Zmiana terminu szkolenia z 3-4.11.2022 r 
Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:
  • Wykorzystujesz Excela jedynie w podstawowym zakresie, a chcesz poznać sposoby na uproszczenie codziennej pracy dzięki wykorzystaniu tego programu w systemie zarządzania.
  • Pracujesz w laboratorium, które odpowiada za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium.
Po ukończeniu szkolenia:
  •  nabędziesz praktyczne umiejętności sprawnego poruszania się w środowisku MS Excel,
Program szkolenia

1. Podstawy programu MS Excel:
- wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
- szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,
- wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała,
liczbowa, niestandardowa seria danych,
- kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
- parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
- malarz formatów,
- formatowanie za pomocą Tabel Danych,
- poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.
2. Formatowanie warunkowe:
- formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
- paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
- wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
- tworzenie formuł określających formatowane komórki.
3. Ochrona arkusza i skoroszytu:
- zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
- sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
4. Formuły i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy z MS Excel:
- adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą
znaku $),
- przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb,
- funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
- funkcje statystyczne i matematyczne licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
funkcja wyszukiwania wyszukaj.pionowo – proste wykorzystanie,
- składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.
5. Analiza danych w MS Excel.
6. Formularze:
- tworzenie, zabezpieczenia.
7. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.
8. Walidacja i konsolidacja danych.
9. Eksport danych między programami MS Office.
10. Tworzenie i edycja wykresów:
- zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
- tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
- ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
- szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
- wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
- wykres z dwiema osiami,
- formatowanie wykresów,
- tworzenie obiektów typu SmartArt.
11. Wyszukiwanie i porządkowanie danych – sortowanie i filtrowanie:
- sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
- wielopoziomowe sortowanie danych,
- narzędzie Autofiltr,
- filtr niestandardowy,
- filtrowanie z użyciem znaku *,
- polecenie Znajdź/Zamień.
12. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami i wykresami przestawnymi:
- wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,
- zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
- grupowanie danych w tabeli przestawnej,
- filtrowanie danych w tabeli przestawnej,
- wykresy przestawne.
13. Grupowanie i konspekty danych.
14. Ustawienia drukowania:
- widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
- ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
- ukrywanie wierszy i kolumn,
- podział na strony, numerowanie stron,
- niestandardowe nagłówki, stopki,
- drukowanie wykresów,
- drukowanie dużych tabel,
- drukowanie komentarzy,
- powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.
15. Wprowadzenie do makr:
- rejestrowanie makra,
- przypisanie makra pod przycisk.
16. Umiejętność wykorzystania zasobów MS Excel w praktyce laboratoryjnej

Nasz Ekspert

Łukasz Micał –  analityk danych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Praktyk i pasjonat w zakresie MS Excel, związany z
programem od 2011 r. Szkolenia z zakresu MS Excel prowadzi począwszy od 2019 r. na różnych poziomach zaawansowania.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne  

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.11.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 25.11.2022 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy netto: 870,00 zł brutto: 1070,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 22/11/O/O2/ŁM
Zaczyna się:24/11/2022
Kończy się:25/11/2022
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!