Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać:
 • zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki stosowane przy analizach obliczeniowych
 • metody referencyjne pomiarów hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 • szacowanie niepewności wyników badań hałasu w środowisku ogólnym - wybrane zagadnienia
 • zasady opracowywania wyników badań terenowych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów w obszarze badań hałasu w środowisku, w szczególności o personelu laboratoriów środowiskowych i osobach autoryzujących sprawozdania,
 • specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami,
 • laboratoriach posiadających wdrożony system jakości.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • dowiesz się jak uzyskać wiarygodny i porównywalny wynik badania hałasu, dzieki czemu unikniesz błędów podczas badań,
 • nauczysz się jak powinno wyglądać prawidłowe sprawozdanie z badań przekazywane Klientowi, co sprawi że współpraca z Klientem stanie się łatwa i przyjemna;
 • przedstawione zostaną praktyczne wskazówki w zakresie działalności laboratoriów w obszarze badań hałasu w środowisku pochodzące z instalacji lub urządzeń albo dróg.
Program szkolenia
 • Podstawowe definicje
 • Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji lub urządzeń
 • Dobra  praktyka laboratoryjna - elementy pomiaru
 • Potwierdzenie metodyki referencyjnej
 • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
 • Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, wprowadzonego do środowiska w związku z eksploatacją dróg
 • Budżet niepewności
 • Spójność pomiarowa
 • Wymagania akredytacyjne PCA
 • Sprawozdanie z badań
 • Problemy
Nasz Ekspert

Pracownik GIOŚ CLB,  specjalista, czynnie wykonujący badania,  w zakresie badań hałasu w środowisku ogólnym oraz w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 29.09.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 440,00 zł brutto: 541,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/09/L/O1/GU
Zaczyna się:29/09/2021
Kończy się:29/09/2021
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!