Wyszukaj szkolenie

CZERWIEC 2024
LIPIEC 2024
WRZESIEń 2024
PAźDZIERNIK 2024
LISTOPAD 2024
GRUDZIEń 2024
4
5
12
13
18
19
25
27
11
16
25
5
10
17
6
14
21
28
11
czerwiec 2024
4 wto
Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki pomiarów pH, konduktometrycznych, grawimetrycznych i miareczkowań wolumetrycznyc.
5 śro
ONLINE
05.06.2024 - 06.06.2024
24/06/L/O2/JD
Biorąc udział szkoleniu usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych i uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania oscylacyjnej spektroskopii w podczerwieni (FTIR) .
12 śro
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod GC.
13 czw
Jeśli jesteś odpowiedzialny za wybór wdrażanych metod klasycznych oraz przeprowadzenie weryfikacji/ walidacji metod klasycznych to szkolenie jest dla Ciebie.
18 wto
Szkolenie skierowane do osób zajmujących się badaniem próbek metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej XRF.
19 śro
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod HPLC.
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod HPLC.
25 wto
Jeśli pracujesz w laboratorium pomiarowym i badawczym, posiadającym akredytację wg. ISO 17025 i wykorzystujesz w swoich badaniach chromatografię jonową lub inne metody chromatograficzne (HPLC, GC) dowiedz się- jak rozwiązać problemy związane z analizą oraz jak prawidłowo prezentować wyniki analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
27 czw
Szkolenie dla analityków wprowadzającym techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) do rutynowych analiz w swoim laboratorium.
lipiec 2024
11 czw
Podczas szkolenia poznasz zasadę działania metody ICP-MS, sposoby wprowadzania próbek ciekłych do spektrometru ICP-MS, ograniczenia metody ICP-MS oraz sposoby eliminacji typowych interferencji.
16 wto
09:00
Szkolenie dla pracowników Laboratorium z zakresu wymagań zawartych w normie akredytacyjnej dotyczących realizacji procesu potwierdzenia ważności wyników badań w analizach instrumentalnych.
25 czw
Szkolenie dla analityków wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz, chcących pogłębić wiedzę na temat metod HPLC.
wrzesień 2024
5 czw
ONLINE
05.09.2024 - 06.09.2024
24/09/L/O2/TG
Podczas szkolenia nauczysz się sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie z najczęstszymi problemami pojawiającymi się podczas pracy z chromatografią gazową, dzięki czemu przygotujesz się na wykrywanie i eliminowanie problemów mogących prowadzić do istotnych błędów w analizie GC.
październik 2024
10 czw
Podczas szkolenia poznasz zasadę działania metody ICP-MS, sposoby wprowadzania próbek ciekłych do spektrometru ICP-MS, ograniczenia metody ICP-MS oraz sposoby eliminacji typowych interferencji.
17 czw
Jeśli pracujesz w laboratorium pomiarowym i badawczym, posiadającym akredytację wg. ISO 17025 i wykorzystujesz w swoich badaniach chromatografię jonową lub inne metody chromatograficzne (HPLC, GC) dowiedz się- jak rozwiązać problemy związane z analizą oraz jak prawidłowo prezentować wyniki analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
listopad 2024
6 śro
Szkolenie skierowane do osób pracujących na co dzień z chromatografią gazową oraz wykonujących walidację metody oraz procedury oceny niepewności pomiaru.
14 czw
Szkolenie skierowane do osób pracujących z w wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC), mających wykształcenie przyrodnicze (tzn. absolwentów Politechnik, wydziałów chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, technologii żywienia itp.) pragnących pogłębić wiedzę z zakresu spektrometrii mas i chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
21 czw
ONLINE
21.11.2024 - 22.11.2024
24/11/L/02/JD
Biorąc udział szkoleniu usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych i uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania oscylacyjnej spektroskopii w podczerwieni (FTIR) .
28 czw
Szkolenie skierowane do osób wykonujących analizy metodą chromatografii cieczowej (LCMS), HPLC lub chromatografii jonowej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
grudzień 2024
11 śro
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod GC.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!