Status szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ochrony środowiska, zwłaszcza w sektorze przemysłowym powinieneś:
 • posiadać umiejętność prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie opłat środowiskowych, KOBIZE, odpadów (BDO).
 • znać wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami,
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach ochrony środowiska wszystkich szczebli odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach oraz w innych jednostkach organizacyjnych.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Omówisz praktyczne przykłady sporządzania sprawozdań, z uwzględnieniem najczęstszych występujących błędów, co pozwoli Ci sprawnie wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze w 2021 r.
 • Omówisz podstawy prawne oraz wyjaśnisz wątpliwości i problemy występujące w związku ze zmianami przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami w zakresie sprawozdawczym: KOBIZE, BDO, opłata środowiskowa.
Program szkolenia

Opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska po zmianach.
  • Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska:

*opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

 • źródła technologiczne i energetyczne, źródła ryczałtowe
 • silniki spalinowe i przeładunek benzyn silnikowych,
 • emisja niezorganizowana,
 • klimatyzacja i urządzenia chłodnicze, rozliczanie uzupełniania czynników chłodniczych.

*opłaty za składowanie odpadów;    

*opłaty podwyższone.   

 • Formularz opłaty środowiskowej po zmianach.
 • Omówienie podstaw prawnych:
  • opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
 • Zasady prawidłowego wykonania sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska:
  • ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
  • ewidencja i wymagana dokumentacja,
  • sposoby pozyskiwania danych,
  • sposoby obliczania należnych opłat.
 • Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Sankcje administracyjne i karne za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych (opłaty podwyższone - odraczanie, zmniejszanie i umarzanie, administracyjne kary pieniężne).
 • Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
 • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
  • praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska (ćwiczenia).


Sprawozdawczość  KOBIZE
 

 • Sprawozdawczość do KOBIZE.
  • Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania do KOBIZE.
  • Omówienie podstaw prawnych.
   • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
   • opłaty za korzystanie ze środowiska – powiązania z KOBIZE – uzyskanie zgodności.
  • Zasady prawidłowego wykonania sprawozdań:
   • ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
   • sposoby pozyskiwania danych i ich ewidencja,
   • przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości emisji.
  • Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
  • Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
  • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
   • praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań do KOBIZE (ćwiczenia). 

Sprawozdawczość gospodarowania odpadami -BDO. 

 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach –
  • Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarowania ODPADAMI-ZMIANY SYSTEMU RAPORTOWANIA.
  • Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów / kto podlega obowiązkowi/:
   • karty przekazania odpadów,
   • karty ewidencji odpadów,
   • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
   • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.
  • NOWE WZORY EWIDENCJI od 2020 r.
   • Omówienie zmian dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i  gospodarujących odpadami – omówienie regulacji prawnych - zasady funkcjonowania.
  • kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru,
  • prawidłowe sporządzenie wniosku rejestrowego,
  • sankcje administracyjne i finansowe.
   • BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
    • Sprawozdania z zakresu odpadów w bazie BDO: podstawa/terminy/ zakres.
    • Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
 • Pytania i odpowiedzi.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 05.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: ON1/GML/02/21
Zaczyna się:05/02/2021
Kończy się:05/02/2021
Lokalizacja:ONLINE