Karta zgłoszeń

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie jego przyjęcia przez CE2 Centrum Edukacji (zgodnie Regulaminem udziału w szkoleniu).

Dołączone pliki