Szkolenie Online

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia z 15-16.12 na 27-28.12.2021 r. 

Dlaczego warto?
Rozpoczynając prace w laboratorium powinieneś:
 • podstawowe definicje metrologiczne,
 • jaka jest rola wzorcowania i materiałów odniesienia w zapewnieniu spójności metrologicznej oznaczeń analitycznych,
 • podstawy szacowania niepewności wzorcowania i wyników oznaczeń analitycznych,
 • w jaki sposób wykonywać pomiary pH i przewodności elektrycznej właściwej (konduktometryczne) zapewniając spójność pomiarową,
 • w jaki sposób wykonywać pomiary masy i objętości oraz oznaczenia analityczne wykorzystujące pomiary tych wielkości zapewniając spójność pomiarową.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • pracownikach wykonujących analizy chemiczne, m.in. pH, konduktometryczne, miareczkowe, grawimetryczne,
 • osobach pragnących usystematyzować swą wiedzę i poszerzyć kompetencje,
 • osobach odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe terminy i definicje metrologiczne,
 • zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki pomiarów pH, konduktometrycznych,  grawimetrycznych i miareczkowań wolumetrycznych.
 • poznasz metodykę wzorcowania  i pomiarów oraz szacowania niepewności w ww. analizach chemicznych (w ramach szkolenia przewidziano ćwiczenia z zakresu szacowania niepewności wzorcowania i wyników pomiarów).  
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • podstawowe terminy i definicje metrologiczne,
 • spójność metrologiczna w analizach chemicznych, rola materiałów odniesienia,
 • podstawy szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • podstawy teorii pomiarów pH (m.in. definicja pH, wzorcowanie i wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty pomiarów pH (m.in. efekty temperaturowe, środowiska, wybór elektrody),
 • podstawy teorii pomiarów konduktometrycznych (definicja, wzorcowanie, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty pomiarów konduktometrycznych (m.in. efekty temperaturowe, polaryzacja elektrod, wybór czujnika konduktometrycznego).

Dzień drugi:

 • podstawy teorii pomiarów masy i objętości (zasada pomiarów, wzorcowanie m.in. kolb miarowych, biuret, pipet, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty ważenia i pomiarów objetości,
 • metody analiz chemicznych wykorzystujące pomiary masy (grawimetryczne), szacowanie niepewności, zapewnienie spójności,
 • sporządzanie roztworów wzorcowych i próbek do analiz, szacowanie niepewności.
 • podstawy teoretyczne miareczkowania wolumetrycznego (m.in. typy miareczkowań, wzorcowanie (wyznaczenie miana), materiały odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty  miareczkowania (m.in. wybór odpowiedniego materiału odniesienia do wyznaczenia miana titranta, wybór właściwego trybu i parametrów miareczkowania, wybór odpowiedniej metody wyznaczania punktu końcowego).
Nasz Ekspert

dr chemii, wieloletni kierownik laboratorium wzorcującego i wytwarzającego certyfikowane materiały odniesienia,  ekspert w dziedzinie metrologii chemicznej, doświadczony auditor techniczny systemu zarządzania jakością. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 27.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 28.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/12/L/H2/WKO
Zaczyna się:27/12/2021
Kończy się:28/12/2021
Lokalizacja:ONLINE