SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

analiz instrumentalnych
badania paliw
bezpieczeństwa żywności
badań środowiskowych
farmacji
metrologii i kompetencji
mikrobiologii i biologii
statystyki laboratoryjnej
środowiska pracy i BHP
zarządzania wg 17025
Kierownika
biegłości, porównawcze

Wyszukaj szkolenie

LIPIEC 2020
SIERPIEń 2020
WRZESIEń 2020
PAźDZIERNIK 2020
LISTOPAD 2020
GRUDZIEń 2020
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
28
29
3
5
6
10
11
12
13
14
18
19
25
26
8
9
15
23
24
6
21
4
9
15
16
17
lipiec 2020
10 pią
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Webinar
10.07.2020 - 10.07.2020
ONLINE/IM/6/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 pon
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów.
Webinar
13.07.2020 - 14.07.2020
ONLINE/MZ/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 wto
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
14.07.2020 - 15.07.2020
ONLINE/IM/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Transport odpadów niebezpiecznych.
Webinarium
14.07.2020 - 14.07.2020
ONLINE/WS/2/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 śro
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne.
Webinarium
15.07.2020 - 15.07.2020
ONLINE/WS/1/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 czw
Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach badających środowisko pracy.
Webinar
16.07.2020 - 16.07.2020
ONLINE/GJ/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
Zasada podejmowania decyzji w kontekście stwierdzenia zgodności z wymaganiami - wybór, dokumentowanie, metodologia postępowania
Webinar
16.07.2020 - 16.07.2020
ONLINE/IM/1/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
17 pią
Najczęściej popełniane błędy podczas wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
17.07.2020 - 17.07.2020
ONLINE/IM/2/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
20 pon
Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.
Webinar
20.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/IM/5/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 wto
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/ES/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-10.
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/IM/3/07/20
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Webinar
21.07.2020 - 21.07.2020
ONLINE/MS/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 śro
Szacowanie niepewności dla mikrobiologicznych metod ilościowych wg wymagań PN-EN ISO 19036:2020-04 z uwzględnieniem zasady podejmowania decyzji wg ILAC G8:09/2019.
Webinar
22.07.2020 - 22.07.2020
ONLINE/MT/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
22.07.2020 - 22.07.2020
ONLINE/AB/07/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
23 czw
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06.
Webinar
23.07.2020 - 23.07.2020
ONLINE/IM/4/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy.
Webinar
23.07.2020 - 24.07.2020
ONLINE/BPP/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
28 wto
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Webinar
28.07.2020 - 28.07.2020
ONLINE/WS/3/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
29 śro
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
29.07.2020 - 30.07.2020
ONLINE/AS/07/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
sierpień 2020
3 pon
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
Webinar
03.08.2020 - 04.08.2020
ONLINE/IM/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
5 śro
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse
Webinar
05.08.2020 - 06.08.2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse
Webinar
05.08.2020 - 06.08.2020
ONLINE/WP/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
6 czw
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Webinar
06.08.2020 - 07.08.2020
ONLINE/GJ/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
06.08.2020 - 07.08.2020
ONLINE/IM/1/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 pon
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06.
Webinar
10.08.2020 - 10.08.2020
ONLINE/IM/7/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
11 wto
Doskonalenie kompetencji kierownika laboratorium.
Webinar
11.08.2020 - 12.08.2020
ONLINE/MIM/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Webinar
11.08.2020 - 11.08.2020
ONLINE/AB/08/20
DO 80% DOFINANSOWANIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ TERAZ!
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Webinar
11.08.2020 - 11.08.2020
ONLINE/IM/2/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
12 śro
Chromatografia jonowa w praktyce w laboratorium akredytowanym- rozwiązywanie problemów, prezentacja wyników analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
Webinar
12.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/RMI/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
13 czw
Doskonalenie wymagań dotyczących procesu badawczego w laboratorium chemicznym.
Webinar
13.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/MZ/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Świadectwa wzorcowania – zawartość, analiza i wykorzystanie w codziennej pracy laboratorium badawczego
Webinar
13.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/IM/3/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Webinar
13.08.2020 - 13.08.2020
ONLINE/WS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 pią
Jak dobrze zaplanować proces oceny ryzyka w laboratorium badawczym.
Webinar
14.08.2020 - 14.08.2020
ONLINE/IM/4/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
18 wto
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
18.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/IM/5/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Webinarium
18.08.2020 - 18.08.2020
ONLINE/ŁS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 śro
Realizacja wymagań normy PN-EN 17025-2018-02 w codziennej praktyce laboratorium badawczego
Webinar
19.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/ES/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 wto
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.
Webinar
25.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/HW/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/IM/6/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
wrzesień 2020
8 wto
Nowości w ustanowieniu spójności pomiarowej wyników pomiarów – nowelizacja dokumentu PCA DA-06
Poznań
08.09.2020 - 08.09.2020
LP1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej
Poznań
09.09.2020 - 10.09.2020
LP2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wto
Jak interpretować i wykorzystywać wyniki programów badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych- w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-05.
Kraków
15.09.2020 - 15.09.2020
LK1/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 śro
Analiza trendów – efektywne narzędzie stosowane w procesie potwierdzania ważności wyników zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/IM/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
System zarządzania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
LW2/WP/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Warszawa
23.09.2020 - 24.09.2020
OW2/WS/09/20`
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 czw
Źródła błędów i najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach środowiska pracy.
Warszawa
24.09.2020 - 24.09.2020
LW1/GJ/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
październik 2020
6 wto
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.
Warszawa
06.10.2020 - 07.10.2020
OW2/JG/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
21 śro
Analiza śladu węglowego.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
OK2/MGG/10/2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.
Kraków
21.10.2020 - 22.10.2020
LK2/WP/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
listopad 2020
4 śro
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
LW2/GJ/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Warszawa
04.11.2020 - 05.11.2020
OW2/ŁS/11/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
grudzień 2020
9 śro
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
OK2/ŁS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
Warszawa
09.12.2020 - 10.12.2020
LK2/GJ/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne.
Kraków
09.12.2020 - 10.12.2020
OK2/WS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
15 wto
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: procesy, ryzyko, szanse.
Kraków
15.12.2020 - 16.12.2020
LW2/WP/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami, BDO - WARSZTATY.
Warszawa
15.12.2020 - 16.12.2020
OW2/JG/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
16 śro
Transport odpadów niebezpiecznych.
Warszawa
16.12.2020 - 16.12.2020
OW1/12/WS/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
17 czw
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne.
Warszawa
17.12.2020 - 17.12.2020
OW1/1/WS/12/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera