Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 20.04.2021 r.

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium mikrobiologicznym powinieneś:
 • Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella występujących w wodzie
 • Metody usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych występujących w wodzie
 • Metody analityczne oraz zasady interpretacji wyników badań mikrobiologicznych w kontekście wymagań prawnych
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach laboratoriów wykonujących badania mikrobiologiczne wody 
 • Personelu, który zarządza budynkami zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej  
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zrozumiesz zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii Legionella w wodzie, dzięki czemu poszerzysz swoją wiedzę z tego zakresu.
 • Dowiesz się jak interpretować wyniki badań mikrobiologicznych w kontekście wymagań prawnych, co podniesie Twoje kompetencje i usprawni Twoją pracę.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu podejmowania działań zapobiegawczych i interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia, co zapobiegnie negatywnym skutkom wystąpienia bakterii z rodzaju Legionella
 • Dowiesz się jak postępować z próbkami i jak dobrać odpowiednią technikę badań.
Program szkolenia
 • Historia i charakterystyka Legionella
 • Źródła i drogi zakażenia
 • Zagrożenia zdrowotne wynikające z obecności Legionella w wodzie
 • Przepisy i wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody, uregulowania prawne
 • Metody zapobiegające namnażaniu
 • Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym w PN-EN ISO 11731: 2017-08
 • Posiew próbek wody metodą filtracji membranowej z wstępną obróbką buforem o pH 2,2, na podłoże BCYE+AB, MWY, GVPC, BCYE.
 • Kontrola pożywek do badań Legionella
 • Proponowane zmiany dot. oznaczania bakterii Legionella w nowelizacji dyrektywy UE
Nasz Ekspert

Doświadczony auditor i trener łączący wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium.  Ekspert prowadzący szkolenia zewnętrzne dla próbkobiorców wody przeznaczonej do spożycia. Wykonuje m.in analizy fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne. Wykorzystywane metody: potencjometryczne (pH), konduktometryczne (przewodność), wizualne (barwa), elektrochemiczne (BZT5), nefelometryczne (mętność), spektrofotometryczne (żelazo, mangan itp.), miareczkowe (twardość, wapń itp.), wagowe (zawiesiny). Ponadto zajmuje się badaniami smaku i zapachu w wodzie.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Woda / ścieki
Numer szkolenia: 21/04/L/ON1/MKU1
Zaczyna się:21/04/2021
Kończy się:21/04/2021
Lokalizacja:ONLINE