Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości doskonalenia procesu badawczego w  działalności Laboratorium w zmienionych  i  poszerzonych wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.  Szkolenie łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami rozwiązań, ukierunkowane na rozwiązanie potencjalnych problemów przy doskonaleniu wymagań normy oraz wdrażaniu zmienionych dokumentów odniesienia. W szkoleniu zostaną wykorzystane doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania nowej normy i auditowania obszaru badawczego w laboratoriach.


To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
  • pracownikach laboratorium (kierownikach, specjalistach ds. technicznych, laborantach, pracownikach technicznych, personelu odpowiedzialnego za proces badawczy w laboratorium),
  • auditorach wewnętrznych obszaru związanego z procesem badawczym, wszystkich zainteresowanych tematyką.
Biorąc udział w szkoleniu:
  • Pogłębisz wiedzę i znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczącą przeglądu zapytań ofert i umów, metod badawczych, pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań, zapisów technicznych, oceny niepewności pomiaru, potwierdzenia ważności wyników, raportowania wyników, skarg, prac niezgodnych z wymaganiami, nadzorowania danych
    i zarządzania informacją.
  • Dowiesz się jak praktycznie realizować wymagania nowej normy, jak je doskonalić  i  na co zwrócić uwagę w realizacji procesu badawczego, aby uniknąć błędów.
  • Uzyskasz informacje o praktycznym podejściu do stwierdzenia zgodności, zasady podejmowania decyzji i podejmowanie decyzji o zgodności/niezgodności wyników zgodnie z wymaganiami. ISO/IEC Guide 98-4 i nowego wydania ILAG G8:2019.
Program szkolenia
  • Wymagania normy dotyczącą przeglądu zapytań ofert i umów, metod badawczych, pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań, zapisów technicznych, oceny niepewności pomiaru, potwierdzenia ważności wyników, raportowania wyników, skarg, prac niezgodnych z wymaganiami, nadzorowania danych i zarządzania informacją.
  • Praktyczna realizacja wymagań dotycząca procesu badawczego.
  • Doskonalenie wdrażanych wymagań dotyczących procesu  badawczego z wykorzystaniem wyników auditów wewnętrznych,  ocen zewnętrznych, przeglądów zarządzania.
Nasz Ekspert
Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników. Pełen profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb uczestników powodują, że szkolenia stają sie cennym źródłem wiedzy.
Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 13.08.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ONLINE/MZ/08/20
Zaczyna się:13/08/2020
Kończy się:13/08/2020
Lokalizacja:Webinar

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!