Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując jako osoba odpowiedzialna za kwestie środowiskowe i monitorowanie emisji GHG, zapewnienie zgodności prawnej w tym zakresie, powinieneś znać:
 • kluczowe regulacje prawne, krajowe i europejskie
 • porozumienia i zobowiązania zawierane na forum ONZ, w tym perspektywy i planowane nowe rozwiązania
 • szczegółowe zasady monitowania opisane w regulacjach
 • zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność:
 • kierownikach i specjalistach odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i związane z monitorowaniem GHG,
 • audytorach wewnętrznych systemów zarządzania (ISO 90001, 14001, EMAS, GHG),
 • ekspertach przygotowujących wnioski, o zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych i wnioski o zatwierdzenie planów monitorowania emisji,
 • odpowiedzialnych w organizacji, za nadzór nad procesem niezależnej weryfikacji emisji, w tym zawierających umowy z weryfikatorami.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz szczegółowe zasady monitorowania wynikające z regulacji prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko typowych błędów występujących podczas monitorowania emisji,
 • uzyskasz wiedzę w zakresie ryzyka błędów na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie i zatwierdzania, zmiany planu monitorowania i planu próbkowania, dzięki czemu udoskonalisz organizację w zakresie zarządzania emisjami GHG,
 • poznasz szczegółowo zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania, co ułatwi Ci proces wyboru weryfikatora i ograniczenie ryzyka związanego z procesem niezależnej weryfikacji emisji.
Program szkolenia
 • ustawy z 12 czerwca 2015, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (ze zm.)
 • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2018/2066 z 19 grudnia 2018 i Nr 601/2012 z 21 czerwca 2012
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2018/2067 z 28 grudnia 2018 i Nr 600/2012 z 21 czerwca 2012
 • Projektu rozporządzenia KE ws.przydziałów bezpłatnych uprawnień na okres od 2021, na podstawie art.10a EUEST
  a także:
 • innych rozporządzeń KE ws. GHG
 • wytycznych i przewodników KE
 • PN-EN ISO 14065:2013
 • PN-EN ISO 14064-2
 • Programu akredytacji weryfikatorów (PCA)

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Geneza i wprowadzenie do systemu handlu emisjami – porozumienia na forum ONZ – historia i nowe kierunki działań
 • Europejski system handlu emisjami, zasady, interesariusze i uczestnicy (przegląd – historia i przyszłość: 2005-2030)
 • Bezpłatne przydziały uprawnień, możliwości i wymagania
 • Krajowy Plan Inwestycyjny dla producentów energii elektrycznej
 • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (wydawanie i zmiana zezwoleń i planów monitorowania, uzupełnienia regulacji unijnych, sankcje, krajowe organy administracyjne w procesie monitorowania – role i zadania)
 • Zasady monitorowania według rozporządzenia KE601/2012 (wymagane procedury, metodyki monitorowania, granice instalacji, strumienie,  nieracjonalne koszty, poziomy dokładności, ocena niepewności, brakujące dane, analiza ryzyka, wymagania w zakresie planów poboru prób i laboratoriów, wewnętrzne systemy zarządzania, wytyczne i przewodniki KE, wyjaśnienia KE)
 • Weryfikacja raportów rocznych, nowe rozporządzenie KE 2018/2067. Wygaszanie rozporządzenia KE600/2012. Wymagania normy ISO-14065 (zasady i kryteria weryfikacji, proces weryfikacji, wymagania wobec weryfikatora, zadania weryfikatora, ocena i nadzór nad weryfikatorem, obowiązki weryfikowanego, rola KOBiZE, PCA, innych jednostek akredytujących)
 • Przydziały bezpłatnych uprawnień na okres od roku 2021: projekt rozporządzenia KE w sprawie ustanowienia przejsciowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłtnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Weryfikacja NIMs oraz Planu metodyki monitorowania.
 • Typowe błędy i niezgodności wskazywane przez weryfikatorów wobec monitorujących oraz typowe błędy i niezgodności podnoszone wobec weryfikatorów (przez KOBiZE, PCA) – i ich konsekwencje dla weryfikowanego.
 • Audit wewnętrzny, doskonalenie systemu zarządzania emisjami - techniki auditu wewnętrznego.
 • Dyskusja wątpliwości i pytań uczestników szkolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie OŚ oraz handlu emisjami, długoletni pracownik sektora energetycznego.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 24.06.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć 25.06.2020 do godz. 14:30
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Powietrze
Numer szkolenia: ONLINE/SK/06/20
Zaczyna się:24/06/2020
Kończy się:25/06/2020
Lokalizacja:Webinar

Zapisz się do newslettera