Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 7.07.2021 r.

 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie on-line może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Więcej informacji 

Dlaczego warto?
Prowadząc pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza powinieneś znać: 
 • Charakterystykę znormalizowanych metod pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych,
 • Zasady poboru próbek pyłu i substancji gazowych ze strumieni gazów odlotowych ze stacjonarnych źródeł emisji,
 • Parametry kryteriów jakości pomiarów emisji. 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów zajmujących się wykonywaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
 • użytkownikach instalacji zobligowanych do prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz znormalizowaną (PN-EN ISO 16911-1:2013) metodę pomiaru prędkości i strumienia objętości gazu oraz zmiany i uzupełnienia do tej metody wprowadzone raportem technicznym (CEN/TR 17078:2018),
 • poznasz rozszerzone wymagania metody pomiaru prędkości i emisyjnego strumienia objętości gazu, dzięki czemu świadomie wypełnisz wymagania prawa i klienta, co przełoży się na jakość wykonywanych przez Ciebie pomiarów,
 • poznasz zakres aktualnych i przewidywanych wymagań dotyczących jakości pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje lepiej zaplanujesz zakupy sprzętu pomiarowego,
 • omówisz wymagania dotyczące struktury budżetów niepewności pomiarów emisji, dzięki czemu poprawisz miarodajność swoich badań.
Program szkolenia
 • Znormalizowane metody pomiaru emisji. Normy ISO i normy EN.
 • Organizacje wspierające proces wprowadzania norm ISO i EN. Dostęp do materiałów.
 • Standardowe metody odniesienia -  metody referencyjne.
 • Struktura globalnego pomiaru emisji zanieczyszczeń.
 • Charakterystyka znormalizowanej metody pomiaru natężenia przepływów gazów w strumieniach emisyjnych ze źródeł stacjonarnych.
 • Powiązanie metod pomiaru wielkości towarzyszących pomiarowi strumienia objętości gazu. Ogólne omówienie „nowych” norm PN-EN 14789 ÷ PN-EN 14792.
 • Prezentacja normy PN-EN ISO 16911:-1:2013 oraz powodów wprowadzenia raportu technicznego EN/TR 17078:2017.
 • Prezentacja  raportu technicznego EN/TR 17078:2017.
 • Omówienie różnic obu dokumentów.
 • Realizacja pomiaru rzeczywistej lokalnej prędkości gazu.
 • Pomiar kąta odchylenia i nachylenia wektora lokalnej prędkości gazu. Metody US EPA.
 • Prezentacja sond realizujących pomiar kąta odchylenia (2-D) i kąta nachylenia (3-d).
 • Pomiar strumienia objętości gazu z uwzględnieniem efektu przyściennego.
 • Struktura Budżetu niepewności pomiaru strumienia objętości gazu.
 • Problemy weryfikacji wewnętrznej i zewnętrznej urządzeń pomiarowych stosowanych w pomiarze strumienia objętości gazu.
 • Podsumowanie zagadnień i problemów przedstawionych w trakcie szkolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:20015. Specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych. Współtwórca, konstruktor pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego się zainteresowaniem za granicą. Od wielu lat krzewi kulturę techniczną w pomiarach emisji zanieczyszczeń. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 07.07.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/07/L/ON1/TH
Zaczyna się:07/07/2021
Kończy się:07/07/2021
Lokalizacja:ONLINE