Szkolenie Hybrydowe

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Ustalając parametry charakteryzujące właściwości i ograniczenia metod pomiarowych i badawczych powinieneś:
 • poprawnie stosować narzędzia statystyczne w procesie walidacji tych metod, a zwłaszcza przy szacowaniu niepewności pomiarów.
 • umiejętnie wyznaczać krzywe kalibracyjne, odtwarzalność i powtarzalność metod pomiarowych oraz inne parametry walidacyjne
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów badawczych i wzorcujących (z dowolnej dziedziny), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności praktyczne w zakresie szacowania niepewności pomiarów oraz walidacji i doskonalenia metod pomiarowych
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z podstawami statystycznej analizy danych doświadczalnych i nauczysz się stosować techniki statystyczne przy walidacji metod analitycznych oraz wyznaczaniu niepewności pomiaru,
 • będziesz potrafił wyznaczać krzywe kalibracyjne i obliczać niepewność pomiarów wynikającą z procesu kalibracji
 • nauczysz się posługiwać funkcjami statystycznymi pakietu Excel, zdobędziesz umiejętność sprawnego i bezbłędnego wykonywania nawet skomplikowanych obliczeń.
 • będziesz w stanie tworzyć grafiki obrazujące rozkład danych i projektować autorskie arkusze kalkulacyjne, które w uporządkowanej formie, przejrzyście dokumentują wyniki przeprowadzonych w laboratorium badań, co pozwoli na szybszą i efektywniejszą gospodarkę danymi w laboratorium
Program szkolenia
 • Dzień pierwszy:

  • Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach.
  • Metody statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych.
  • Parametry walidacyjne.
  • Analiza danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Rozkłady prawdopodobieństwa – przykłady.
  • Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja.
  • Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania w laboratoriach, ograniczenia.
  • Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów stosowanych przy szacowaniu niepewności.
  • Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu programu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz innych wykresów obrazujących rozkład wyników; metody wykrywania wartości odstających; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach
 • Dzień drugi:

  • Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej.
  • Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami.
  • Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach.
  • Szacowanie niepewności metodą A oraz B.
  • Kompozycja rozkładów.
  • Wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzenia k sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a.
  • Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich.
  • Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną.
  • Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń.
  • Technika tworzenia bilansu niepewności.
  • Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych.
  • Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej, niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji oraz granic LOD i LOQ. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wyznaczania krzywych kalibracyjnych i ich wykorzystania w procesie walidacji metody.
Nasz Ekspert

Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w obszarze metrologii i stosowania metod statystycznych w badaniach laboratoryjnych; konsultant programów PT/ILC.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/12/L/H2/SZ
Zaczyna się:15/12/2021
Kończy się:16/12/2021
Lokalizacja:ONLINE