Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • podstawowe definicje metrologiczne,
 • jaka jest rola wzorcowania i materiałów odniesienia w zapewnieniu spójności metrologicznej oznaczeń analitycznych,
 • podstawy szacowania niepewności wzorcowania i wyników oznaczeń analitycznych,
 • w jaki sposób wykonywać  pomiary pH i przewodności elektrycznej właściwej (konduktometryczne) zapewniając spójność pomiarową,
 • w jaki sposób wykonywać pomiary masy i objętości oraz oznaczenia analityczne wykorzystujące pomiary tych wielkości zapewniając spójność pomiarową.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach  laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • pracownikach wykonujących analizy chemiczne, m.in. pH, konduktometryczne, miareczkowe, grawimetryczne,
 • osobach pragnących usystematyzować swą wiedzę i poszerzyć kompetencje,
 • osobach odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zarządzania jakością w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe terminy i definicje metrologiczne,
 • zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki  pomiarów pH, konduktometrycznych,  grawimetrycznych i miareczkowań wolumetrycznych.
 • poznasz metodykę wzorcowania  i pomiarów oraz szacowania niepewności w ww. analizach chemicznych
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • terminy i definicje metrologiczne,
 • spójność metrologiczna w analizach chemicznych, rola materiałów odniesienia,
 • podstawy szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • podstawy teorii pomiarów pH (m.in. definicja pH, wzorcowanie i wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • praktyczne aspekty pomiarów pH (m.in. efekty temperaturowe, środowiska, wybór elektrody),
 • podstawy teorii pomiarów konduktometrycznych (definicja, wzorcowanie, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności).

Dzień drugi:

 • podstawy teorii pomiarów konduktometrycznych (definicja, wzorcowanie, wybór materiałów odniesienia, szacowanie niepewności, zapewnienie spójności) cd.,
 • praktyczne aspekty pomiarów konduktometrycznych (m.in. efekty temperaturowe, polaryzacja elektrod, wybór czujnika konduktometrycznego),
 • podstawy teorii pomiarów masy i objętości (m.in. zasada pomiarów, wzorcowanie (m.in. kolb miarowych biuret, pipet)), szacowanie niepewności, zapewnienie spójności),
 • dobra praktyka ważenia i pomiarów objętości,
 • metody analiz chemicznych wykorzystujące pomiary masy i objętości (m.in. grawimetryczna, miareczkowania wolumetrycznego).
 • przykłady oznaczeń grawimetrycznych, szacowanie niepewności.
 • sporządzanie roztworów wzorcowych i próbek do analiz, szacowanie niepewności.
Nasz Ekspert

Dr chemii, wieloletni kierownik laboratorium wzorcującego, ekspert w dziedzinie metrologii chemicznej (m.in. metod elektrochemicznych i  klasycznych metod analiz chemicznych), doświadczony auditor techniczny systemu zarządzania jakością.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 18.06.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć 19.06.2020 do godz. 14:30
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: ONLINE/WKO/06/20
Zaczyna się:18/06/2020
Kończy się:19/06/2020
Lokalizacja:Webinar

Zapisz się do newslettera