Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś:
 • znać aktualne wymagania w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnienia spójności pomiarowej;
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami wzorcowań oraz systemu sprawdzeń;

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnieniem spójności pomiarowej zgodnie z nowym wydaniem normy 17025;
 • auditorach wewnętrznych oraz ekspertach technicznych odpowiedzialnych za monitorowanie i zarządzanie wynikami wzorcowań oraz sprawdzeń;
Biorąc udział w szkoleniu:
 • odświeżysz informację z zakresu nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnienia spójności wyniku pomiaru;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie ustalania odstępów między wzorcowaniami;
 • poznasz efektywne narzędzia niezbędne w poprawnej interpretacji wyników wzorcowań/sprawdzeń oraz w ich skutecznym wykorzystaniu w praktyce laboratoryjnej;
Program szkolenia
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz spójności pomiarowej;
 • Przypomnienie podstawowych definicji metrologicznych;
 • Wymagania dokumentów normatywnych oraz prawnych w zakresie wzorcowania, sprawdzania oraz legalizacji przyrządów pomiarowych;
 • Analiza zawartości świadectw wzorcowania;
 • Czym się kierować przy ustalaniu kryteriów podziału wyposażenia na grupy podlegające wzorcowaniu i nie podlegające wzorcowaniu;
 • Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi. Zalecenia dokumentu ILAC-G24/OIML D 10:2007;
 • Metody weryfikacji ustalonych odstępów czasu między wzorcowaniami z użyciem narzędzi statystycznych;
 • Wykorzystanie analizy trendów do weryfikacji ustalonych odstępów czasu między wzorcowaniami;
 • Szacowanie niepewności pomiaru z wykorzystaniem wyników wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych/pośrednich;
 • Opracowanie odpowiednich kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich wyposażenia pomiarowego;
 • Powiązanie i wzajemny wpływ procesu sprawdzeń na proces wzorcowania;
 • Wszystko o wzorcowaniu wewnętrznym – wymagania, procedura, wyrażanie niepewności pomiaru oraz kompetencje personelu;
 • Audit wewnętrzny w zakresie interpretacji i wykorzystania świadectw wzorcowania i zapewnienia spójności pomiarowej;
 • Panel dyskusyjny na podstawie pytań i zagadnień uczestników;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 10.08.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ONLINE/IM/3/08/20
Zaczyna się:10/08/2020
Kończy się:10/08/2020
Lokalizacja:Webinar

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!