Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
 • Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z tematyką wpływu procesu pobierania I przygotowania próbek do badań na miarodajność wyników badań
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach laboratoriów badawczych biorących udział w procesach pobierania i przygotowania próbek do badań
 • Auditorach wewnętrznych a także pracowników nadzorujących te procesy.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z tematyką reprezentatywności i homogeniczności próbek do badań oraz czynnikami wpływającymi na miarodajność wyników badań, dzięki czemu nauczysz się optymalnie dobierać metody poboru i przygotowania próbek
 • Omówisz typowe błędy związane z procesem pobierania, transportu oraz przygotowania próbek do badań, co pozwoli Ci na uniknięcie ich popełniania podczas pracy i sprawniejsze prowadzenie analiz
Program szkolenia:
 • Wynik pomiaru/badania - zapis i interpretacja,
 • Natura błędów w badaniach chemicznych:
 • - błąd pomiaru a niepewność pomiaru;

  - przypomnienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej w analizie chemicznej;

  - rodzaje błędów w analizie chemicznej: systematyczne, przypadkowe, grube

  - identyfikacja i eliminacja;

 • Elementy procedury analitycznej jako źródła błędów:
 • - wpływ pobierania próbek pierwotnych i laboratoryjnych (reprezentatywność i homogeniczność) na miarodajność wyników badań;

  - wpływ transportu próbek do laboratorium;

  - wpływ przygotowania oraz przechowywania próbek do badań;

  - wpływ zastosowanego do badań wyposażenia pomiarowo-badawczego;

  - błędy sterowania jakością wyników pomiarów, walidacji/potwierdzenia metody badawczej, zapewnienia spójności wyników pomiarów, nadzoru nad personelem;

  - błędy w opracowaniu wyników pomiaru.

 • Szacowanie niepewności wyniku pomiaru/badania:
 • - niepewność – informacje podstawowe oraz przegląd literatury;

  - identyfikacja źródeł niepewności;

  - określanie znaczenia składowych niepewności;

  - ocena wpływu źródeł niepewności na zmienność wyników;

  - monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;

  - szacowanie niepewności wyniku

  – podstawowe oraz najczęściej występujące w praktyce laboratoryjnej problemy.  
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 07.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 08.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: ONLINE/IM/3/12/20
Zaczyna się:07/12/2020
Kończy się:08/12/2020
Lokalizacja:ONLINE