Najnowsze webinaria

Slider

Twoja wiedza, nasza pasja

To hasło towarzyszy nam od początku powstania firmy, czyli od 01.01.2003 r.

Naszą pasją jest wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych naszych Klientów. Realizujemy to poprzez bardzo dobrą znajomość potrzeb branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Nieustannie poznajemy potrzeby naszych Partnerów, aby spełniać ich oczekiwania. Szkolimy i doradzamy. Do współpracy zapraszamy pasjonatów, czyli Ekspertów i Trenerów, którzy kochają swoją pracę, oraz chętnie dzielą się swoją wiedzą, i doświadczeniem.
Wspólnie z nami uczestniczą w rozwoju kompetencji i wsparciu zawodowym naszych Klientów. To co cenimy najbardziej to kompetencje, rzetelność, lojalność i partnerstwo w biznesie. 

57000

Przeszkolonych osób

5000

Współpracujących firm

obraz1

SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

analiz instrumentalnych
badania paliw
bezpieczeństwa żywności
badań środowiskowych
farmacji
metrologii i kompetencji
mikrobiologii i biologii
statystyki laboratoryjnej
środowiska pracy i BHP
zarządzania wg 17025
Kierownika
biegłości, porównawcze

SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

odpadami
REACH
wodno-ściekowa

Większość istniejących na rynku laboratoriów badawczych lub wzorcujących wdrożyło już system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2005 i uzyskało akredytację PCA lub ubiega się o nią.

Jednym z najbardziej istotnych wymagań stawianych laboratoriom przez powyższą normę jest zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań. Norma w pkt. 5.9.1 mówi:
„Laboratorium powinno mieć procedury sterowania jakością w celu monitorowania miarodajności podejmowanych badań i wzorcowań. Uzyskiwane dane powinny być zapisywane w taki sposób, aby było możliwe śledzenie kierunków ich zmian oraz, jeżeli to możliwe, powinny być stosowane techniki statystyczne w celu przeglądu wyników. Monitorowanie powinno być planowane i poddawane przeglądom, i może obejmować, nie ograniczając się do tego:

  • regularne korzystanie z CRM i/lub wewnętrzne nadzorowanie jakości z wykorzystaniem wtórnych materiałów odniesienia;
  • udział w programach porównań międzylaboratoryjnych lub programach badań biegłości….;”


Zgodnie z powyższymi wytycznymi badania biegłości stanowią jedno z istotniejszych narzędzi służących monitorowaniu i zapewnieniu jakości wyników badań, dlatego też większość organizacji oceniających kompetencje techniczne laboratoriów wymaga lub oczekuje satysfakcjonujących osiągnięć w programach PT jako istotnego potwierdzenia zdolności laboratorium do uzyskiwania wiarygodnych wyników.

W dokumencie PCA DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości” czy EA-4/18 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości” znajdziemy szczegółowe zasady uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości.

Badania biegłości międzylaboratoryjne akredytacyjne wymagania Polskiego Centrum Akredytacji ISO 17025 17043 PT DA-05 EA- 4/18 _

Mimo że badania biegłości mają wielu użytkowników, dotyczą różnorodnych obiektów badań, mierzonych cech, a także są w rozmaity sposób planowane, projektowane i realizowane Istnieją podstawowe zasady, którymi powinny kierować się jednostki czy instytucje organizujące takie badania. Warunek regularnego uczestnictwa laboratoriów w programach badań biegłości jest jednym z podstawowych elementów oceny kompetencji technicznych laboratoriów. Dlatego niezbędne jest aby prowadzący takie programy działali zgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia profesjonalnie zarządzanych programów biegłości, zarówno w rozumieniu wymagań technicznych jak i procedur statystycznych oraz zarządzania jakością. Zatem podstawowym warunkiem gwarantującym skuteczność badań biegłości i spełnienie zamierzonych celi jest kompetencja organizatorów PT i zapewnienie, że ich programy spełniają określone wymagania dotyczące poszczególnych etapów realizacji badań biegłości. PCA w dokumencie DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe” określiła wymagania akredytacyjne do oceny i potwierdzenia kompetencji organizatorów badań biegłości. Dokumentem, stanowiącym podstawowe wymagania akredytacyjne dla organizatorów badań biegłości jest norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011, w której znajdziemy takie wytyczne i zasady, a także kryteria, które organizator programów badań biegłości powinien spełniać aby zostać uznanym za kompetentnego do oferowania określonych rodzajów programów PT.

Autor artykułu:

Iwona Madejska - ekspert w zakresie programów PT/ILC w systemie zapewnienia jakości wyników badań

Zobacz też Aktualności

Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy
...Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników (...)
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska
...Szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników, a ich najmocniejszą stroną byli wykładowcy i trenerzy.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera