Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ochrony środowiska, zwłaszcza w sektorze przemysłowym powinieneś:
 • znać podstawy prawne, obowiązujące zasady oraz prawidłową metodyką realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska 
  i gospodarowania odpadami,
 • posiadać umiejętność prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach ochrony środowiska wszystkich szczebli odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach oraz w innych jednostkach organizacyjnych.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • omówisz podstawy prawne oraz wyjaśnisz wątpliwości i problemy występujące w związku ze zmianami przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami, co pozwoli Ci prawidłowo przestrzegać i wypełniać obowiązki z zakresu ochrony środowiska.

 • omówisz praktyczne przykłady sporządzania sprawozdań, z uwzględnieniem najczęstszych występujących błędów, co pozwoli Ci sprawnie wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze w 2020/2021 r.

Program szkolenia

Dzień 1.  Opłaty za korzystanie ze środowiska.

 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska –ZMIANY
     Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska:
     *opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
      - źródła technologiczne i energetyczne, źródła ryczałtowe
      - silniki spalinowe i  przeładunek benzyn silnikowych,
      - emisja niezorganizowana,
      - klimatyzacja i urządzenia chłodnicze, rozliczanie uzupełniania czynników chłodniczych.
      *opłaty za składowanie odpadów;   
      *opłaty podwyższone.  
 • Nowy wzór wykazu do opłat za korzystanie ze środowiska za 2020/2021 r. - zasady prawidłowego sporządzenia.
  - Omówienie podstaw prawnych:
       - opłaty za korzystanie ze środowiska.
       - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
       - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
  -  Zasady prawidłowego wykonania sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska:
       - ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
       - ewidencja i wymagana dokumentacja,
       - sposoby pozyskiwania danych,
       - przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości ładunków zanieczyszczeń,
       - sposoby obliczania należnych opłat.
  -  Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.
  -  Sankcje administracyjne i karne za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych (opłaty podwyższone - odraczanie, zmniejszanie i umarzanie,  
      administracyjne kary pieniężne).
  -  Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
 • Zgodność systemów raportowania do KOBIZE z systemem wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
 • Konsultacje:
  -  omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
  -  sporządzanie sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska  (przykład).


Dzień 2. Sprawozdawczość w zakresie PRTR i  KOBIZE oraz  gospodarowania odpadami, BDO.

 • Sprawozdawczość do KOBIZE i PRTR .
  -  Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania do KOBIZE oraz sprawozdania PRTR.
  -  Omówienie podstaw prawnych oraz zmian:
      - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
      - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
      - opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Zasady prawidłowego wykonania  sprawozdań:
  - ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
  - ewidencja,
  - sposoby pozyskiwania danych,
  - przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości emisji.
 • Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
 • Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
 • Zgodność systemów raportowania do KOBIZE i PRTR z system wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
 • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
  - omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
  - praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań do KOBIZE i PRTR  (ćwiczenia).
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach – ZMIANY.
  - Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów  i gospodarowania ODPADAMI-ZMIANY SYSTEMU RAPORTOWANIA.
  - Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów / kto podlega obowiązkowi/:
     - karty przekazania odpadów,
     - karty ewidencji odpadów,
     - karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
     - karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
     - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.
     - NOWE WZORY EWIDENCJI.
 • Omówienie zmian dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i  gospodarujących odpadami – omówienie regulacji prawnych - zasady funkcjonowania.
  - kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru,
  - prawidłowe sporządzenie wniosku rejestrowego,
  - sankcje administracyjne i finansowe.
 • BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
  - NOWE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW.                                                                                     
  - Ogólne zasady rejestracji – zmiany od 1 stycznia 2020 r.     
  - Elektroniczny rejestr BDO, elektroniczna ewidencja odpadowa.
  - Opłata rejestrowa i opłata roczna, kto podlega opłacie.    
  - Zasady umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach.    
  - Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
 • Konsultacje:
  - omówienie indywidualnych przykładów uczestników
Nasz Ekspert

Ekspert w dziedzinie inżynierii, ochrony oraz ekonomii środowiska, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, operatów wodnoprawnych, doradztw technologicznych oraz środowiskowych dla instalacji potencjalnie oddziałujących na środowisko oraz odnawialnych źródeł energii. Mediator sądowy w zakresie spraw środowiskowych. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 950,00 zł brutto: 1168,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/12/O/H2/ŁS
Zaczyna się:15/12/2021
Kończy się:16/12/2021
Lokalizacja:ONLINE