Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś:
 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych w zakresie ochrony powietrza
 • znać możliwości dostosowania instalacji do wymagań standardów emisyjnych konkluzji BAT 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownikach i pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • radcach prawnych,
 • pracownikach administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zdobędziesz nie zbędą wiedzę - poznasz swoje obowiązki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i przy jednoczesnym uwzględnieniu strony ekonomicznej,
 • zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych oraz wartości dopuszczalnych,
 • poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony powietrza, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymanie przyszłych zaostrzonych wymagań,
 • przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikniesz kar.
Program szkolenia
 • Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych.
 • Przeglądy pozwoleń zintegrowanych.
 • Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
   - ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
   - podstawowe definicje,
   - wymagania wiążące i niewiążące,
   - harmonogram dostosowania.
 • Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):
   - wymagania ogólne,
   - zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,
   - emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych,
   - emisje do wód,
   - techniki redukcji emisji,
   - wymagania dotyczące monitoringu.
 • Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):
   - podstawowe definicje,
   - zakres działalności objętych konkluzjami,
   - zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
   - emisje do powietrza i wody.
 • Konkluzje BAT dla spalania odpadów (WI):
   - terminy publikacji i dostosowania,
   - podstawowe definicje,
   - zakres działalności objętych konkluzjami,
   - zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
   - emisje do powietrza i wody.
 • Kanalizuje BAT dla branży spożywczej (FDM):
   - terminy publikacji i dostosowania,
   - podstawowe definicje,
   - zakres działalności objętych konkluzjami,
   - zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
   - emisje do powietrza i wody.
 • Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT:
   - BREFy dla branży chemicznej (WGC).
 • Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych.
 • Ewaluacja dyrektywy ws emisji przemysłowych (IED) co podlega ocenie i jakie zmiany mogą nastąpić.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2014 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED),
  w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
   - zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję,
   - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze),
   - zasady łączenia źródeł spalania paliw,
   - regulacje przejściowe i dostosowawcze.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2017 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
   - rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla średnich źródeł spalania paliw,
   - rejestr średnich źródeł spalania paliw,
   - przepisy derogacyjne
   - zasady łączenia.
Nasz Ekspert

Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,

- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

Szkolenia on-line 

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 20.11.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 88

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Ochrona powietrza
Numer szkolenia: OZ3/MW/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:20/11/2020
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Tylko do czasu 04/11/2020!
Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,890.00
Tylko do czasu 04/11/2020!
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,840.00
Cena szkolenia on-line dla pierwszej osoby
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-line dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 890.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera