Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:

Celem spotkania jest omówienie procesu raportowania wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań akredytacyjnych.

To szkolenie skierowane jest do:
 • kadry zarządzającej laboratorium,
 • pracownikach odpowiedzialnych za system zarządzania jakością w laboratorium,
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium,
 • auditorach wewnętrznych.
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się :
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów powiązanych w zakresie procesu raportowania wyników,
 • Zapoznasz się z zawartością sprawozdań z badań w odniesieniu do prowadzonej działalności laboratoryjnej,
 • Nauczysz się właściwego przedstawiania w sprawozdaniach i raportach stwierdzeń zgodności oraz opinii i interpretacji,
 • Dowiesz się jak właściwie opracować i autoryzacja sprawozdań, raportów z badań.
Program szkolenia:
 • zawartość sprawozdań z badań w odniesieniu do prowadzonej działalności laboratoryjnej,
 • zapewnienie dokładności, czytelności, jednoznaczności i obiektywności przedstawianych wyników w sprawozdaniach z badań i w sprawozdaniach z pobierania próbek,
 • zamieszczanie w sprawozdaniach, raportach wymaganych danych, w tym wszystkich informacji uzgodnionych z klientem i wymaganych w zastosowanej metodzie oraz niezbędnych do interpretacji wyników,
 • przedstawianie przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w sprawozdaniach, raportach z badań,
 • przedstawianie w sprawozdaniach, raportach informacji dostarczonych przez klienta,
 • przedstawianie w sprawozdaniach, raportach niepewności pomiaru,
 • przedstawianie w sprawozdaniach, raportach stwierdzeń zgodności oraz opinii i interpretacji,
 • opracowanie i autoryzacja sprawozdań, raportów z badań,
 • wprowadzanie zmian do sprawozdań, raportów z badań.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie auditów wewnętrznych, systemu zarządzania i kompetencji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Auditor techniczny w zakresie badania węgla kamiennego, odpadów paleniskowych, paliw i biomasy.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 26.07.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 6 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 440,00 zł brutto: 541,20 zł
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 22/O7/L/O1/AK
Zaczyna się:26/07/2022
Kończy się:26/07/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 490.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 440.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!