, na którym zapoznasz się z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu badań gazów odlotowych, omówione zostaną wszystkie niezbędne działania od planowania pomiaru i wizji lokalnej do sprawozdania z badań oraz kwestie szacowania niepewności stężenia substancji emitowanej do atmosfery.
wrzesień 2024
5 czw
Biorąc udział w szkoleniu poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru badań monitoringu A, niezbędną do prawidłowej realizacji metodyk tych oznaczeń.
18 śro
Na szkoleniu dowiesz się m.in. jakie czynniki wpływają na wynik analizy sensorycznej, dzięki czemu będziesz poprawnie wykonywać badania i unikniesz powszechnych błędów.
październik 2024
2 śro
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za organizację badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w laboratorium emisyjnym, na którym poznasz m.in. korzyści wynikające z uczestnictwa oraz wymagania PCA odnośnie PT/ILC.
10 czw
Biorąc udział w szkoleniu poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru spektometrii, metod elektrochemicznych i wagowych niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania CHZT, BZTn i zawiesin.
16 śro
Jeśli pracujesz w Laboratorium, w którym pobiera się próbki wody, ścieków na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 w tym zakresie.
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
24 czw
Biorąc udział w szkoleniu poznasz wiedzę z obszaru potencjometrii i konduktometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej.
Szkolenie dla osób zajmujących się emisją, przede wszystkim dla nowo zatrudnionego personelu, na którym zapoznasz się z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu badań gazów odlotowych, omówione zostaną wszystkie niezbędne działania od planowania pomiaru i wizji lokalnej do sprawozdania z badań oraz kwestie szacowania niepewności stężenia substancji emitowanej do atmosfery.
28 pon
Szkolenie dla osób wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń, na którym poznasz m.in. sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych wraz z niepewnością.
29 wto
Szkolenie dla osób pracujących w laboratoriach badających hałas w środowisku, na którym dowiesz się min. jak uzyskać wiarygodny i porównywalny wynik badania hałasu.
listopad 2024
6 śro
Szkolenie dla pracowników laboratorium fizykochemicznego, na którym dowiesz się jak dobrać odpowiednią metodę badań wody i ścieków.
14 czw
Szkolenie dla pracowników laboratoriów emisyjnych oraz autoryzujących sprawozdania, którzy chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym.
grudzień 2024
4 śro
Jeśli pracujesz w Laboratorium, w którym pobiera się próbki wody, ścieków na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 w tym zakresie.
Biorąc udział w szkoleniu poznasz wiedzę z obszaru potencjometrii i konduktometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej.
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!