Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Wykonując badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy powinieneś znać:
 • Polskie Normy opisujące metody badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.
 • Przepisy prawne określające wartości dopuszczalne hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy.
 • Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne.
 • Wymagania techniczne, jakie powinny spełniać laboratoria badawcze zajmujące się oceną warunków środowiska pracy.  
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach, które zaczynają mierzyć hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy lub chcą doskonalić swą wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz przepisy prawne i normatywne dotyczące zasad kontroli i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.
 • Dowiesz się, jak należy przeprowadzać pomiary i ocenę narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne, co pozwoli na uniknięcie błędów, które mogą przyczynić się do nieprawidłowych wyników.
 • Nauczysz się, szacować niepewność pomiarów hałasu i drgań mechanicznych co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium.
 • Dowiesz się, jak prowadzić zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu i drgań mechanicznych oraz przygotowywać sprawozdania z badań tak, aby spełnić wymagania klienta i celu badania.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Podstawy higienicznej oceny narażenia na hałas i hałas ultradźwiękowy w środowisku, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
 • Metodyka pomiarów hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz zasady oceny narażenia zawodowego.
 • Podstawy higienicznej oceny narażenia na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne) i drgania działające przez kończyny górne (drgania miejscowe) w środowisku pracy, skutki ekspozycji zawodowej oraz normy i przepisy związane.
 • Metodyka pomiarów drgania ogólnych i miejscowych oraz zasady oceny narażenia zawodowego.

Dzień drugi:

 • Szacowanie niepewności pomiarów hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Walidacja / potwierdzenie prawidłowości realizacji metod badań hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Sterowanie jakością badań hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.
 • Zapisy techniczne związane z realizacją pomiarów hałasu i hałasu ultradźwiękowego oraz drgań ogólnych i miejscowych, opracowywanie i przedstawianie wyników badań.
 • Problemy związane z realizacją badań hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy - dyskusja.  
Nasz Ekspert

Ekspert  z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy. Posiada doświadczenie w  opracowywaniu  nowych metod i procedur badawczych, ich weryfikacji i walidacji oraz oceny niepewności. Auditor systemu zarządzania wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia Kraków/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.12.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: 21/12/L/H2/GJ
Zaczyna się:08/12/2021
Kończy się:09/12/2021
Lokalizacja:Kraków/ONLINE