Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 150 zł zniżki!

Tylko do 1.07.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE. 

Gwarancja bezpieczeństwa – w trakcie szkolenia zostaną zachowane wszystkie wymogi sanitarne stawiane przez Ministra Zdrowia oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego.

Dlaczego warto?
Wykonując pomiary w obszarze emisji powinieneś:
  • posiadać najbardziej aktualną wiedzę na temat emisji w obszarze badań gazów odlotowych,
  • wiedzieć jak poprawnie zaplanować pomiar i wizję lokalną oraz jak poprawnie sporządzić sprawozdanie z badań,
  • znać i stosować PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • właściwie określać budżety niepewności

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
  • osobach zajmujących się emisją.
Program szkolenia

Czwartek, dn. 01 lipca 2021 r. godz. 10:00 – 17:00                                                                                                                             

Podstawy metrologii i mechaniki płynów w pomiarach emisji zanieczyszczeń.
Pomiary ciśnień, temperatur i strumienia objętości gazu.
Definicje, rodzaje ciśnień,  sprzęt, aparatura, zasady pomiaru, podstawowe prawa.
Wilgoć w gazach odlotowych: sposoby prezentacji wilgoci w gazach, metody pomiarowe, jednostki, wzory, obliczenia, wykres i-X,  wpływ wilgotności na pomiary emisji.                                                          

Grawimetryczny pomiar stężenia i strumienia masy pyłu. 
Pojęcia podstawowe, zasada pomiaru, ekstrakcyjny charakter pomiaru i wynikające z niego implikacje, zasady lokalizacji przekroju pomiarowego i punktów pomiarowych, filtracja zewnętrzna i wewnętrzna, metody pomiaru objętości pobranej próbki gazu, metody pomiaru prędkości gazu w kanale, kryterium izokinetycznej aspiracji, zasady konfiguracji układu pomiarowego pyłomierza.
Omówienie norm PN-Z-04030-7 i  PN-EN 13284-1. 

Parametry odniesienia  i standaryzacja wyników pomiaru. 
Zdefiniowanie pojęć (warunki normalne, umowne, gaz suchy, standardowa zawartość tlenu w gazach odlotowych), wzory przeliczeniowe dla stężeń zanieczyszczeń i strumienia objętości gazu.

Piątek, dn. 02 lipca 2021 r. godz. 09:00 – 15:00                                                                                                                                                             

Aparatura i układy pomiarowe w pomiarach emisji pyłu.
Realizacja pomiaru za pomocą różnego oprzyrządowania. Konfiguracja zestawu,  Wpływ parametrów gazu i czynników zewnętrznych na  pomiary. Eksploatacja elementów zestawu. Sprawdzanie torów pomiarowych pyłomierza.

Szczegółowa analiza programów sterujących  jednostki centralnej pyłomierzy serii EMITEST/EMIOTEST. 

Zajęcia praktyczne z obsługi aparatury.
Montaż zestawu.  Sprawdzanie szczelności.  Pomiary parametrów gazu (temperatura, ciśnienie, wilgotność, prędkość/strumień objętości). Dobór końcówki aspiracyjnej. Aspiracja zapylonego gazu. Kontrola parametrów, Sytuacje awaryjne. Raportowanie pomiarów,  współpraca z komputerem.

Pytania.
Zakończenie po wyczerpaniu zagadnień problemowych.

Nasz Ekspert

Specjalista i metodyk z zakresu emisji pyłowych do powietrza.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia Wałbrzych
Rozpoczęcie zajęć 01.07.2021 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć 02.07.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1680,00 zł brutto: 2066,40 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/07/L/WAŁ2/JN
Zaczyna się:01/07/2021
Kończy się:02/07/2021
Lokalizacja:Wałbrzych