Najnowsze webinaria

Slider

Twoja wiedza, nasza pasja

To hasło towarzyszy nam od początku powstania firmy, czyli od 01.01.2003 r.

Naszą pasją jest wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych naszych Klientów. Realizujemy to poprzez bardzo dobrą znajomość potrzeb branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Nieustannie poznajemy potrzeby naszych Partnerów, aby spełniać ich oczekiwania. Szkolimy i doradzamy. Do współpracy zapraszamy pasjonatów, czyli Ekspertów i Trenerów, którzy kochają swoją pracę, oraz chętnie dzielą się swoją wiedzą, i doświadczeniem.
Wspólnie z nami uczestniczą w rozwoju kompetencji i wsparciu zawodowym naszych Klientów. To co cenimy najbardziej to kompetencje, rzetelność, lojalność i partnerstwo w biznesie. 

57000

Przeszkolonych osób

5000

Współpracujących firm

obraz1

SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

analiz instrumentalnych
badania paliw
bezpieczeństwa żywności
badań środowiskowych
farmacji
metrologii i kompetencji
mikrobiologii i biologii
statystyki laboratoryjnej
środowiska pracy i BHP
zarządzania wg 17025
Kierownika
biegłości, porównawcze

SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

odpadami
REACH
wodno-ściekowa

W laboratoriach badawczych i wzorcujących standardem stało się korzystanie z krzywych kalibracyjnych zarówno w przeprowadzanych badaniach, jak i wzorcowaniach. Szczególną uwagę przykłada się do kalibracji chromatografów gazowych, które służą do wzorcowania składu mieszaniny gazowej. Niniejszy artykuł ma na celu, przedstawienie sposobu wyznaczania zakresu roboczego krzywej kalibracyjnej.

Pierwszym elementem podczas wyznaczania zakresu roboczego krzywej kalibracyjnej jest określenie współczynnika zmienności, dla każdego z punktów wzorcowania. Współczynnik ten jest bardzo istotnym parametrem, ponieważ od niego zależy czy wyznaczona krzywa kalibracyjna będzie mogła być wykorzystana w pełnym zakresie pomiarowym, czy będzie konieczne podzielenie jej na podzakresy. W przypadku podzielenia krzywej kalibracyjnej na podzakresy pamiętać należy, że dla każdego podzakresu konieczne będzie wykonanie dodatkowych pomiarów w punktach wzorcowania, tak aby w każdym z nich były przynajmniej trzy punkty wzorcowania.

Do obliczenia współczynnika zmienności stosuje się następujący wzór:

współczynnik zmienności w krzywej kalibracyjnej

Minimalna liczba wyników pomiarów, która jest potrzebna do obliczenia odchylenia standardowego w danym punkcie wzorcowania to trzy. Zaleca się pięć powtórzeń dla każdego punktu wzorcowania, a dla dobrej reprezentacji statystycznej zbioru nie mniej niż dziesięć pomiarów w każdym punkcie wzorcowania.

W celu statystycznej oceny różnic współczynników zmienności dla poszczególnych punktów wzorcowania można wykorzystać test F-Snedecora:

test F-Snedecora wyznaczanie krzywej kalibracyjnej różnice odchyleń standardowych

Warunkiem przeprowadzenia tego testu jest, aby odchylenie standardowe w liczniku miało większą wartość od odchylenia standardowego w mianowniku. Jeżeli wyliczona wartość testu jest większa od wartości tablicowej, wtedy uznaje się, że różnice odchyleń standardowych w poszczególnych punktach wzorcowania są statystycznie nieistotne.

Gdy porównanie trzech punktów wzorcowania parami wykaże brak różnic istotnych statystycznie, wtedy przyjmuje się, że przedział roboczy krzywej kalibracyjnej determinowany jest przez najniższy i najwyższy punkt wzorcowania.

Przedstawiony przeze mnie sposób sprawdzenia zakresu roboczego krzywej kalibracyjnej jest najprostszymze znanych mi sposobów, który z jednej strony nie wymaga dużego nakładu pracy, zaś z drugiej pozwala mieć zaufanie do podawanych klientowi wyników.

Autor artykułu:

Krzysztof Nyrek - pasjonat chemii, metrolog, prowadzi autorskiego bloga. Z branżą chemiczną związany od 2007 roku. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego o kierunku Chemia Ogólna, specjalność fizyka chemiczna. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku pełni rolę Kierownika Laboratorium Badawczego i Wzorcującego w Zakładzie Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o., które posiada akredytację PCA Nr AP 134 i AB 1347.

Zobacz też Aktualności

Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu. Państwowy Instytut Badawczy
...Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników (...)
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska
...Szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników, a ich najmocniejszą stroną byli wykładowcy i trenerzy.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera