Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 21.06.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE  szkolenie on-line na żywo.

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Więcej informacji


Pracując w laboratorium powinieneś wiedzieć:
 • Jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do personelu.
 • Czym różni się personel wewnętrzny od personelu zewnętrznego.
 • Co powinna zawierać procedura dotycząca personelu.
 • Jakie zapisy należy utrzymywać w tym obszarze.
 • Jakie funkcje mają wpływ na wyniki działalności laboratoryjnej.
 • Jakie mogą być wymagania kompetencyjne dla poszczególnych funkcji.
 • Jakie odpowiedzialności i uprawnienia należy nadać personelowi laboratorium.
 • Do jakich czynności/zadań należy upoważnić personel w działalności laboratoryjnej.
 • Jak postępować z personelem nowozatrudnionym i jakie zapisy utrzymywać w tym obszarze.
 • Jak nadzorować personel i jakie zapisy powinny temu towarzyszyć.
 • Jak monitorować kompetencje personelu i dokumentować monitorowanie kompetencji personelu.
 • Jak rozmawiać z pracownikami o ich rozwoju.
 • Jak wykorzystać metody obserwacji do podnoszenia jakości pracy zespołu.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Doświadczonych menedżerach laboratoriów, którzy chcą lepiej motywować swój zespół do rozwoju,
 • Osobach, które mają niewielkie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników laboratorium i chcą rozwinąć umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji pracowników,
 • Osobach, które planują dalszy rozwój i aspirują do roli kierownika laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami, jakie wprowadza w podejściu do personelu, dzięki czemu wyeliminujesz wątpliwości w procedurach, co zmaksymalizuje efektywność Twojej pracy.
 • Dowiesz się jak nadzorować personel i jakie zapisy powinny temu towarzyszyć, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas - ponieważ poznasz konkretne przykłady i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
 • Będziesz mógł/mogła zadawać wykładowcy pytania w zakresie zarządzania rozwijaniem kompetencji w zespole.
 • Dowiesz się, dlaczego ważne jest, aby rozmawiać z pracownikami o ich rozwoju,
 • Poznasz zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej,
 • Przetrenujesz prowadzenie konstruktywnego spotkania rozwojowego z pracownikiem laboratorium,
 • Przygotujesz się do lepszego wykorzystania metody obserwacji do podnoszenia jakości pracy zespołu,
 • Będziesz umiał/umiała poradzić sobie z oporem przed zmianą podczas wprowadzania nowości w laboratorium,
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • PERSONEL – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i obowiązki Laboratorium wynikające z tych wymagań.
 • Co, zgodnie z wymaganiami powyższej normy, należy udokumentować i jakie prowadzić zapisy.
 • Prawidłowe udokumentowanie wymagań kompetencyjnych dla każdej funkcji mającej wpływ na wyniki działalności laboratoryjnej.
 • Określenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu.
 • Wybór personelu, szkolenie pracowników nowo przyjętych, nadawanie upoważnień.
 • Upoważnienie personelu do określonych czynności i zadań w działalności laboratoryjnej.
 • Nadzorowanie i monitorowanie personelu.
 • Plany szkoleń oraz ocena skuteczności działań dotyczących szkoleń.

Dzień drugi:

 • Rozwijanie umiejętności motywowania siebie i pracowników – jakich kompetencji „twardych” i „miękkich” potrzebujemy do realizacji zadań i osiągania większej satysfakcji z pracy w laboratorium.
 • Udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej jako warunek zaufania i dobrej współpracy w zespole.
 • Rozmowa z pracownikami na temat rozwoju – przygotowanie, przeprowadzanie, follow-up.
 • Przygotowanie metod, kierownika i zespołu do wprowadzenia obserwacji poziomu kompetencji.
 • Radzenie sobie z oporem przed zmianą w zespole – jak zachęcać pracowników do ciągłego doskonalenia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi. 
Nasz Ekspert
 • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.
 • Konsultant i trener biznesu w obszarze kierowania ludźmi, komunikacji, procesów zarządzania i wdrażania zmian w kulturze organizacyjnej  oraz standardów sprzedaży i obsługi klienta. Przez ponad 20 lat przeprowadziła ponad 10,000 godzin szkoleń dla firm polskich i globalnych. Certyfikowany menedżer projektów w metodykach PRINCE2 i IPMA, certyfikowany konsultant Extended Disc. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.
Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 25.06.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Kierownika
Numer szkolenia: 21/06/L/ON2/MIM1
Zaczyna się:24/06/2021
Kończy się:25/06/2021
Lokalizacja:ONLINE