SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji  

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać: 
 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem,
 • Zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki,
 • Ogólne zasady badań akustycznych, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z normami badania mocy,
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia,
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami
 • Laboratoriach przygotowujących się do akredytacji metody badawczej mocy akustycznej źródeł hałasu
 • Laboratoriach posiadających wdrożony system jakości.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzupełnisz swoją wiedzę o nową metodę pomiarową,
 • Poznasz techniczne aspekty wykonywania pomiarów i wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła.
 Program szkolenia
 • Omówienie metodyki badawczej wyznaczania poziomu mocy akustycznej metodą techniczną wg PN-EN ISO 3744:2011 oraz metodą orientacyjną wg PN-EN ISO 3746:2011,
 • Obszary zastosowań wyników badań poziomu mocy akustycznej,
 • Kryteria wyboru w warunkach przemysłowych metody badań w odniesieniu do badań mocy akustycznej źródła,
 • Sposób wykonywania pomiarów dla różnych warunków montażu badanej maszyny,
 • Zapisy techniczne: dokumentowanie wyników pomiarów, szacowanie niepewności, sprawozdanie z badań,
 • Omówienie realizacji badań mocy akustycznej z przygotowaniem sprawozdania,
 • Dyskusja - omawianie sposobu postępowania w trakcie wykonywania pomiarów wraz z omówieniem wyników badań.
Nasz Ekspert

1. Wieloletni Kierownik Techniczny Zakładu Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie metod analizy i badania hałasu w środowisku posiadający doświadczenie w pracy w Ministerstwie Środowiska i GDOŚ oraz WIOŚ. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne 

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.11.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: ONLINE/ZS/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:19/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera