SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie.

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiarów.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,w zakresie weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu weryfikacji metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie oceny niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach 
Program szkolenia:
 • Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych;
 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych;
 • Weryfikacja metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria;
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej;
 • Weryfikacja metody i ocena niepewności jako proces:
  • określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu;
  • opis struktury procesu;
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej;
 • Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i oceny niepewności wyników pomiarów;
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych;
  • Liniowość – krzywa kalibracyjna
  • Zakres roboczy
  • Selektywność/specyficzność
  • Granica wykrywalności
  • Granica oznaczalności
  • Limit decyzyjny
  • Zdolność wykrywania
  • Poprawność/odzysk
  • Precyzja metody
  • Odporność metody
  • Efekt matrycy
 • Różne podejścia do oceny niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania;
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego;
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności;
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru;
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;
 • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością;
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności;
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru;
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności;
 • Ocena skuteczności procesu weryfikacji metody badawczej i oceny niepewności pomiaru;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: ONLINE/IM/1/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:19/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera