Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych w firmie / laboratorium za funkcjonowanie systemu zarządzania, a także kierownictwie, personelu technicznym zaangażowanym w działalność laboratorium
 • Auditorach wewnętrznych posiadających podstawowe doświadczenie z zakresu auditowania
 • Osobach znających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumenty PCA powiązane z tematem. 
Będąc audytorem wewnętrznym w laboratorium powinieneś znać:
 • wymagania akredytacyjne,
 • metody (techniki) auditowania,
 • zasady auditowania i prezentowania wyników audytów,
 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 dotyczącą auditów wewnętrznych.
 • Uzyskasz informacje jak wykorzystać wytyczne normy EN ISO 19011, jak planować audity wewnętrzne, jak zarządzać programem auditów oraz jak wybrać auditorów wewnętrznych, aby audity wewnętrzne były skuteczne i efektywne dla laboratorium.
 • Dowiesz się jak wykorzystać działania korygujące do doskonalenia systemu zarządzania.
 • Jak dokumentować działania związane z audytami wewnętrznymi.
 • Uzyskasz informacje dotyczące interpretacji wybranych wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02  i innych dokumentów / kryteriów audytów.
Program szkolenia:
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditów wewnętrznych,
 • Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem,
 • Opracowanie i zarządzanie programem auditów w wykorzystaniem wytycznych normy ISO 19011 dotyczące,
 • Przedstawianie wyników auditu:
  • zasady przedstawiania wyników auditów,
  • niezgodności, wnioski i przedstawianie wyników auditu,
  • raport z auditu,
 • Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności,
 • Auditorzy wewnętrzni w laboratorium:
  • auditorzy – kwalifikacje,
  • rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu,
 • Praktyczne przykłady i ćwiczenia z zakresu formułowania niezgodności - ćwiczenia
 • Rola auditora wewnętrznego w realizacji działań poauditowych.
 • Omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Nasz Ekspert

Pracownik Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium. Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty


Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.05.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 880,00 zł brutto: 1082,40 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: 21/05/L/ON2/PK
Zaczyna się:18/05/2021
Kończy się:19/05/2021
Lokalizacja:ONLINE