Status szkolenia

Szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Zarządzając lub pracując w laboratorium mikrobiologicznym powinieneś znać:
 • wymagania normy PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz ISO 16140-3,
 • algorytm postępowania w procesie weryfikacji ilościowych metod mikrobiologicznych,
 • zasady sporządzaniu plany eksperymentu weryfikacyjnego,
 • sposób obliczania poszczególnych cech charakterystycznych,
 • sposób oceny uzyskanych wyników.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownikach laboratoriów,
 • personelu laboratorium odpowiedzialnym i upoważniony do weryfikacji metod badawczych w obszarze mikrobiologicznych badań wody,
 • personelu laboratorium odpowiedzialnym i upoważniony do weryfikacji metod badawczych w obszarze mikrobiologicznych badań żywności.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz ISO 16140-3 uzyskasz wiedzę co do algorytmu postępowania związanego z procesem weryfikacji ilościowych metod mikrobiologicznych,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące obliczania poszczególnych cech charakteryzujących metody i ich oceny
Program szkolenia:
 • Omówienie podstawowych założeń procesu weryfikacji metod mikrobiologicznych.
 • Określenie zakresu weryfikacji na praktycznych przykładach tj. oznaczenie Escherichia coli w wodzie oraz oznaczenie Enterobaceriaceae w żywności. Omówienie pojęć weryfikacja produktu i weryfikacja wdrożenia, zasady wyboru matryc podlegających procesowi weryfikacji.– studium przypadku z wykorzystanie oznaczenia liczby Listeria 
 • Omówienie warunków eksperymentów laboratoryjnych – liczba obowiązkowych powtórzeń, rodzaje próbek, wymagana liczba kolonii na płytkach.
 • Praktyczna prezentacja sposobu obliczenia cech charakterystycznych metody – obliczenia z wykorzystaniem przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych.
 • Zasady oceny uzyskanych wyników, kryteria oceny – ocena wyników w odniesieniu do danych walidacyjnych oraz własnych kryteriów.
Nasz Ekspert

Specjalista w zakresie badań mikrobiologicznych żywności i wody oraz pobierania próbek wody Auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg. norm ISO/IEC 9001, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu audytowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 27.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: 21/05/L/ON1/MT
Zaczyna się:27/05/2021
Kończy się:27/05/2021
Lokalizacja:ONLINE