Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Wykonując pomiary techniką spektrofotometrii UV-VIS powinieneś znać:
 • Typowe problemy występujące w tej metodzie
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach pracujących z spektrofotometrią UV-VIS pragnących ugruntować swoją wiedzą i doskonalić kompetencje
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz teoretyczne podstawy metod spektroskopowych oraz ich możliwości i limity wykorzystania, co ułatwi Ci przeprowadzanie analiz spektrofotometrycznych i pomoże w uzyskaniu miarodajnych wyników,
 • zapoznasz się z procesem przygotowania próbek do analiz oraz sposobami optymalizacji metod UV-VIS, dzięki czemu unikniesz popełniania błędów
 • dzięki udziałowi w warsztatach obliczeniowych ugruntujesz swoją wiedzę zdobytą podczas szkolenia i skonsultujesz wszelkich wątpliwości z ekspertem
Program szkolenia
 • Podstawy spektroskopii oscylacyjno-rotacyjno-elektronowej (oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, opis dynamiki cząsteczek - wzbudzenia rotacyjne i oscylacyjne, drgania molekuł, prawa fizyczne wykorzystywane w spektroskopii UV-Vis).
 • Podział spektrometrów UV-Vis, budowa i zasada działania
 • Wykorzystanie spektroskopii UV-Vis w przemyśle
 • Metody pomiaru
 • Preparatyka próbek – najczęściej popełniane błędy
 • Praktyczne wskazówki – jak dobrać prędkość skanowania, zakres falowy, rozdzielczość w zależności od oczekiwanych wyników
 • Obróbka otrzymanych widm – praktyczne wykorzystanie programów do dekonwolucji widm
 • Analiza otrzymanych widm UV-Vis
 • Omówienie problemów związanych z analizą metodą UV-Vis
 • Ograniczenia metody oraz jej plusy i minusy
Nasz Ekspert

Doktor inż. nauk fizycznych, pracownik IFJ PAN. Ekspert w dziedzinie oznaczania zmian ilościowych oraz jakościowych w próbkach organicznych, nieorganicznych oraz w nanomateriałach metodami spektroskopowymi, o czym świadczy dorobek ponad pięćdziesięciu publikacji oraz szereg międzynarodowych wystąpień konferencyjnych, w tym część na zaproszenie organizatorów.  Posiada doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu szkoleń, zarówno dla studentów, jak również dla naukowców, z zakresu m.in. technik odbiciowych w spektroskopii FTIR

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 11.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/02/L/ON1/JD
Zaczyna się:11/02/2021
Kończy się:11/02/2021
Lokalizacja:ONLINE