Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenie stacjonarne

Więcej informacji dotyczących form szkoleń znajdziesz tutaj.

 Dlaczego warto?
 Szkolenie skierowane jest do: 
 • Kierowników lub pracowników działu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • Pełnomocników ds. jakości,
 • Radców prawnych
 • Pracowników administracji publicznej i samorządowej.
Na szkoleniu:
 • Poznasz najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji. 
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska oraz najważniejszych obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska wynikających z aktualnych przepisów prawnych.
 Program szkolenia
Wtorek, 04.06.2024 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników.

Środa, 05.06.2024 r., 09:00- 16:00

Omówienie wybranych zagadnień Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.)

 1. Krótka historia Prawa Wodnego w Polsce.

 2. Organy Wód Polskich właściwe w sprawach zgód wodnoprawnych.

 3. Korzystanie z wód i usługi wodne.

 4. Zgody Wodnoprawne.

 5. Omówienie poszczególnych form zgód wodnoprawnych

 • zgłoszenia wodnoprawne,
 • pozwolenia wodnoprawne,
 • oceny wodnoprawne,
 • decyzje zwalniające.

 6. Decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych.

 7. Omówienie przypadków, w których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego m. in. pobór wód, wprowadzanie ścieków do ziemi.

 8. Wyłączenia z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

 9. Dokumenty wymagane do zgłoszenia wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego.

10. Najnowsze zmiany w Prawie Wodnym, wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry.

Proces inwestycyjny a wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

 1. Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko:

 • podstawowe definicje,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • raport oddziaływania na środowisko.

 2. Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko:

 • strony/uczestnicy postępowania,
 • obszar oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

 3. Rozporządzenie  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco/potencjalnie oddziaływać na środowisko:

 • klasyfikacja przedsięwzięć,
 • rozbudowa powoduje zmianę klasyfikacji przedsięwzięcia.

 4. Decyzja środowiskowa:

 • kiedy stanowi obowiązkowy załącznik w postępowaniu administracyjnym,
 • czy zawsze jest wymagana.

 5. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej:

 • Załączniki,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • określenie obszaru oddziaływania.

Czwartek, 06.06.2024, 09:00 – 16:00

Gospodarka odpadami - Nowe obowiązki posiadacza odpadów, w tym realizowane od 1.01.2023

 1. Interpretacje niektórych definicji zawartych w ustawie o odpadach (zmiany prawne)

 2. Skutki niespełniania wymagań w zakresie magazynowania odpadów:

 3. Uzyskiwanie nowych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami:

 4. Dla jakich odpadów nie jest wymagane opracowanie operatu p.poż.5

 5. Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.

 6. W jakim przypadku przetwarzanie odpadów doprowadzi do utraty statusu odpadów

 7. Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie:

 • decyzje reglamentujące ilości wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów i warunki prowadzenia takiej działalności,
 • wpisy do BDO,
 • monitoring wizyjny odpadów

 8. Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady

 • przekazanie odpadów przez pośrednika - kto i kiedy przejmuje odpowiedzialność,
 • czy jest konieczność sprawdzania dostawcy odpadów,
 • przekazanie odpadów osobie fizycznej i podmiotowi innemu niż przedsiębiorca,
 • sprzedawca odpadów zasady wystawiania KPO i faktur,
 • prowadzenie działalności usługowej dla posiadacza odpadów (np. rozdrabnianie odpadów na zlecenie

 9. Sankcje finansowe i administracyjne stwierdzonych uchybień w gospodarce odpadami.

 Piątek, 07.06.2024 r., 09:00 - 13:00

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych. 

 

 

 

 1. Wymagania ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych;

 2. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów;

 3. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:

 • Wymagania emisyjne,
 • Wymagania pomiarowe,
 • Niepewności pomiarowe.

 4. Ocena stabilności poziomów emisji w związku z możliwością ograniczenia częstotliwości pomiarów wielkości emisji wskazanej w Konkluzjach BAT;

 5. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych
    w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ

 • Podstawy prawne udzielenia odstępstwa
 • Rodzaje odstępstw
 • Kryteria udzielenia odstępstwa

  6. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników

 • Podstawowe niepewności przyjętej metodyki
 • Nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych
 • Co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa

  7. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa;

  8. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem;

  9. Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED);

Nasz Ekspert

1.Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

2.Ekspert w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

3.Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Cena za szkolenie 

Cena dla pierwszej osoby z firmy 2 990,00 zł + 23%VAT 

Cena dla drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie 2 890,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: 21 godzin dydaktycznych, wykłady, dyskusje w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, 3 noclegi w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 450,00 zł netto + 23%VAT 

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne 

 Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

 Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia Rewa
Rozpoczęcie zajęć 05.06.2024 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 07.06.2024 do godz. 13:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 3
Cena dla drugiej i kolejnej osoby netto: 2890,00 zł brutto: 3554,70 zł
Cena dla pierwszej osoby netto: 2990,00 zł brutto: 3677,70 zł

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Ochrona Środowiska
Numer szkolenia: 24/06/O/R3/POŚ
Zaczyna się:05/06/2024
Kończy się:07/06/2024
Lokalizacja:Rewa

Rezerwacja

Cena dla pierwszej osoby
zł 2,990.00
Cena dla drugiej i kolejnej osoby
zł 2,890.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!