Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz kierunki zmian oraz regulacje prawne wynikające z nowej ustawy Prawo wodne, dzięki czemu zminimalizujesz stres związany z wejściem nowych regulacji i nowych organów,
 • nabędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji ustawy Prawa wodnego, co usprawni proces adaptacji Twojej i Twojego zakładu pracy do nadchodzących zmian.
Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:
 • aktualne regulacje prawne i organizacyjne wynikające z ustawy Nowe prawo wodne,
 • obowiązki w zakresie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych: zgłoszeń, pozwoleń, ocen wodnoprawnych, decyzji uzgadniających opracowania planistyczne,
 • obowiązki związane z opłatami środowiskowymi z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków.
Program szkolenia
 • Omówienie regulacji zawartych w ustawie nowelizacji - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
 • Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz omówienie struktury zarządzania wodami.  
 • Ustawa prawo wodne a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód w kontekście derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych.
 • Charakterystyka operatu wodnoprawnego.
 • Najistotniejsze zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg nowych uregulowań prawnych.
 • Inwestycje/działania wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego.
 • Pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie/pozwolenie budowlane.
 • Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Operat wodnoprawny – studium przypadku Kontrola gospodarowania wodami.
 • Naliczanie opłat za usługi wodne.
 • Case study  orzecznictwa sądowego.
 • Dyskusja i pytania techniczne.
Nasz Ekspert

Wieloletni ekspert w dziedzinie inżynierii, ochrony oraz ekonomii środowiska, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, operatów wodnoprawnych, doradztw technologicznych oraz środowiskowych dla instalacji potencjalnie oddziaływających na środowisko oraz odnawialnych źródeł energii. Mediator sądowy w zakresie spraw środowiskowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 04.06.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć do godz. 14:30
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Gospodarka wodno-ściekowa
Numer szkolenia: ONLINE/ŁS/06/20
Zaczyna się:04/06/2020
Kończy się:04/06/2020
Lokalizacja:Webinar

Zapisz się do newslettera