Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie 

Dlaczego warto?
Wykonując oznaczenia pH i przewodności elektrycznej właściwej wody powinieneś posiadać wiedzę na temat:
 • Aktualnych metodyk badawczych obowiązujących w tym obszarze
 • Czynników wpływających na wynik oznaczenia
 • Punktów krytycznych metod
 • Zakresu weryfikacji metod
 • Źródeł niepewność wyniku 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów badawczych wykonujących oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody pragnących jak najlepiej realizować wymagania metodyk badawczych, posiadających akredytację lub starających się o uzyskanie akredytacji w tym obszarze.
 • Osobach autoryzujących sprawozdania z badań lub kierujących zespołem wykonującym w/w badania,
 • Osobach wdrażających w/w metodyki w swoich laboratoriach
 • Osobach pragnących poszerzyć wiedzę w tym obszarze
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru potencjometrii i konduktometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej
 • Wyjaśnisz wątpliwości związane z realizacją w/w metodyk
 • Uzyskasz wskazówki w jakim zakresie weryfikować metody i kiedy ponownie wyznaczać parametry charakterystyczne tych metod
 • Zinterpretujesz i przeliczysz dane uzyskiwane przy weryfikacji
 • Dowiesz się jak oszacować niepewność wyniku pH i przewodności elektrycznej właściwej wody
Program szkolenia

Oznaczanie pH

 • Podstawy teoretyczne pehametrii
 • Elektrody stosowane w pomiarach pH
 • Pobieranie i postępowanie z próbkami
 • Zapewnienie spójności pomiarowej   
 • Zasada wykonywania pomiarów
 • Wpływ temperatury na wynik pomiaru
 • Monitorowanie jakości badań  
 • Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu
 • Zakres weryfikacji metody
 • Istotne źródła niepewności wyniku

Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

 • Podstawy teoretyczne konduktometrii
 • Rodzaje naczynek konduktometrycznych
 • Czym kierować się wybierając naczynko konduktometryczne do badań  
 • Pobieranie i postępowanie z próbkami
 • Zapewnienie spójności pomiarowej
 • Zasady wykonywania pomiarów konduktometrycznych
 • Kompensacja temperaturowa – kiedy i dlaczego stosować
 • Monitorowanie jakości badań
 • Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu z badań
 • Zakres weryfikacji metody
 • Istotne źródła niepewności wyniku
Nasz Ekspert

Magister chemii z ponad 35-letnim doświadczeniem w pobieraniu próbek oraz prowadzeniu badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych wody oraz wykonywaniu badań fizykochemicznych, wdrażaniu nowych metodyk badawczych, oraz szacowaniu niepewności wyników. Od 2011 roku trener w obszarze wód i ścieków. Posiada szeroką wiedzę i duże doświadczenie w walidacji oraz w szacowaniu niepewności metod badawczych, wdrażaniu systemów jakości i opracowywaniu spójnych systemów pomiarowych
w laboratorium.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 27.10.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia bezpieczeństwa żywności
Numer szkolenia: 21/10/L/ON1/AO2
Zaczyna się:27/10/2021
Kończy się:27/10/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-line dla pierwszej osoby
zł 590.00
Cena szkolenia on-line dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 490.00