Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2024
LIPIEC 2024
WRZESIEń 2024
PAźDZIERNIK 2024
LISTOPAD 2024
GRUDZIEń 2024
7
14
18
24
25
27
2
30
3
11
19
1
3
10
16
23
28
6
18
19
21
27
11
19
czerwiec 2024
7 pią
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05.
14 pią
Dzięki szkoleniu zapoznasz się z terminologią i definicjami z zakresu pomiarów pół elektromagnetycznych w środowisku pracy, co umożliwi Ci zrozumienie zagadnienia oraz poprawne używanie wszystkich niezbędnych terminów.
18 wto
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie w laboratorium, dzięki któremu poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności w ww. zakresie.
24 pon
Jeśli pracujesz w laboratorium środowiska pracy, wykonujesz badania i pomiary, po ukończeniu szkolenia poznasz najczęściej stwierdzane niezgodności występujące podczas audytów.
25 wto
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, w obszarze badania środowiska pracy lub laboratorium ubiegającego się o akredytację, na którym zdobędziesz umiejętności w zakresie identyfikacji środowiska termicznego i badania parametrów środowiska termicznego zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.
27 czw
Jeśli jesteś odpowiedzialny za bhp w laboratorium na szkoleniu dowiesz się jak zarządzać chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych.
Na szkoleniu uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie identyfikacji składników niepewności etapu pobierania próbek powietrza w środowisku pracy, dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę.
lipiec 2024
2 wto
Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę w zakresie mierzenia hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy, jak również chcących doskonalić nabyte już umiejętności.
30 wto
Szkolenie dla pracowników laboratorium, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe.
wrzesień 2024
3 wto
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, w obszarze badania środowiska pracy lub laboratorium ubiegającego się o akredytację, na którym poznasz przepisy prawne dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz substancji i mieszanin chemicznych w środowisku pracy.
11 śro
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, w obszarze badania środowiska pracy lub laboratorium ubiegającego się o akredytację, na którym zdobędziesz umiejętności w zakresie identyfikacji środowiska termicznego i badania parametrów środowiska termicznego zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.
19 czw
Biorąc udział w szkoleniu poznasz aktualne wymagania i normy dotyczące pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów i czynników chemicznych.
październik 2024
1 wto
Jeśli jesteś odpowiedzialny za bhp w laboratorium na szkoleniu dowiesz się jak zarządzać chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych.
3 czw
Dzięki szkoleniu poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych i uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach i aktach prawnych.
10 czw
Na szkoleniu usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie walidacji metody, szacowania niepewności, oraz prowadzenia zapisów z badań i przedstawiania wyników szacowania/badania wydatku energetycznego.
16 śro
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05.
23 śro
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy i laboratorium ubiegającym się o akredytację, na którym uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach i aktach prawnych.
28 pon
Szkolenie dla osób wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń, na którym poznasz m.in. sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych wraz z niepewnością.
listopad 2024
6 śro
Na szkoleniu uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie identyfikacji składników niepewności etapu pobierania próbek powietrza w środowisku pracy, dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę.
18 pon
Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę w zakresie mierzenia hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy, jak również chcących doskonalić nabyte już umiejętności.
19 wto
Dzięki szkoleniu zapoznasz się z terminologią i definicjami z zakresu pomiarów pół elektromagnetycznych w środowisku pracy, co umożliwi Ci zrozumienie zagadnienia oraz poprawne używanie wszystkich niezbędnych terminów.
21 czw
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, w obszarze badania środowiska pracy lub laboratorium ubiegającego się o akredytację, na którym zdobędziesz umiejętności w zakresie identyfikacji środowiska termicznego i badania parametrów środowiska termicznego zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.
27 śro
Dzięki szkoleniu poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych i uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach i aktach prawnych.
grudzień 2024
11 śro
Jeśli pracujesz w laboratorium środowiska pracy, wykonujesz badania i pomiary, po ukończeniu szkolenia poznasz najczęściej stwierdzane niezgodności występujące podczas audytów.
Szkolenie dla pracowników laboratorium, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe.
19 czw
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!