Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując pomiary gazów odlotowych powinieneś:
 • umieć korzystać ze świadectw wzorcowań wyposażenia pomiarowego
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach, które chcą zrozumieć istotę wzorcowania
 • personelu laboratoriów emisyjnych
 • osobach autoryzujących sprawozdania
 • wszystkich tych, którzy twierdzą, że w zakresie emisji nie ma już dobrych szkoleń.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz zastosowanie arkusza excel do wyznaczenia niepewności liniowości analizatora gazowego.
 • Dowiesz się w jaki sposób można ustanowić i utrzymywać spójność pomiarową wyników badań.
 • Nauczysz się w jakich sytuacjach i z jakich materiałów odniesienia korzystać w codziennej praktyce laboratoryjnej.
 • Prześledzisz propozycje sposobów korzystania ze świadectw wzorcowań.
Program szkolenia
 • Spójność pomiarowa (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, DA-06).
 • Jak stosować i interpretować świadectwo wzorcowania: 
  - dokładność, błąd, tolerancja, niepewność,
  - świadoma niepewność – 8 sposobów wykorzystania zastosowania niepewności ze świadectwa wzorcowania, 
  - zasada podejmowania decyzji – ocena zgodności w procesie wzorcowania,
  - czasokres wzorcowania.
 • Analiza świadectwa wzorcowania analizatora gazowego.
 • Analiza świadectw dotyczących wyposażenia stosowanego w trakcie pomiaru stężenia pyłu.
 • Dyskusja.
Nasz Ekspert

Główny Specjalista (czynnie wykonujący badania gazów odlotowych)  w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w GIOŚ Warszawa CLB Oddział w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpraca z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, auditów wewnętrznych. Jako uczestnik i jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 30.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/06/L/ON1/GU
Zaczyna się:30/06/2021
Kończy się:30/06/2021
Lokalizacja:ONLINE