Zajmujesz się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie lub urzędzie, a może jesteś doradcą. Potrzebujesz szkoleń on-line i szkoleń stacjonarnych szkoleń o odpadach, oraz szkoleń z prawa ochrony środowiska, szkoleń z gospodarki wodno-ściekowej, szkoleń z pozwoleń emisyjnych, szkoleń z emisji hałasu i emisji do powietrza. A może szukasz szkoleń z najnowszych trendów ochronie środowiska: szkoleń z ESG i Taksonomii, czy szkoleń EUETS – handlu emisjamiDobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy ofertę szkoleń z ochrony środowiska właśnie dla Ciebie. Nasze szkolenia z ochrony środowiska są dostosowane do Twoich potrzeb. Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Napisz lub zadzwoń, chętnie pomożemy!

 

Tel. 81 442 06 00,

 

e-mail: doradztwo@ce2.pl
 

Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę o wymaganiach prawnych regulujących gospodarowania odpadami i ich praktycznych zastosowaniach, co pomoże Ci w prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom wytwarzającym odpady, zbierających odpady, przetwarzających odpady oraz wszystkich zarejestrowanych w BDO. Dla osób zajmujących się gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach.

To szkolenie jest dla:
 • Osób zajmujących się za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach w firmach
 • Urzędów, instytucji wydających decyzje i kontrolujących postępowanie z odpadami
 • Osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych ustawy o odpadach
 • Osób zbierających odpady, przetwarzających, magazynujących, składujących odpady
 • Wszystkich zarejestrowanych w BDO
 • Osób zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisami i najnowszymi zmianami prawnymi w tym zakresie.
Na szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę o wymaganiach prawnych regulujących sferę gospodarowania odpadami i ich praktycznych zastosowaniach, co pomoże Ci w prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.
 • Poznasz zasady postępowanie z odpadami wynikające z ustawy o odpadach
 • Poznasz podstawowe definicje oraz właściwe ich rozumienie np. BDO, pierwotny wytwórca odpadów, zbierający odpady, przetwarzający odpady, magazynowanie odpadów, składowanie odpadów, operaty PPOŻ
 • Dowiesz się jakie pozwolenia i zezwolenia mogą być wydawane i na jakich zasadach
 • Zrozumiesz swoje obowiązki jako gospodarującego odpadami, dzięki temu świadomie będziesz podejmował ważne decyzje.
 • Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 1 000 do 1 000 000 za niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.
Program szkolenia
 1. Wyłączenia ustawowe czyli dla jakich materiałów nie stosujemy przepisów odpadowych.
 2. Interpretacja zapisów definicji odpadowych:
  • Odpady w tym odpady komunalne, odpady obojętne
  • Posiadacz odpadów
  • Wytwórca odpadów
  • Recykling
  • Odzysk
  • Odpady palne/ odpady niepalne
  • Odpady budowlane 
  • Ponowne użycie/przygotowanie do ponownego użycia
  • Instalacja
  • Magazynowanie odpadów
  • Zbieranie odpadów/selektywne zbieranie odpadów
 3. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi:
  • które odpady wyłączono z odpadów komunalnych i jak je klasyfikować
  • które materiały wyłączono z ustawy o odpadach
  • jakie materiały nie będą odpadami pomimo sa nieprzydatne i podmiot się ich pozbywa.
  • Rozszerzona definicja odpadu komunalnego – postępowanie wg aktów prawa miejscowego
 4. Warunki uzyskania produktu ubocznego:
  • jakie materiały stają się produktem ubocznym "z urzędu"
  • jak przygotować wniosek o uznanie materiału za produkt uboczny
  • warunki uzyskania decyzji
  • magazynowanie odpadu i produktu ubocznego
 5. Utrata statusu odpadu:
  • jakich odpadów może dotyczyć
  • warunki prawne utraty statusu
  • niezbędne informacje we wniosku dot. utraty statusu odpadu
  • dokumenty potwierdzające możliwość zagospodarowania produktu
  • kiedy materiał , który utracił status odpadu na powrót staje sie odpadem
 6. Przenoszenie odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:
  • Przeniesienie odpowiedzialności za odpady niebezpieczne
  • Przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym zezwolenia
  • Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do odbioru bez zezwolenia
  • Odpowiedzialność pośrednika i sprzedawcy.
 7. Magazynowanie odpadów:
  • Zmiany w okresach magazynowania odpadów – jakich odpadów dotyczą
  • Warunki magazynowania odpadów
  • Zasady oznakowania miejsc magazynowania odpadów
  • Etykieta dla odpadów niebezpiecznych – jakie odpady nie muszą jej posiadać
 8. Baza Danych o Odpadach:
  • Wpis do rejestru BDO – kogo dotyczy, a kto nie musi posiadać wpisu
  • Użytkownik główny i użytkownik podrzędny –
  • Kiedy jesteśmy zobligowani do aktualizacji wpisu
  • Weryfikacja wpisów w BDO
  • Sprawdzanie odbiorcy odpadów w rejestrze
  • Prowadzenie ewidencji w BDO (KPO, KEO, odpady od podmiotu zwolnionego z ewidencji)
  • Rodzaje i ilości odpadów zwolnione z prowadzenia ewidencji
  • Rejestrowanie przyjęcia i przetwarzania odpadów
  • Zakończenie działalności (wniosek o wykreślenie)
  • Skutki nieaktualnych wpisów w BDO.
 9. Decyzje administracyjne w gospodarce odpadami – kiedy złożyć nowy wniosek, żeby przedłużyć ważność decyzji już posiadanej:
  • Pozwolenie zintegrowane
  • Pozwolenie na wytwarzanie (wyjaśnienie jakie odpady powstają w instalacji a jakie poza)
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • Instrukcja prowadzenia składowiska.
  • składanie nowych wniosków o wydanie zezwolenia (kiedy należy to zrobić, zmiana terminu ważności decyzji posiadanej, skutki zbyt późnego złożenia wniosku)
  • właściwości organu
  • zawartość operatu p. poż 
  • kontrola straży pożarnej oraz inspektorów WIOS
  • projekt decyzji- czy możemy go otrzymać
  • analiza niektórych warunków decyzji
  • naruszenie warunków decyzji – skutki
 10. Sankcje finansowe i administracyjne, w tym ustawa o z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – nowe jednostki kontrolne organizowane w województwach.
 11. Organy kontrolne w gospodarce odpadami i zakres ich kompetencji:
  • WIOS
  • GIOS
  • Marszałek
  • Starosta
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent
  • RDOS
 12. Przypomnienie ważniejszych aktów wykonawczych – rozporządzeń.
Nasz Ekspert

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami,  gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp.  Ekspert  szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: 

 • wykłady,
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 03.10.2024 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 04.10.2024 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia on-line dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł
Cena szkolenia on-line dla pierwszej osoby z firmy netto: 1090,00 zł brutto: 1340,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Ochrona Środowiska
Numer szkolenia: 24/10/O/O2/APK
Zaczyna się:03/10/2024
Kończy się:04/10/2024
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-line dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-line dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!