Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Pracując w laboratorium powinieneś:
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę oceny niepewności pomiaru
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych za szacownie niepewności pomiarów w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie oceny niepewności pomiaru.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu weryfikacji metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie oceny niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru;
 • Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,;
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  • - określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu;
  • - opis struktury procesu;
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej;
 • Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów;
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych;
  - Liniowość – krzywa kalibracyjna
  - Zakres roboczy
  - Selektywność/specyficzność
  - Granica wykrywalności
  - Granica oznaczalności
  - Limit decyzyjny
  - Zdolność wykrywania
  - Poprawność/odzysk
  - Precyzja metody
  - Odporność metody
  - Efekt matrycy
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania;
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego;
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności;
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru;
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;
 • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością;
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności;
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru;
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności;
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia Warszawa/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 17.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 18.11.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1190,00 zł brutto: 1463,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1090,00 zł brutto: 1340,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/11/L/H2/IM2
Zaczyna się:17/11/2021
Kończy się:18/11/2021
Lokalizacja:Warszawa/ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,190.00
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 820.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 720.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!