Akademia ochrony środowiska 2022

Szkolenie Stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli jesteś: 
 • kierownikiem lub pracownikiem działu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnikiem ds. jakości,
 • radcą prawnym
 • pracownikiem administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji. 
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska oraz najważniejszych obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska wynikających z aktualnych przepisów prawnych.
 Program szkolenia
Poniedziałek, 27.11.2023 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników.

Wtorek, 28.11.2023 r., 09:00- 16:00

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych. 

 1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
  - pozwolenia zintegrowane-
  - pozwolenia na emisję do powietrza
  - zgłoszenia instalacji
  - źródła szczytowe
 2. Wymagania emisyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 3. Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP)
 4. Konkluzje BAT dla spalania odpadów
 5. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 6. Niepewności pomiarowe

Środa, 29.11.2023, 09:00 – 16:00

Gospodarka odpadami - Nowe obowiązki posiadacza odpadów, w tym realizowane od 1.01.2023

 1. Interpretacje niektórych definicji zawartych w ustawie o odpadach (zmiany prawne)
 2. Skutki niespełniania wymagań w zakresie magazynowania odpadów:
 3. Uzyskiwanie nowych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami:
 4. Dla jakich odpadów nie jest wymagane opracowanie operatu p.poż.5
 5. Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.
 6. W jakim przypadku przetwarzanie odpadów doprowadzi do utraty statusu odpadów
 7. Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie:
  • decyzje reglamentujące ilości wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów i warunki prowadzenia takiej działalności,
  • wpisy do BDO,
  • monitoring wizyjny odpadów
 8. Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady
  • przekazanie odpadów przez pośrednika - kto i kiedy przejmuje odpowiedzialność,
  • czy jest konieczność sprawdzania dostawcy odpadów,
  • przekazanie odpadów osobie fizycznej i podmiotowi innemu niż przedsiębiorca,
  • sprzedawca odpadów zasady wystawiania KPO i faktur,
  • prowadzenie działalności usługowej dla posiadacza odpadów (np. rozdrabnianie odpadów na zlecenie
 9. Sankcje finansowe i administracyjne stwierdzonych uchybień w gospodarce odpadami.

Proces inwestycyjny a wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

1.Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko:

 • podstawowe definicje,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • raport oddziaływania na środowisko.

2.Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko:

 • strony/uczestnicy postępowania,
 • obszar oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

3.Rozporządzenie  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco/potencjalnie oddziaływać na środowisko:

 • klasyfikacja przedsięwzięć,
 • rozbudowa powoduje zmianę klasyfikacji przedsięwzięcia.

4.Decyzja środowiskowa:

 • kiedy stanowi obowiązkowy załącznik w postępowaniu administracyjnym,
 • czy zawsze jest wymagana.

5.Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej:

 • Załączniki,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • określenie obszaru oddziaływania.

Czwartek, 30.11.2023 r., 09:00 - 16:00

Omówienie wybranych zagadnień Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.)

1.      Krótka historia Prawa Wodnego w Polsce.

2.      Organy Wód Polskich właściwe w sprawach zgód wodnoprawnych.

3.      Korzystanie z wód i usługi wodne.

4.      Zgody Wodnoprawne.

5.      Omówienie poszczególnych form zgód wodnoprawnych

 • zgłoszenia wodnoprawne,
 • pozwolenia wodnoprawne,
 • oceny wodnoprawne,
 • decyzje zwalniające.

6.      Decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych.

7.      Omówienie przypadków, w których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego m. in. pobór wód, wprowadzanie ścieków do ziemi.

8.      Wyłączenia z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

9.      Dokumenty wymagane do zgłoszenia wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego.

10.   Najnowsze zmiany w Prawie Wodnym, wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry.

 

Piątek, 01.12.2023 r., 09:00 - 13:00

Obowiązki dla służb OŚ w firmach wynikające z raportowania ESG

 1. Raportowanie ESG - część dotycząca środowiska, podstawy wymagań, przygotowanie danych do raportu
 2. Ślad Środowiskowy w perspektywie Analizy Cyklu Życia (LCA)
 3. Ślad węglowy organizacji oraz produktu - dwie perspektywy, dwa odrębne procesy, całkowicie inne normy.
 4. Możliwa rola specjalistów ds. Ochrony Środowiska, kto jeszcze powinien uczestniczyć w tym raportowaniu,
 5. Weryfikacja 
 6. Czy ESG to jedyny obszar w którym ujawnia się dane na temat wpływu na środowisko w takim ujęciu?
Nasz Ekspert

1.Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. 

2.Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

3.Główny Specjalista w Wydziale Utrzymania w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Ekspert z  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym związanym z gospodarką wodną i procedurami wynikającymi z ustawy Prawo Wodne. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej o specjalności Technologia Wody, Ścieków i Odpadów. 

4. Dyrektor ds. ocen i ekspertyz w Zakładzie Ochrony Środowiska „DECYBEL” S.C., Kierownik Laboratorium Pomiarów Akustycznych, specjalista w zakresie analityki akustycznej(m.in. w inwentaryzacji źródeł hałasu oraz opracowaniach zawierających obliczenia propagacji hałasu wraz z wykreśleniem map akustycznych). Specjalista w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego z trzydziestoletnim doświadczeniem.

Cena za szkolenie 

Cena dla pierwszej osoby z firmy 2 990,00 zł + 23%VAT 

Cena dla drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie 2 890,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: 28 godzin dydaktycznych, wykłady, dyskusje w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, 4 noclegi w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 560,00 zł netto + 23%VAT 

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne 

 Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

 Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 27.11.2023 od godz. 15:00
Zakończenie zajęć 01.12.2023 do godz. 13:00
Czas trwania 24 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 4
Cena dla drugiej i kolejnej osoby netto: 2890,00 zł brutto: 3554,70 zł
Cena dla pierwszej osoby netto: 2990,00 zł brutto: 3677,70 zł

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 23/11/O/Z4/POŚ
Zaczyna się:27/11/2023
Kończy się:01/12/2023
Lokalizacja:Zakopane

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!