Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Dokonując emisyjnej spektrometrii optycznej powinieneś znać:
  • Praktyczne zastosowania techniki ICP-OES.
  • Technikę i metodykę, możliwości i optymalne wykorzystanie analityczne oraz niezbędne elementy sterowania jakością badań wykonywanych w laboratorium z wykorzystaniem ICP-OES.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
  • Osobach początkujących wdrążających technikę ICP-OES do badań laboratoryjnych osób pragnących poszerzenia wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności analitycznych w tej dziedzinie.
Biorąc udział w szkoleniu:
  • Dowiesz się o konieczności przeprowadzenia walidacji z uwzględnieniem specyfiki metody optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej, dzięki czemu podwyższysz poprawność oznaczeń wykonywanych metodą ICP-OES.
  • Zapoznasz się z niezbędnymi parametrami i ich poprawnym zastosowaniem w procesie walidacji metody, co umożliwi samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z metodą ICP-OES.
Program szkolenia:

1. Walidacja metody analitycznej w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
a) Co to jest walidacja metody analitycznej?
b) Kiedy przeprowadzamy walidacje metody analitycznej?
c) Cechy charakterystyczne walidowanej metody.
d) Wytypowanie cech charakterystycznych dla techniki ICP-OES (przykłady do obliczenia w Excelu):
- selektywność;
- granica wykrywalności;
- granica oznaczalności;
- akres liniowości;
- zakres roboczy;
- czułość;
- precyzja (powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność);
- poprawność.
e) Ocena niepewności pomiaru – szacowanie budżetu niepewności (przykłady do obliczenia w Excelu).
2. Elementy potwierdzenia ważności wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 wykorzystywane w technice ICP-OES.
a) Korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do kontroli jakości;
 - na co zwrócić uwagę przy zakupie CRM-ów (dostępność, zakres stężeń wartości odniesienia; wartość niepewności wartości odniesienia; spójność wartości odniesienia; „jakość” producenta CRM; cena)
b) Powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych lub innych metod;
c) Uczestnictwo w badaniach biegłości;
d) Uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych innych niż badania biegłości.
3. Rozwiązywanie najczęstszych problemów występujących w technice ICP-OES - wskazówki praktyczne
a) przygotowanie próbek do analizy (mineralizacja kwasowa, mikrofalowa, stapianie itp.)
b) interferencje, ich rodzaje i eliminacja – przykłady
c) metoda współstrącania na nośnikach
d) metoda dodatku wzorca
e) metoda wzorca wewnętrznego
f) generowanie lotnych par – zasady ogólne i praktyczne

Nasz Ekspert

Pracownicy Państwowego Instytutu Badawczego działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie spektrometrii ICP-OES i ICP-MS oraz preparatyki próbek różnego typu. Jako pracownicy badawczy na co dzień spotykają się z nowymi wyzwaniami w zakresie analizy składu pierwiastkowego. Specjalizują się m.in. w opracowywaniu nowych metod preparatyki próbek i procedur analitycznych, kalibracji spektrometrów, walidacji oraz przygotowywaniu i wytwarzaniu materiałów odniesienia. Jako pracownicy laboratorium akredytowanego, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, czynnie biorą udział w działaniach systemowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

  • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
  • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 25.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 540,00 zł brutto: 664,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/11/L/O1/IMN
Zaczyna się:25/11/2021
Kończy się:25/11/2021
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia dla pierwszej osoby
zł 590.00
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 540.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!