Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Pracując w laboratorium powinieneś znać
 • Podstawy metod chromatograficznych, w szczególności chromatografii jonowej
 • Zasady akredytacji laboratoriów badawczych
 • Przepisy w zakresie analiz wód basenowych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, posiadających akredytację wg. ISO 17025 i wykorzystujących w swoich badaniach chromatografię jonową
 • Osobach, wykonujących badania wód z pływalni z zakresu m.in. azotanów oraz indeksu nadmaganianowego (utlenialności)
 • Osobach stosujących w swojej pracy normy ISO lub PN oraz pracujących w laboratoriach akredytowanych zajmującymi się m.in. badaniami jakości wód na pływalniach  
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i zastosowań chromatografii jonowej, które pozwolą Ci samodzielnie dokonać analizy jonów w wodach basenowych.
 • Poznasz sposoby prezentacji wyników badań analitycznych i ich interpretację
 • Dowiesz się jak prezentować wyniki uzyskane w akredytowanym laboratorium w kontekście obowiązujących wymagań
Program szkolenia:
 • Podstawy chromatografii jonowej
 • Metody przygotowania próbek wód basenowych do analizy      
 • Oznaczanie azotanów wodzie do spożycia według PN-EN ISO 10304-1:2009+AC 2012 (zgodnie z obowiązującym Rozp. Zdr. z dn. 7 grudnia 2017 r                                         
 • Oznaczanie azotanów oraz indeksu nadmanganianowego w wodach na pływalniach według PN-EN ISO 10304-1:2009+AC 2012 (zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dn. 2 grudnia 2015r.). 
 • Sposoby wyrażania wyniku akredytowanego, będącego różnicą pomiędzy wartością tego parametru w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni                                           
 • Rozwiązanie problemów związanych z interpretacją uzyskanych wyników                                                 
 • Problemy związane z oznaczaniem bromianów(V) rozpuszczonych w wodzie do spożycia według PN-EN 15061
 • Dyskusja                                                                                                                                                             
Nasz Ekspert

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych. Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje m.in. zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Autor lub współautor 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych. Od roku 2007 przedstawiciel PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996).  Od roku 2005 organizuje i przewodniczy Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 19.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 540,00 zł brutto: 664,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/11/L/O1/RMI
Zaczyna się:19/11/2021
Kończy się:19/11/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia dla pierwszej osoby
zł 590.00
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 540.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!