SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

SZKOLENIE  on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium  powinieneś znać/wiedzieć:
 • Aktualne zmiany w obowiązujących przepisach,
 • Wymaganą dokumentację,
 • Jak zaktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny,
 • Jakie prowadzić rejestry i zgłoszenia,
 • Jak oznaczyć sporządzone roztwory,
 • Jak postąpić z odpadem i ściekiem,
 • Jakie kary mogą nałożyć organy kontroli.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach laboratorium,
 • Specjalistach pracujących w laboratorium,
 • Osobach odpowiedzialnych za bhp w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Omówisz zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań, dzięki czemu poprawisz bezpieczeństwo w swoim środowisku pracy.
 • Pozyskasz umiejętności zarządzania chemikaliami mającymi zastosowanie w laboratorium z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.
 • Sporządzisz check listę wymagań obowiązujących w laboratorium wraz z gotowymi odpowiedziami, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ poznasz konkretne przykłady i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia:
 1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium obowiązujące rejestry,
 2. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2017,
 3. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin,
 4. Oznakowanie CLP chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2017r,
 5. Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów po czerwcu 2017,
 6. Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych- wymagane rejestry,
 7. Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla odczynnika,

WYMAGANIA BHP W LABORATORIUM:

 1. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa i oczomyjek , wanny ociekowe,
 2. Obowiązek posiadania instrukcji - katalog instrukcji,
 3. Składowanie butli z gazem i substancji palnych w laboratorium,
 4. Środki ochrony indywidualnej dla laboranta, zasady przydziału i wymaganej dokumentacji.

OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY:

 1. Podstawa prawna oceny ryzyka,
 2. Ocena ryzyka – wymagane dane –jak zebrać,
 3. Ocena ryzyka – wybór metodyki,
 4. Przegląd wymaganej dokumentacji,
 5. Zasady przeprowadzania i udostępniania oceny.

GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium,
 2. Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium ,
 4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym,
 5. Instrukcje gospodarowania odpadami,
 6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium,
 8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa.

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA W LABORATORIUM:

 1. Rodzaje ścieków powstających w Laboratorium,
 2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane,
 3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodnościekowej,
 4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.10.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/GML/10/20
Zaczyna się:21/10/2020
Kończy się:22/10/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera