SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Wykonując badania techniką FAAS i GFAAS, HGAAS, CVAAS powinieneś znać:
 • Podstawy techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 • Źródła błędów występujące w wymienionych technikach i sposoby ich eliminacji
 • Metody zapewnienia kontroli jakości otrzymanych wyników
 • Podstawowe elementy walidacji lub potwierdzenia w/w metod
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • analitykach wprowadzających techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej do rutynowych analiz w swoim laboratorium,
 • osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat wymienionych technik
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz podstawy teoretyczne oraz źródła najczęściej występujących błędów i sposoby ich eliminacji podczas stosowania różnych technik absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 • Dowiesz się jakie są praktyczne zastosowania w/w technik
 • Poznasz sposoby zapewnienia jakości wyników otrzymanych w/w metodami
 • Poznasz elementy walidacji lub potwierdzenia w/w technik
 • Zapewnimy dyskusję i wymianę doświadczeń oraz umożliwimy skonsultowanie problemów badawczych z wysokiej klasy ekspertami w/w metod
Program szkolenia
 • Walidacja metod absorpcyjnej spektrometrii atomowej z uwzględnieniem szacowania niepewności
 • Podstawy teoretyczne i możliwości analityczne płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
  • podstawowe pojęcia w technice FAAS, układ pomiarowy, kalibracja spektrometru, rodzaje płomienia stosowane w technice FAAS, oznaczane pierwiastki, granice oznaczalności, rodzaje mierzonych próbek i ich przygotowanie, porównanie z innymi metodami analitycznymi (GFAAS, ICP-OES i ICP-MS).
 • Interferencje występujące podczas pracy metodą FAAS
  • rodzaje interferencji i przyczyny ich występowania, sposoby eliminacji interferencji, problemy pojawiające się podczas eliminacji interferencji; Źródła błędów w technice FAAS 
 • Podstawy i metodyka techniki bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)
  • podstawowe definicje w technice GFAAS, omówienie układu pomiarowego (źródło światła, atomizer, układ optyczny, rejestrator), optymalizacja parametrów pomiarowych, ustalenie zakresu i liniowości krzywych kalibracyjnych, przygotowanie i przechowywanie roztworów kalibracyjnych, wyznaczenie granic wykrywalności i oznaczalności w omawianej technice.
 • Interferencje występujące w technice GFAAS
  • interferencje spektralne, interferencje niespektralne, przedstawienie sposobów eliminacji występujących interferencji;
 • Zastosowanie modyfikatorów matrycy przy atomizacji w piecu grafitowym
  • rodzaje modyfikatorów, zasada działania modyfikatorów, sposoby wprowadzania modyfikatorów.
 • Podstawy i metodyka techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)
  • podstawowe definicje w technikach HGAAS i CVAAS, omówienie układu pomiarowego (źródło światła, atomizer, układ optyczny, rejestrator), optymalizacja parametrów pomiarowych, ustalenie zakresu i liniowości krzywych kalibracyjnych, przygotowanie
   i przechowywanie roztworów kalibracyjnych, przygotowanie próbek do badań, wyznaczenie granic wykrywalności i oznaczalności w omawianych technikach.
  • Interferencje występujące w technikach: HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji
  • Zapewnienie jakości wyników w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Nasz Ekspert

Kierownik laboratorium z wieloletnim doświadczeniem w pracy w laboratorium oraz prowadzeniu szkoleń.  Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego.  Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar.

Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10, metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS), spójności pomiarowej, nadzoru nad wyposażeniem, walidacji metod analitycznych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 25.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 26.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: ONLINE/ESI/11/20
Zaczyna się:25/11/2020
Kończy się:26/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera