SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

Szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium badań środowiska pracy powinieneś znać:
 • Aktualne normy, metody pomiaru i wymagania prawne dla oceny ekspozycji zawodowej na hałas, środowisk cieplnych umiarkowanych, gorących i zimnych, drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka,
 • Aktualne wymagania i normy dotyczące pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów i czynników chemicznych
 • Przepisy prawne niezbędne w ocenie oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
 • Przepisy prawne niezbędne w ocenie ciężkości pracy za pomocą wydatku energetycznego,
 • Wymagania dla wyposażenia pomiarowego, potwierdzenia sprawności, spójności pomiarowej
 • Metody szacowania niepewności i zasady podawania i zapisu wyniku z niepewnością.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach, aktach prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem: mikroklimatu, drgań, czynników chemicznych, aerozoli) dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.
 • Poznasz sposoby potwierdzenia przedmiotowych metod badawczych, co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium.
 • Poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem niepewności pobierania próbek powietrza – ostatnie zmiany i niepewności aparatury do pomiaru drgań – ostatnie zmiany), dzięki czemu usprawnisz swoje działania, oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów.
 • Poznasz zmiany w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych i wynikające z nich obowiązki, co ułatwi Ci i usprawni ich wdrażanie w swoim Laboratorium, czeki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian.
 • Poznasz aspekty funkcjonowania głowic do pobierania frakcji wdychanej i respirabilnej aerozoli, dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę.
Program szkolenia

Pomiar oświetlenie

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
 • Terminologia,
 • Metodologia wykonania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, wymagania normatywne,
 • Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów oświetlenia elektrycznego,
 • Wykonanie badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Obliczanie wyniku natężenia oświetlenia i równomierności, porównanie z wartością odniesienia i szacowanie niepewności pomiaru ,
 • Przedstawianie wyników pomiarów natężenia oświetlenia i równomierności oraz niepewności pomiarów.

Pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
 • Terminologia – omówienie wskaźników właściwych dla poszczególnych środowisk termicznych
 • Metodologia wykonania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego, wymagania normatywne oraz prawne
 • Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów
 • Ogólne warunki wykonywania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego – wyznaczenie wskaźników charakteryzujących poszczególne środowiska termiczne
 • Wykonanie pomiarów wskaźników właściwych dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego
 • Obliczanie wyniku i szacowanie niepewności pomiaru dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego.
 • Porównanie wskaźników mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego z wartościami odniesienia
 • Przedstawianie wyników pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego oraz niepewności pomiarów

Pobieranie próbek i oznaczanie stężenia poszczególnych frakcji pyłu

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza
 • Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyłowe,
 • Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji czynników pyłowych
 • Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia czynników pyłowych – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna
 • Aktualne wymagania przepisów prawa z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. - wymagania normatywne dotyczące frakcji pyłowych i czynników chemicznych w środowisku pracy
 • Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności
 • Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia czynników pyłowych – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia

Pomiary drgań ogólnych i miejscowych

 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
 • Metodologia - chronologia wykonywanych czynności
 • Przygotowanie do pomiarów i ustalenie profilu ekspozycji
 • Wybór strategii pomiarowej
 • Przeprowadzenie pomiarów drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka oraz drgań przenoszonych przez kończyny górne:
 • Podział dnia nominalnego wg zadań
 • Szacowanie czasu ekspozycji
 • Czas trwania i liczba pomiarów drgań
 • Lokalizacja i mocowanie przetworników przyspieszenia
 • Wielkości wyznaczane
 • Obliczanie ekspozycji na drgania dla czynności trwających 30 minut i krócej
 • Obliczanie ekspozycji na drgania dla czynności trwających dłużej niż 30 minut
 • Źródła błędów podczas pomiaru drgań
 • Sprawdzanie przetwornika i analizatora drgań
 • Szacowanie niepewności pomiarów
Nasz Ekspert

Ekspert z zakresu pomiarów i oceny czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, wieloletni pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy, autor książek, publikacji, artykułów poświęconych przedmiotowym zagadnieniom, auditor wewnętrzny.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenia on-line 

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/AU/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:19/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera